2010

Wersja do druku

 

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr XXXIX/178/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
(Uchwala_nr_XXXIX_178_10.pdf - 1137.111 KB) Data publikacji: 2010-02-09 14:02:20 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie trybu prac nad projektem uchway budetowej

Uchwaa NR XXXIX/179/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
(Uchwala_nr_XXXIX_179_10.pdf - 260.6 KB) Data publikacji: 2010-02-09 14:09:19 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia kwoty dopat do jednego m3 odpadw staych dla Zakadu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXXIX/180/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
(Uchwala_nr_XXXIX_180_10.pdf - 10321.383 KB) Data publikacji: 2010-02-09 14:37:01 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2010r.

Uchwaa Nr XL/182/10 z dnia 30 marca 2010r.
(Uchwala_nr_XL_182_10.pdf - 908.687 KB) Data publikacji: 2010-04-07 13:41:27 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla czonkw ochotniczych stray poarnych

Uchwaa Nr XL/183/10 z dnia 30 marca 2010r.
(Uchwala_nr_XL_183_10.pdf - 868.731 KB) Data publikacji: 2010-04-07 13:54:58 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na zakup samochodu mikrobus

Uchwaa Nr XL/184/10 z dnia 30 marca 2010r.
(Uchwala_nr_XL_184_10.pdf - 824.539 KB) Data publikacji: 2010-04-07 13:57:37 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwaa Nr XL/185/10 z dnia 30 marca 2010r.
(Uchwala_nr_XL_185_10.pdf - 2243.603 KB) Data publikacji: 2010-04-07 14:00:43 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2010

Uchwaa Nr XL/186/10 z dnia 30 marca 2010r.
(Uchwala_nr_XL_186_10.pdf - 1158.82 KB) Data publikacji: 2010-04-07 14:05:06 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na rok 2010

Uchwaa Nr XL/187/10 z dnia 30 marca 2010r.
(Uchwala_nr_XL_187_10.pdf - 929.853 KB) Data publikacji: 2010-04-07 14:06:49 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez Gmin Gnojno

Uchwaa Nr XL/188/10 z dnia 30 marca 2010r.
(Uchwala_nr_XL_188_10.pdf - 854.368 KB) Data publikacji: 2010-04-07 14:08:35 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyodrbnienia w budecie gminy na 2011 rok rodkw stanowicych fundusz soecki

Uchwaa Nr XL/181/10 z dnia 30 marca 2010r.
(Uchwala_nr_XL_181_10.pdf - 7271.929 KB) Data publikacji: 2010-04-08 08:22:36 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2010 rok

Uchwaa Nr XLI/189/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.
(Uchwala_nr_XLI_189_10.pdf - 2291.958 KB) Data publikacji: 2010-05-06 12:25:10 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2010 rok

Uchwaa Nr XLI/190/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.
(Uchwala_nr_XLI_190_10.pdf - 674.311 KB) Data publikacji: 2010-05-06 12:30:29 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie

Uchwaa Nr XLI/191/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.
(Uchwala_nr_XLI_191_10.pdf - 628.158 KB) Data publikacji: 2010-05-06 12:32:51 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gnojno odrbnego obwodu gosowania w Domu Pomocy Spoecznej w Gnojnie dla przeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Uchwaa Nr XLII/192/10 z dnia 2 czerwca 2010r.
(Uchwala_nr_XLII_192_10.pdf - 4812.161 KB) Data publikacji: 2010-06-09 08:30:46 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2010 rok

Uchwaa Nr XLII/193/10 z dnia 2 czerwca 2010r.
(Uchwala_nr_XLII_193_10.pdf - 2624.911 KB) Data publikacji: 2010-06-09 08:33:56 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz spat wczeniej zacignitych kredytw

Uchwaa Nr XLII/194/10 z dnia 2 czerwca 2010r.
(Uchwala_nr_XLII_194_10.pdf - 2654.825 KB) Data publikacji: 2010-06-09 08:39:16 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: zmieniajca uchwa nr XXXVII/170/09 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie opaty za dostarczan energi ciepln wytwarzan przez kotowni jednostek organizacyjnych gminy

Uchwaa Nr XLII/195/10 z dnia 2 czerwca 2010r.
(Uchwala_nr_XLII_195_10.pdf - 2623.035 KB) Data publikacji: 2010-06-09 08:43:20 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przystpienia Gminy Gnojno do realizacji projektu pt. "Akademia przedszkolaka"

Uchwaa Nr XLII/196/10 z dnia 2 czerwca 2010r.
(Uchwala_nr_XLII_196_10.pdf - 3103.876 KB) Data publikacji: 2010-06-09 09:54:07 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie nadania statutu "Akademii Przedszkolaka"

Uchwaa Nr XLII/197/10 z dnia 2 czerwca 2010r.
(Uchwala_nr_XLII_197_10.pdf - 10221.6 KB) Data publikacji: 2010-06-09 10:04:17 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: dotyczca wprowadzenia zmian do uchway nr XXI/98/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowoci Gnojno na lata 2008-2015

Uchwaa Nr XLIII/198/10 z dnia 10 czerwca 2010r.
(Uchwala_nr_XLIII_198_10.pdf - 695.652 KB) Data publikacji: 2010-06-14 08:28:48 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz spat wczeniej zacignitych kredytw

Uchwaa Nr XLIII/199/10 z dnia 10 czerwca 2010r.
(Uchwala_nr_XLIII_199_10.pdf - 662.837 KB) Data publikacji: 2010-06-14 08:30:21 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie odwoania Skarbnika Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XLIV/200/10 z dnia 22 lipca 2010r.
(Uchwala_nr_XLIV_200_10.pdf - 999.533 KB) Data publikacji: 2010-08-05 09:19:18 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie odwoania Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XLIV/201/10 z dnia 22 lipca 2010r.
(Uchwala_nr_XLIV_201_10.pdf - 963.235 KB) Data publikacji: 2010-08-05 09:20:55 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XLIV/202/10 z dnia 22 lipca 2010r.
(Uchwala_nr_XLIV_202_10.pdf - 3588.825 KB) Data publikacji: 2010-08-05 09:23:48 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2010 rok

Uchwaa Nr XLIV/203/10 z dnia 22 lipca 2010r.
(Uchwala_nr_XLIV_203_10.pdf - 971.472 KB) Data publikacji: 2010-08-05 09:28:21 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: dotyczca wprowadzenia zmian do uchway nr V/28/07 Rady Gminy Gnojno z dnia 2 marca 2007r. w sprawie powoania Rady Spoecznej Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XLIV/204/10 z dnia 22 lipca 2010r.
(Uchwala_nr_XLIV_204_10.pdf - 1148.08 KB) Data publikacji: 2010-08-05 09:36:23 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie okrelenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno za pierwsze procze danego roku budetowego, o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojno, w tym o przebiegu realizacji przedsiwzi okrelonych w zaczniku do uchway w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planw finansowych samorzdowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej za pierwsze procze danego roku budetowego

Uchwaa Nr XLIV/205/10 z dnia 22 lipca 2010r.
(Uchwala_nr_XLIV_205_10.pdf - 1025.628 KB) Data publikacji: 2010-08-05 09:41:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na dziaalno Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XLV/206/10 z dnia 10 wrzenia 2010 r.
(Uchwala_nr_XLV_206_10.pdf - 891.186 KB) Data publikacji: 2010-09-20 08:57:45 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie odpatnego nabycia na rzecz Gminy Gnojno nieruchomoci gruntowej

Uchwaa Nr XLV/207/10 z dnia 10 wrzenia 2010r.
(Uchwala_nr_XLV_207_10.pdf - 907.932 KB) Data publikacji: 2010-09-20 09:00:16 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyraenia zgody na wydzierawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomoci gruntowej stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XLV/208/10 z dnia 10 wrzenia 2010r.
(Uchwala_nr_XLV_208_10.pdf - 9129.67 KB) Data publikacji: 2010-09-20 09:12:06 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2010 rok

Uchwaa Nr XLV/209/10 z dnia 10 wrzenia 2010r.
(Uchwala_nr_XLV_209_10.pdf - 676.821 KB) Data publikacji: 2010-09-20 09:19:37 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budetu

Uchwaa Nr XLV/210/10 z dnia 10 wrzenia 2010r.
(Uchwala_nr_XLV_21010.pdf - 649.637 KB) Data publikacji: 2010-09-20 09:21:41 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie odwoania Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XLV/211/10 z dnia 10 wrzenia 2010r.
(Uchwala_nr_XLV_211_10.pdf - 641.647 KB) Data publikacji: 2010-09-20 09:22:59 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: W sprawie uzupenienia skadu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XLV/212/10 z dnia 10 wrzenia 2010r.
(Uchwala_nr_XLV_212_10.pdf - 657.342 KB) Data publikacji: 2010-09-20 09:24:36 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XLV/213/10 z dnia 10 wrzenia 2010r.
(Uchwala_nr_XLV_213_10.pdf - 692.588 KB) Data publikacji: 2010-09-20 09:30:47 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj zadania w zakresie transportu zbiorowego i drg publicznych

Uchwaa Nr XLVI/214/10 z dnia 19 padziernika 2010r.
(uchwala_nr_XLVI_214_10.pdf - 2898.437 KB) Data publikacji: 2010-11-17 14:51:21 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2010 rok

Uchwaa Nr XLVI/215/10 z dnia 19 padziernika 2010r.
(uchwala_nr_XLVI_215_10.pdf - 467.579 KB) Data publikacji: 2010-11-17 15:04:17 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XLVI/216/10 z dnia 19 padziernika 2010r.
(uchwala_nr_XLVI_216_10.pdf - 466.034 KB) Data publikacji: 2010-11-17 15:06:02 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie utworzenia odrbnego obwodu gosowania w Domu Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Uchwaa Nr XLVI/217/10 z dnia 19 padziernika 2010r.
(uchwala_nr_XLVI_217_10.pdf - 477.006 KB) Data publikacji: 2010-11-17 15:11:12 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie w czci dotyczcej dziaalnoci i lokalizacji filii w Gorzakwi

Uchwaa Nr XLVII/218/10 z dnia 10 listopada 2010r.
(Uchwala_nr_XLVII_218_10.pdf - 2519.456 KB) Data publikacji: 2010-11-18 08:02:34 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmiany uchway nr XXXIX/178/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchway budetowej

Uchwaa Nr XLVII/219/10 z dnia 10 listopada 2010r.
(uchwala_nr_XLVII_219_10.pdf - 11257.378 KB) Data publikacji: 2010-11-18 08:21:24 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wspdziaania midzygminnego dotyczcego wsplnej realizacji projektu pod nazw: "Instalacja systemw energii odnawialnej na budynkach uytecznoci publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i piczowskiego"

Uchwaa Nr XLVII/220/10 z dnia 10 listopada 2010r.
(uchwala_nr_XLVII_220_10.pdf - 2130.588 KB) Data publikacji: 2010-11-18 08:24:42 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr XLVII/221/10 z dnia 10 listopada 2010r.
(uchwala_nr_XLVII_221_10.pdf - 5371.018 KB) Data publikacji: 2010-11-18 08:44:24 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr XLVII/222/10 z dnia 10 listopada 2010r.
(uchwala_nr_XLVII_222_10.pdf - 2473.006 KB) Data publikacji: 2010-11-18 08:46:55 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zwolnie od nieruchomoci oraz w podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr XLVII/223/10 z dnia 10 listopada 2010r.
(uchwala_nr_XLVII_223_10.pdf - 1500.187 KB) Data publikacji: 2010-11-18 08:48:50 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr XLVII/224/10 z dnia 10 listopada 2010r.
(uchwala_nr_XLVII_224_10.pdf - 4610.385 KB) Data publikacji: 2010-11-18 09:04:55 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2010 rok

Uchwaa Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
(uchwala_nr_I_1_10.pdf - 159.057 KB) Data publikacji: 2010-12-13 14:26:47 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia gosowania nad wyborem Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/2/10 z dnia 2 grudnia 2010 r
(uchwala_nr_I_2_10.pdf - 1000.073 KB) Data publikacji: 2010-12-13 14:28:52 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/3/10 z dnia 2 grudnia 2010 r
(uchwala_nr_I_3_10.pdf - 948.099 KB) Data publikacji: 2010-12-13 14:30:25 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/4/10 z dnia 2 grudnia 2010 r
(uchwala_nr_I_4_10.pdf - 2191.652 KB) Data publikacji: 2010-12-13 14:32:45 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2010 rok

Uchwaa Nr I/5/10 z dnia 2 grudnia 2010 r
(uchwala_nr_I_5_10.pdf - 2465.269 KB) Data publikacji: 2010-12-13 14:37:16 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: zmieniajca uchwa nr XLVII/222/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnie w podatku od nieruchomoci oraz w podatku od srodkw transportowych

Uchwaa Nr I/6/10 z dnia 2 grudnia 2010 r
(uchwala_nr_I_6_10.pdf - 987.945 KB) Data publikacji: 2010-12-13 14:39:26 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/7/10 z dnia 2 grudnia 2010 r
(uchwala_nr_I_7_10.pdf - 1659.752 KB) Data publikacji: 2010-12-13 14:43:31 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Planowania, Budetu i Finansw Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/8/10 z dnia 2 grudnia 2010 r
(uchwala_nr_I_8_10.pdf - 2209.427 KB) Data publikacji: 2010-12-13 14:46:57 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/9/10 z dnia 2 grudnia 2010 r
(uchwala_nr_I_9_10.pdf - 2196.917 KB) Data publikacji: 2010-12-13 15:02:56 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr II/10/10 z dnia 6 grudnia 2010 r
(uchwala_nr_II_10-10.pdf - 1441.723 KB) Data publikacji: 2010-12-13 15:05:43 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia miesicznego wynagrodzenia dla Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
(Uchwala_nr_III_11_10.pdf - 713.485 KB) Data publikacji: 2011-01-10 10:50:22 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Skarbnika Gminy Gnojno

Uchwaa Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
(Uchwala_nr_III_12_10.pdf - 6218.55 KB) Data publikacji: 2011-01-10 10:54:22 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2010 rok

Uchwaa Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
(Uchwala_nr_III_13_10.pdf - 658.901 KB) Data publikacji: 2011-01-10 10:56:31 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: zmieniajca uchwa nr XLVII/220/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
(Uchwala_nr_III_14_10.pdf - 1034.604 KB) Data publikacji: 2011-01-10 10:59:17 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu udzielania ulg w spacie nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym przypadajcych Gminie Gnojno oraz jej jednostkom organizacyjnym

Uchwaa Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
(Uchwala_nr_III_15_10.pdf - 680.059 KB) Data publikacji: 2011-01-10 11:20:49 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie okrelenia zryczatowanej miesicznej diety przysugujcej Przewodniczcemu Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
(Uchwala_nr_III_16_10.pdf - 966.652 KB) Data publikacji: 2011-01-10 11:25:54 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia diety radnych oraz zasad zwrotu kosztw podry subowych radnych Gminy Gnojno

Uchwaa Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
(Uchwala_nr_III_17_10.pdf - 331.271 KB) Data publikacji: 2011-01-10 11:38:43 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoci Raczyce na lata 2011-2018

Zaacznik do uchway nr III/17/10
(Zalacznik_do_uchwaly_nr_III_17_10.pdf - 1289.127 KB) Data publikacji: 2011-01-12 08:39:46 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: Plan odnowy miejscowoci Raczyce na lata 2011-2018

Uchwaa Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r
(Uchwala_nr_III_18_10.pdf - 714.175 KB) Data publikacji: 2011-01-12 08:42:44 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie udostpnienia na potrzeby ogu spoecznoci lokalnej placw zabaw planowanych do utworzenia przy Szkoach Podstawowych w Gnojnie i Raczycach

Uchwaa Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r
(Uchwala_nr_III_19_10.pdf - 1306.203 KB) Data publikacji: 2011-01-12 08:46:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizayjnego Zespou Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie

Uchwaa Nr III/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r
(Uchwala_nr_III_20_10.pdf - 698.392 KB) Data publikacji: 2011-01-12 09:04:44 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania doranej komisji ds. reorganizacji sieci placwek owiatowych prowadzonych przez Gmin Gnojno

Statystyki biecej stronyWywietle: 3082

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2010-01-12 09:53:16
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2010-01-12 09:53:47
Ostatnia zmiana: Boena Wawszczyk, data: 2011-01-12 09:04:44
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony