Podatki i opaty

Wersja do druku

Stawki podatkowe obowizujce na 2021 rok:

- podatek rolny

- podatek od nieruchomoci

- podatek od rodkw transportowych

Nowe wzory deklaracji i informacji w podatkach lokalnych obowizujce od 1 lipca 2019 roku

Zgodnie ze zmianami przepisw w ustawach: o podatku rolnym, lenym, o podatkach i opatach lokalnych od 1 lipca 2019 r. obowizuj ujednolicone druki deklaracji wraz zacznikami dla osb prawnych  oraz informacji wraz zacznikami dla osb fizycznych dostpne na stronie :

 https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#DT-1

Pouczenie!

Kodeks karny skarbowy

Art. 54. 1. Podatnik, ktry uchylajc si od opodatkowania, nie ujawnia waciwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie skada deklaracji, przez co naraa podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnoci, albo obu tym karom cznie.

2. Jeeli kwota podatku naraonego na uszczuplenie jest maej wartoci, sprawca czynu zabronionego okrelonego w 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

3. Jeeli kwota podatku naraonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego okrelonego w 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Terminy skadania informacji i deklaracji

Osoby fizyczne

Informacje w sprawie podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego naley skada w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci uzasadniajcych powstanie albo wyganicie obowizku podatkowego na formularzu wedug ustalonego wzoru.

Osoby prawne

Deklaracje na podatek od nieruchomoci naley sporzdzi na formularzu wedug ustalonego wzoru i zoy w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania obowizku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje naley skada w terminie 14 dni od dnia wystpienia okolicznoci uzasadniajcych powstanie tego obowizku.

Deklaracje na podatek rolny oraz na podatek leny naley sporzdzi na formularzu wedug ustalonego wzoru i zoy w terminie do 15 stycznia. W przypadku powstania obowizku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje naley skada w terminie 14 dni od dnia wystpienia okolicznoci uzasadniajcych powstanie tego obowizku.

Osoby fizyczne i osoby prawne

Deklaracje na podatek od rodkw transportowych naley sporzdzi na formularzu wg ustalonego wzoru i zoy w terminie do 15 lutego. W przypadku powstania obowizku podatkowego po dniu 15 lutego, deklaracje naley skada w terminie 14 dni od dnia wystpienia okolicznoci uzasadniajcych powstanie tego obowizku.

 

Umorzenia

Pomoc publiczna

Statystyki biecej stronyWywietle: 8161

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 16:03:03
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:51:48
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-05-07 12:19:16
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony