Obwieszczenia 2013 r.

Wersja do druku

Obwieszczenia Wjta Gminy Gnojno

Zaczone pliki:

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 lutego 2013 r.
(o-5-2-13.pdf - 151.291 KB) Data publikacji: 2013-02-05 13:54:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o odstpieniu od obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko przedsiwzicia pn.: „Budowa stawu do hodowli ryb karpiowych o powierzchni lustra wody ok. 2,00 ha wraz z budow zastawki pitrzcej na rzece Radni o wysokoci pitrzenia max 0.95 m oraz mnichw wylotowego i wlotowego na dziakach oznaczonych numerami ewidencyjnymi od 585, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 566,567, 568, 569,570, 571,572, 573, 574, 575, 576 pooonych w miejscowoci Wola Bokrzycka, gmina Gnojno”.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 lutego 2013 r.
(o-4-2-13.pdf - 178.002 KB) Data publikacji: 2013-02-06 08:54:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na rzecz Gminy Gnojno, polegajcego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 lutego 2013 r.
(o-14-2-13.pdf - 147.618 KB) Data publikacji: 2013-02-18 10:53:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 marca 2013 r.
(o-21-3-13.pdf - 34.263 KB) Data publikacji: 2013-03-22 11:39:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno - rozbudowa sieci wodocigowej w miejscowoci Wola Bokrzycka i Gorzakiew

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2013 r.
(o-16-4-13.pdf - 75.078 KB) Data publikacji: 2013-04-17 08:35:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociagowej

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 czerwca 2013r.
(o-28-06-13.pdf - 65.731 KB) Data publikacji: 2013-07-04 13:50:16 Redaktor: Adam Stachowicz

Opis: postpowanie w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Ochotniczej Stray Poarnej w Balicach, dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na nadbudowie budynku remizy straackiej w miejscowoci Balice, gm. Gnojno

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 lipca 2013 r.
(o-08-07-13.pdf - 1944.155 KB) Data publikacji: 2013-07-09 10:49:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: informacja o opracowaniu „Programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu gminy Gnojono na lata 2013-2032” wraz z Prognoz Oddziaywania na rodowisko dla „ Programu…..”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 lipca 2013 r.
(o-26-07-13.pdf - 23.959 KB) Data publikacji: 2013-08-01 14:23:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na rzecz Ochotniczej Stray Poarnej w Balicach, polegajcego na nadbudowie istniejcego budynku remizy straackiej w Balicach.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2013 r.
(o-14-11-13.pdf - 29.522 KB) Data publikacji: 2013-11-14 14:57:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej, budowa sieci elektoenergetycznej nN i SN w miejscowoci Falki w gminie Gnojno.

Statystyki biecej stronyWywietle: 3265

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2013-02-05 13:47:08
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2013-02-05 13:55:01
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2013-11-14 14:57:27
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony