Obwieszczenia 2012 r.

Wersja do druku

Obwieszczenia Wjta Gminy Gnojno

Zaczone pliki:

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 lutego 2012 r.
(o-14-02-12.pdf - 154.496 KB) Data publikacji: 2012-02-17 15:24:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na rzecz PGE ZEORK Dystrybucja S.A. dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie stacji transformatorowej wraz z lini nN i SN w miejscowoci Glinka, gm. Gnojno

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 marca 2012 r.
(o-22-03-12.pdf - 162.313 KB) Data publikacji: 2012-03-23 15:06:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 lipca 2012 r.
(o-10-07-12.pdf - 1114.541 KB) Data publikacji: 2012-07-19 10:49:14 Redaktor: Zbigniew Klepacz

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzicia pn: „Budowa stawu do hodowli ryb karpiowych o powierzchni lustra wody ok.2,00ha wraz z budow zastawki pitrzcej na rzece Radni o wysokoci pietrzenia max.0.95m oraz mnichw wylotowego i wlotowego na dziakach oznaczonych numerami ewidencyjnymi od 585 do 597; od 566 do 576 pooonych w miejscowoci Wola Bokrzycka , gmina Gnojno”

Zawiadomienie Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 sierpnia 2012 r.
(z-16-08-2012.pdf - 3005.875 KB) Data publikacji: 2012-08-23 15:24:05 Redaktor: Zbigniew Klepacz

Opis: Zmianie Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego obejmujcego Gmin Gnojno w jej granicach administracyjnych.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012 r.
(o-18-12-2012.pdf - 566.433 KB) Data publikacji: 2012-12-21 13:01:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzib w Lublinie dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci elektroenergetycznej nN w miejscowoci Wlka Bosowska, gm. Gnojno

Statystyki biecej stronyWywietle: 1867

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2012-02-17 15:18:48
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2012-02-17 15:24:47
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2012-12-21 13:01:43
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony