2012

Wersja do druku

Uchway podjte w 2012 roku

Zaczone pliki:

Uchwaa nr XVI/101/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku
(u-XVI-101-12.pdf - 764.553 KB) Data publikacji: 2012-02-20 15:18:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu Budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Gnojno”

Uchwaa nr XVI/102/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku
(u-XVI-102-12.pdf - 63.011 KB) Data publikacji: 2012-02-20 15:19:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przystpienia do zmiany studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojno

Uchwaa nr XVI/103/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku
(u-XVI-103-12.pdf - 147.18 KB) Data publikacji: 2012-02-20 15:20:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012 - 2019

Uchwaa nr XVI/104/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku
(u-XVI-104-12.pdf - 296.112 KB) Data publikacji: 2012-02-20 15:21:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2012 rok

Uchwaa nr XVI/105/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku
(u-XVI-105-12.pdf - 79.673 KB) Data publikacji: 2012-02-20 15:22:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2012

Uchwaa nr XVI/106/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku
(u-XVI-106-12.pdf - 62.528 KB) Data publikacji: 2012-02-20 15:22:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wspdziaania Gminy Gnojno z Gmin Chmielnik w zakresie zapewnienia obsugi informatycznej Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Uchwaa nr XVII/107/12 z dnia 28 lutego 2012 roku
(u-XVII-107-12.pdf - 515.912 KB) Data publikacji: 2012-03-05 12:57:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2012 rok

Uchwaa nr XVII/108/12 z dnia 28 lutego 2012 roku
(u-XVII-108-12.pdf - 353.347 KB) Data publikacji: 2012-03-05 12:57:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012-2019

Uchwaa nr XVII/109/12 z dnia 28 lutego 2012 roku
(u-XVII-109-12.pdf - 72.659 KB) Data publikacji: 2012-03-05 12:58:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zamiaru obnienia stopnia organizacyjnego Filii w Balicach podlegej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa nr XVII/110/12 z dnia 28 lutego 2012 roku
(u-XVII-110-12.pdf - 72.218 KB) Data publikacji: 2012-03-05 12:59:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zamiaru obnienia stopnia organizacyjnego Filii w Jarzbkach podlegej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa nr XVII/111/12 z dnia 28 lutego 2012 roku
(u-XVII-111-12.pdf - 71.048 KB) Data publikacji: 2012-03-05 12:59:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zamiaru obnienia stopnia organizacyjnego Filii w Kosterze podlegej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa nr XVIII/112/12 z dnia 30 marca 2012 roku
(u-XVIII-112-12.pdf - 642.32 KB) Data publikacji: 2012-04-10 14:58:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2012 rok

Uchwaa nr XVIII/113/12 z dnia 30 marca 2012 roku
(u-XVIII-113-12.pdf - 466.164 KB) Data publikacji: 2012-04-10 14:59:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012-2019

Uchwaa nr XVIII/114/12 z dnia 30 marca 2012 roku
(u-XVIII-114-12.pdf - 110.692 KB) Data publikacji: 2012-04-10 15:00:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu

Uchwaa nr XVIII/115/12 z dnia 30 marca 2012 roku
(u-XVIII-115-12.pdf - 118.625 KB) Data publikacji: 2012-04-10 15:00:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia stopnia organizacyjnego Filii w Balicach podlegej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa nr XVIII/116/12 z dnia 30 marca 2012 roku
(u-XVIII-116-12.pdf - 117.588 KB) Data publikacji: 2012-04-10 15:01:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia stopnia organizacyjnego Filii w Jarzbkach podlegej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa nr XVIII/117/12 z dnia 30 marca 2012 roku
(u-XVIII-117-12.pdf - 116.996 KB) Data publikacji: 2012-04-10 15:02:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia stopnia organizacyjnego Filii w Kosterze podlegej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa nr XVIII/118/12 z dnia 30 marca 2012 roku
(u-XVIII-118-12.pdf - 102.357 KB) Data publikacji: 2012-04-10 15:02:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyodrbnienia w budecie gminy na 2013 rok rodkw stanowicych fundusz soecki

Uchwaa nr XVIII/119/12 z dnia 30 marca 2012 roku
(u-XVIII-119-12.pdf - 106.635 KB) Data publikacji: 2012-04-10 15:03:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa nr XIX/120/12 z dnia 7 maja 2012 roku
(u-XIX-120-12.pdf - 106.228 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:11:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego na realizacj zadania w zakresie drg publicznych

Uchwaa nr XIX/121/12 z dnia 7 maja 2012 roku
(u-XIX-121-12.pdf - 106.334 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:12:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia z budetu Gminy Gnojno dotacji celowej dla Zakadu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie na sfinansowanie inwestycji w ramach sieci wodocigowej Gminy Gnojno, polegajcej na wymianie wodomierzy do wody zimnej oraz zainstalowaniu urzdze monitorujcych prac pomp gbinowych i poziom wody w zbiorniku

Uchwaa nr XIX/122/12 z dnia 7 maja 2012 roku
(u-XIX-122-12.pdf - 850.694 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:13:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2012 rok

Uchwaa nr XIX/123/12 z dnia 7 maja 2012 roku
(u-XIX-123-12.pdf - 498.408 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:13:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012 - 2023

Uchwaa nr XIX/124/12 z dnia 7 maja 2012 roku
(u-XIX-124-12.pdf - 210.783 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:14:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia stanowiska w zakresie oczekiwa gminy co do efektywnej realizacji zada owiatowych

Uchwaa nr XIX/125/12 z dnia 7 maja 2012 roku
(u-XIX-125-12.pdf - 172.726 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:38:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Gnojno na rok 2012”

Uchwaa nr XIX/126/12 z dnia 7 maja 2012 roku
(u-XIX-126-12.pdf - 106.753 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:38:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2012

Uchwaa nr XIX/127/12 z dnia 7 maja 2012 roku
(u-XIX-127-12.pdf - 108.97 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:39:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na przyjcie darowizny nieruchomoci pooonej w miejscowoci Wola Bokrzycka

Uchwaa nr XX/128/12 z dnia 28 maja 2012 roku
(u-XX-128-12.pdf - 115.217 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:40:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia Wjta Gminy Gnojno do zoenia wsplnie z Powiatem Buskim oraz Gminami Nowy Korczyn i Wilica wniosku o dofinansowanie

Uchwaa nr XX/129/12 z dnia 28 maja 2012 roku
(u-XX-129-12.pdf - 656.639 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:41:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2012 rok

Uchwaa nr XX/130/12 z dnia 28 maja 2012 roku
(u-XX-130-12.pdf - 447.337 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:41:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012 - 2023

Uchwaa nr XX/131/12 z dnia 28 maja 2012 roku
(u-XX-131-12.pdf - 115.275 KB) Data publikacji: 2012-06-25 12:42:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie dostosowania treci statutu Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie do wymogw ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej

Uchwaa nr XXI/132/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
(u-XXI-132-12.pdf - 100.924 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:32:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie za 2011 rok

Uchwaa nr XXI/133/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
(u-XXI-133-12.pdf - 106.271 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:33:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie - za 2011 rok

Uchwaa nr XXI/134/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
(u-XXI-134-12.pdf - 99.824 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:34:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2011 rok

Uchwaa nr XXI/135/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
(u-XXI-135-12.pdf - 104.305 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:35:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie absolutorium dla Wjta Gminy z wykonania budetu za 2011 rok

Uchwaa nr XXI/136/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
(u-XXI-136-12.pdf - 499.573 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:36:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012 - 2023

Uchwaa nr XXI/137/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
(u-XXI-137-12.pdf - 625.387 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:37:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2012 rok

Uchwaa nr XXI/138/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
(u-XXI-138-12.pdf - 192.544 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:38:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa Nr III/19/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespou Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie

Uchwaa nr XXI/139/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
(u-XXI-139-12.pdf - 650.916 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:39:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa Nr VII/49/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przyjcia Gminnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 - 2015

Uchwaa nr XXI/140/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
(u-XXI-140-12.pdf - 104.514 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:40:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa Nr XX/131/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie dostosowania treci statutu Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie do wymogw ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej

Uchwaa nr XXII/141/12 z dnia 23 lipca 2012 roku
(u-XXII-141-12.pdf - 327.465 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:42:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012-2023

Uchwaa nr XXII/142/12 z dnia 23 lipca 2012 roku
(u-XXII-142-12.pdf - 606.55 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:43:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2012 rok

Uchwaa nr XXII/143/12 z dnia 23 lipca 2012 roku
(u-XXII-143-12.pdf - 183.931 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:44:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Nr XIV/93/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwaa nr XXII/144/12 z dnia 23 lipca 2012 roku
(u-XXII-144-12.pdf - 125.069 KB) Data publikacji: 2012-08-16 13:45:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przystpienia Gminy Gnojno do projektu pt. „Przyjazne przedszkole”, realizowanego przez Lokaln Grup Dziaania „ Biae ugi”, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 6, wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytet IX „Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach”, Dziaania 9.1 „Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty”, Poddziaania 9.1.1 „Zmniejszenie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”

Uchwaa nr XXIII/145/12 z dnia 27 wrzenia 2012 roku
(u-XXIII-145-12.pdf - 610.915 KB) Data publikacji: 2012-10-01 10:52:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012-2023

Uchwaa nr XXIII/146/12 z dnia 27 wrzenia 2012 roku
(u-XXIII-146-12.pdf - 1165.469 KB) Data publikacji: 2012-10-01 10:53:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2012 rok

Uchwaa nr XXIII/147/12 z dnia 27 wrzenia 2012 roku
(u-XXIII-147-12.pdf - 168.954 KB) Data publikacji: 2012-10-01 10:54:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia Wjta Gminy Gnojno do zoenia wsplnie z Powiatem Buskim i Piczowskim oraz Gminami Nowy Korczyn i Wilica wniosku o dofinansowanie

Uchwaa nr XXIII/148/12 z dnia 27 wrzenia 2012 roku
(u-XXIII-148-12.pdf - 248.701 KB) Data publikacji: 2012-10-01 10:55:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie podziau gminy Gnojno na okrgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerw oraz liczby radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym

Uchwaa nr XXIII/149/12 z dnia 27 wrzenia 2012 roku
(u-XXIII-149-12.pdf - 352.479 KB) Data publikacji: 2012-10-01 10:55:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014

Uchwaa nr XXIII/150/12 z dnia 27 wrzenia 2012 roku
(u-XXIII-150-12.pdf - 157.844 KB) Data publikacji: 2012-10-01 10:56:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powierzenia zada gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej

Uchwaa nr XXIII/151/12 z dnia 27 wrzenia 2012 roku
(u-XXIII-151-12.pdf - 165.828 KB) Data publikacji: 2012-10-01 10:56:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca Uchwa nr XI/68/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie okrelenia zasad zbywania, wydzierawiania, wynajmowania, oddawania w uytkowanie lub uyczenie aktyww trwaych Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa nr XXIII/152/12 z dnia 27 wrzenia 2012 roku
(u-XXIII-152-12.pdf - 250.36 KB) Data publikacji: 2012-10-01 11:05:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji

Uchwaa nr XXIII/153/12 z dnia 27 wrzenia 2012 roku
(u-XXIII-153-12.pdf - 162.389 KB) Data publikacji: 2012-10-01 11:06:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci miesicznego wynagrodzenia Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa nr XXIV/154/12 z dnia 30listopada 2012 roku
(u-XXIV-154-12.pdf - 420.305 KB) Data publikacji: 2012-12-04 15:23:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012-2023

Uchwaa nr XXIV/155/12 z dnia 30 listopada 2012 roku
(u-XXIV-155-12.pdf - 545.848 KB) Data publikacji: 2012-12-04 15:24:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2012 rok

Uchwaa nr XXIV/156/12 z dnia 30 listopada 2012 roku
(u-XXIV-156-12.pdf - 160.739 KB) Data publikacji: 2012-12-04 15:25:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa nr XXIV/157/12 z dnia 30 listopada 2012 roku
(u-XXIV-157-12.pdf - 418.825 KB) Data publikacji: 2012-12-04 15:25:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa nr XXIV/158/12 z dnia 30 listopada 2012 roku
(u-XXIV-158-12.pdf - 165.86 KB) Data publikacji: 2012-12-04 15:26:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa nr XXIV/159/12 z dnia 30 listopada 2012 roku
(u-XXIV-159-12.pdf - 160.579 KB) Data publikacji: 2012-12-04 15:27:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zwolnie w podatku od nieruchomoci oraz w podatku od rodkw transportowych

Uchwaa nr XXIV/160/12 z dnia 30 listopada 2012 roku
(u-XXIV-160-12.pdf - 807.266 KB) Data publikacji: 2012-12-04 15:28:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwaa nr XXIV/161/12 z dnia 30 listopada 2012 roku
(u-XXIV-161-12.pdf - 246.54 KB) Data publikacji: 2012-12-04 15:29:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie podziau gminy Gnojno na stae obwody gosowania, ustalenia ich numerw, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwaa nr XXIV/162/12 z dnia 30 listopada 2012 roku
(u-XXIV-162-12.pdf - 162.369 KB) Data publikacji: 2012-12-04 15:30:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa nr XXIV/163/12 z dnia 30 listopada 2012 roku
(u-XXIV-163-12.pdf - 169.031 KB) Data publikacji: 2012-12-04 15:30:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie likwidacji zakadu budetowego - Zakadu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie

Uchwaa nr XXV/164/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
(u-XXV-164-12.pdf - 636.704 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:12:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012-2023

Uchwaa nr XXV/165/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
(u-XXV-165-12.pdf - 1070.931 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:15:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2012 rok

Uchwaa nr XXV/166/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
(u-XXV-166-12.pdf - 170.002 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:16:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw na terenie gminy Gnojno w 2013 roku

Uchwaa nr XXV/167/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
(u-XXV-167-12.pdf - 171.088 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:17:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opaty oraz okrelenia stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od wacicieli nieruchomoci na terenie gminy Gnojno

Uchwaa nr XXV/168/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
(u-XXV-168-12.pdf - 165.467 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:17:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwaa nr XXV/169/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
(u-XXV-169-12.pdf - 293.063 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:18:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ciekw na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa nr XXV/170/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
(u-XXV-170-12.pdf - 164.824 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:18:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4, usytuowanego w budynku nr 147 w Gnojnie

Uchwaa nr XXV/171/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
(u-XXV-171-12.pdf - 168.005 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:19:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zabezpieczenia rodkw finansowych jako wkadu wasnego na realizacj zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 323002T na odcinku Gnojno - Porba”

Statystyki biecej stronyWywietle: 2540

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2012-02-20 15:16:01
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2012-02-20 15:16:47
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2012-12-20 10:19:40
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony