2013

Wersja do druku

Uchway podjte przez Rad Gminy Gnojno w 2013 roku

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr XXVI/172/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.
(u-XXVI-172-13.pdf - 747.92 KB) Data publikacji: 2013-02-05 14:02:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030

Uchwaa Nr XXVI/173/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.
(u-XXVI-173-13.pdf - 1977.829 KB) Data publikacji: 2013-02-05 14:04:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2013 rok

Uchwaa Nr XXVI/174/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.
(u-XXVI-174-13.pdf - 173.113 KB) Data publikacji: 2013-02-05 14:04:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia kredytu konsolidacyjnego

Uchwaa Nr XXVI/175/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.
(u-XXVI-175-13.pdf - 169.395 KB) Data publikacji: 2013-02-05 14:05:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu

Uchwaa Nr XXVI/176/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.
(u-XXVI-176-13.pdf - 425.913 KB) Data publikacji: 2013-02-05 14:06:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2013

Uchwaa Nr XXVI/177/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.
(u-XXVI-177-13.pdf - 164.245 KB) Data publikacji: 2013-02-05 14:06:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla czonkw ochotniczych stray poarnych

Uchwaa Nr XXVII/178/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
(u-XXVII-178-13.pdf - 581.207 KB) Data publikacji: 2013-03-05 12:44:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2013 rok

Uchwaa Nr XXVII/179/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
(u-XXVII-179-13.pdf - 359.848 KB) Data publikacji: 2013-03-05 12:45:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr XXVII/180/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
(u-XXVII-180-13.pdf - 308.868 KB) Data publikacji: 2013-03-05 12:46:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXVII/181/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
(u-XXVII-181-13-bm.pdf - 2015.203 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:24:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Koncepcji kanalizacji Gminy Gnojno ze szczeglnym uwzgldnieniem oczyszczalni przydomowych”

Uchwaa Nr XXVIII/182/13 z dnia 28 marca 2013 r.
(u-XXVIII-182-13.pdf - 700.765 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:31:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030

Uchwaa Nr XXVIII/183/13 z dnia 28 marca 2013 r.
(u-XXVIII-183-13.pdf - 679.815 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:32:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2013 rok

Uchwaa Nr XXVIII/184/13 z dnia 28 marca 2013 r.
(u-XXVIII-184-13.pdf - 158.76 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:32:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyodrbnienia w budecie gminy na 2014 rok rodkw stanowicych fundusz soecki

Uchwaa Nr XXVIII/185/13 z dnia 28 marca 2013 r.
(u-XXVIII-185-13.pdf - 169.411 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:33:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokali

Uchwaa Nr XXVIII/186/13 z dnia 28 marca 2013 r.
(u-XXVIII-186-13.pdf - 172.442 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:34:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie szczegowego sposobu i zakresu wiadczenia usug w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i zagospodarowania tych odpadw

Uchwaa Nr XXVIII/187/13 z dnia 28 marca 2013 r.
(u-XXVIII-187-13.pdf - 589.634 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:35:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wzoru deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez waciciela nieruchomoci na terenie gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXVIII/188/13 z dnia 28 marca 2013 r.
(u-XXVIII-188-13.pdf - 260.191 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:36:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie sprawie przyjcia „Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Gnojno na rok 2013”

Uchwaa Nr XXIX/189/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.
(u-XXIX-189-13.pdf - 713.526 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:40:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030

Uchwaa Nr XXIX/190/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.
(u-XXIX-190-13.pdf - 1242.887 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:41:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2013 rok

Uchwaa Nr XXIX/191/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.
(u-XXIX-191-13.pdf - 285.482 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:42:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXIX/192/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.
(u-XXIX-192-13.pdf - 214.191 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:43:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/193/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.
(u-XXIX-193-13.pdf - 189.611 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:44:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0147 T Balice – Przyborw od km 0 + 761 do km 1 + 366, d. 605 m”

Uchwaa Nr XXIX/194/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.
(u-XXIX-194-13.pdf - 190.611 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:45:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie za 2012 rok

Uchwaa Nr XXIX/195/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.
(u-XXIX-195-13.pdf - 191.213 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:46:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie - za 2012 rok

Uchwaa Nr XXIX/196/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.
(u-XXIX-196-13.pdf - 186.852 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:46:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2012 rok

Uchwaa Nr XXIX/197/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.
(u-XXIX-197-13.pdf - 189.937 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:47:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie absolutorium dla Wjta Gminy z tytuu wykonania budetu za rok 2012

Uchwaa Nr XXX/198/13 z dnia 22 lipca 2013 r.
(u-XXX-198-13.pdf - 562.302 KB) Data publikacji: 2013-07-26 14:48:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030

Uchwaa Nr XXX/199/13 z dnia 22 lipca 2013 r.
(u-XXX-199-13.pdf - 957.766 KB) Data publikacji: 2013-07-26 14:49:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2013 rok

Uchwaa Nr XXX/200/13 z dnia 22 lipca 2013 r.
(u-XXX-200-13.pdf - 194.699 KB) Data publikacji: 2013-07-26 14:51:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia opinii dotyczcej uznania lasw na terenie Gminy Gnojno za ochronne

Uchwaa Nr XXX/201/13 z dnia 22 lipca 2013 r.
(u-XXX-201-13.pdf - 182.769 KB) Data publikacji: 2013-07-26 14:52:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wsplnej organizacji doynek powiatowych w 2013 roku

Uchwaa Nr XXX/202/13 z dnia 22 lipca 2013 r.
(u-XXX-202-13.pdf - 190.733 KB) Data publikacji: 2013-07-26 14:53:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcw lokali mieszkalnych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXX/203/13 z dnia 22 lipca 2013 r.
(u-XXX-203-13.pdf - 191.72 KB) Data publikacji: 2013-07-26 14:54:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na sprzeda nieruchomoci pooonej w Gnojnie, stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXX/204/13 z dnia 22 lipca 2013 r.
(u-XXX-204-13.pdf - 191.855 KB) Data publikacji: 2013-07-26 14:55:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa Nr XXV/168/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwaa Nr XXX/205/13 z dnia 22 lipca 2013 r.
(u-XXX-205-13.pdf - 187.928 KB) Data publikacji: 2013-07-26 14:56:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zarzdzenia poboru opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta

Uchwaa Nr XXX/206/13 z dnia 22 lipca 2013 r.
(u-XXX-206-13.pdf - 195.877 KB) Data publikacji: 2013-07-26 14:57:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przystpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej

Uchwaa Nr XXXI/207/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
(u-XXXI-207-13.pdf - 723.9 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:05:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030

Uchwaa Nr XXXI/208/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
(u-XXXI-208-13.pdf - 1227.28 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:06:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2013 rok

Uchwaa Nr XXXI/209/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
(u-XXXI-209-13.pdf - 193.531 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:07:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci opat za zajcie pasa drogowego oraz umieszczenie urzdze w pasie drogowym

Uchwaa Nr XXXI/210/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
(u-XXXI-210-13.pdf - 184.903 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:08:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-Zdrj

Uchwaa Nr XXXI/211/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
(u-XXXI-211-13.pdf - 195.576 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:09:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0147 T Balice - Przyborw od km 0 + 761 do km 1 + 366, d. 605 m”

Uchwaa Nr XXXI/212/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
(u-XXXI-212-13.pdf - 203.998 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:09:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na nieodpatne udostpnienie nieruchomoci w drodze bezprzetargowej w celu wspierania i rozwoju usug telekomunikacyjnych

Uchwaa Nr XXXII/213/13 z dnia 25 wrzenia 2013 r.
(u-XXXII-213-13.pdf - 720.572 KB) Data publikacji: 2013-10-24 15:13:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030

Uchwaa Nr XXXII/214/13 z dnia 25 wrzenia 2013 r.
(u-XXXII-214-13.pdf - 1024.958 KB) Data publikacji: 2013-10-24 15:14:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2013 rok

Uchwaa Nr XXXII/215/13 z dnia 25 wrzenia 2013 r.
(u-XXXII-215-13.pdf - 217.06 KB) Data publikacji: 2013-10-24 15:15:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj w 2014 r. projektu pn. „Poprawa bezpieczestwa ruchu poprzez przebudow drg powiatowych na terenie powiatu buskiego” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj”

Uchwaa Nr XXXII/216/13 z dnia 25 wrzenia 2013 r.
(u-XXXII-216-13.pdf - 197.694 KB) Data publikacji: 2013-10-24 15:15:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zabezpieczenia rodkw finansowych jako wkadu wasnego na realizowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej na dziakach ewidencyjnych 1182 i 1204 w miejscowoci Gnojno”

Uchwaa Nr XXXII/217/13 z dnia 25 wrzenia 2013 r.
(u-XXXII-217-13.pdf - 1110.639 KB) Data publikacji: 2013-10-24 15:16:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi Nr 3532018 Bugaj - Kostera

Uchwaa Nr XXXII/218/13 z dnia 25 wrzenia 2013 r.
(u-XXXII-218-13.pdf - 893.774 KB) Data publikacji: 2013-10-24 15:17:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Gnojno na lata 2013 – 2032”

Uchwaa Nr XXXIII/219/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
(u-XXXIII-219-13.pdf - 774.087 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:09:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030

Uchwaa Nr XXXIII/220/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
(u-XXXIII-220-13.pdf - 1021.333 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:10:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2013 rok

Uchwaa Nr XXXIII/221/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
(u-XXXIII-221-13.pdf - 189.908 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:11:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr XXXIII/222/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
(u-XXXIII-222-13.pdf - 454.526 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:11:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr XXXIII/223/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
(u-XXXIII-223-13.pdf - 198.088 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:12:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr XXXIII/224/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
(u-XXXIII-224-13.pdf - 191.068 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:12:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw na terenie Gminy Gnojno w 2014 roku

Uchwaa Nr XXXIII/225/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
(u-XXXIII-225-13.pdf - 190.04 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:13:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2013

Uchwaa Nr XXXIII/226/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
(u-XXXIII-226-13.pdf - 186.27 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:14:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchylenia uchwa ustalajcych opaty za dostarczon energi ciepln wytwarzan przez kotownie jednostek organizacyjnych gminy

Uchwaa Nr XXXIII/227/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
(u-XXXIII-227-13.pdf - 206.956 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:14:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi zoonej przez Pana Marcina Park na pisemne rozliczenie sezonu grzewczego 2012/ 2013 w budynku Gnojno 147

Uchwaa Nr XXXIV/228/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
(u-XXXIV-228.pdf - 786.145 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:16:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030

Uchwaa Nr XXXIV/229/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
(u-XXXIV-229.pdf - 1174.027 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:17:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2013 rok

Uchwaa Nr XXXIV/230/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
(u-XXXIV-230.pdf - 277.362 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:17:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego

Uchwaa Nr XXXIV/231/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
(u-XXXIV-231.pdf - 856.111 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:18:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035

Uchwaa Nr XXXIV/232/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
(u-XXXIV-232.pdf - 2258.582 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:20:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2014 rok

Uchwaa Nr XXXIV/233/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
(u-XXXIV-233.pdf - 505.937 KB) Data publikacji: 2014-01-08 08:21:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2014

Statystyki biecej stronyWywietle: 2401

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2013-02-05 13:58:28
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2013-02-05 14:07:02
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2014-01-08 08:21:18
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony