Zarzdzenia z 2014 r.

Wersja do druku

Zarzdzenia wydane w 2014 roku.

Zaczone pliki:

Zarzdzenie Nr 1/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 stycznia 2014 r.
(z-1-14.pdf - 85.804 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:27:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia penomocnictwa Sekretarzowi Gminy Piotrowi Bbasowi

Zarzdzenie Nr 2/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 stycznia 2014 r.
(z-2-14.pdf - 173.52 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:28:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Gnojno

Zarzdzenie Nr 3/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 stycznia 2014 r.
(z-3-14.pdf - 382.777 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:28:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego Urzdu Gminy w Gnojnie oraz planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2014 rok

Zarzdzenie Nr 4/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 stycznia 2014 r.
(z-4-14.pdf - 89.547 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:29:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych w gminie w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 5/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2014 r.
(z-5-14.pdf - 359.437 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:30:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 6/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2014 r.
(z-6-14.pdf - 333.134 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:31:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 7/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2014 r.
(z-7-14.pdf - 86.553 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:31:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania staej komisji do odbioru przyczy wodocigowych i ustalenia trybu jej pracy

Zarzdzenie Nr 8/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 lutego 2014 r.
(z-8-14.pdf - 83.952 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:32:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia sotysa wsi Grabki Mae do reprezentowania Gminy Gnojno przy przeprowadzeniu czynnoci ustalenia granic dziaki oznaczonej nr ewid. 73 pooonej w obrbie Grabki Mae, stanowicej wasno Gminy Gnojno

Zarzdzenie Nr 9/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 lutego 2014 r.
(z-9-14.pdf - 350.687 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:33:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 10/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 lutego 2014 r.
(z-10-14.pdf - 237.603 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:34:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 12/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 lutego 2014 r.
(z-12-14.pdf - 235.879 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:36:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci stawki opat za korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Raczycach oraz zasad jej pobierania i rozliczania

Zarzdzenie Nr 13/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 3 marca 2014 r.
(z-13-14.pdf - 86.397 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:36:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Zespou do Spraw Wdroenia Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych Gminy Gnojno

Zarzdzenie Nr 15/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 marca 2014 r.
(z-15-14.pdf - 83.965 KB) Data publikacji: 2014-03-11 11:38:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gnojno przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze wyborczych i plakatw wszystkich komitetw wyborczych

Zarzdzenie Nr 11/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 lutego 2014 r.
(z-11-14.pdf - 109.569 KB) Data publikacji: 2014-03-24 12:09:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 14/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 marca 2014 r.
(z-14-14.pdf - 112.298 KB) Data publikacji: 2014-03-24 12:10:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 16/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 marca 2014 r.
(z-16-14.pdf - 85.987 KB) Data publikacji: 2014-03-24 12:11:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji weryfikujcej wnioski o dofinansowanie prac zwizanych z usuwaniem odpadw niebezpiecznych zawierajcych azbest z budynkw i posesji pooonych na terenie gminy Gnojno

Zarzdzenie Nr 17/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 marca 2014 r.
(z-17-14.pdf - 113.021 KB) Data publikacji: 2014-03-24 12:12:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia kierownikowi Gminnego Zespou Obsugi Szk w Gnojnie penomocnictwa do reprezentowania i skadania owiadcze woli w imieniu Gminy Gnojno w zakresie realizacji projektu pn. „Doposaenie oddziaw przedszkolnych funkcjonujcych w szkoach podstawowych na terenie gminy Gnojno”, dofinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu IX, Dziaania 9.1., Poddziaania 9.1.1 „Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” - projekt systemowy

Zarzdzenie Nr 18/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 marca 2014 r.
(z-18-14.pdf - 90.397 KB) Data publikacji: 2014-03-24 12:13:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia zasad i opat za wynajem koparko-adowarki Komatsu WB91R-5 i wysokoci opat za wiadczone usugi

Zarzdzenie Nr 19/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 marca 2014 r.
(z-19-14.pdf - 108.306 KB) Data publikacji: 2014-03-24 12:14:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 20/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 marca 2014 r.
(z-20-14.pdf - 110.416 KB) Data publikacji: 2014-03-24 12:14:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 21/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2014 r.
(z-21-14.pdf - 609.385 KB) Data publikacji: 2014-03-28 08:25:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2013 rok

Zarzdzenie Nr 22/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2014 r.
(z-22-14.pdf - 1038.077 KB) Data publikacji: 2014-03-28 08:28:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2013 rok wraz z informacj o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozda z wykonania planw finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Zarzdzenie Nr 23/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2014 r.
(z-23-14.pdf - 248.293 KB) Data publikacji: 2014-04-09 11:34:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 24/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2014 r.
(z-24-14.pdf - 258.97 KB) Data publikacji: 2014-04-09 11:35:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 25/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 marca 2014 r.
(z-25-14.pdf - 328.789 KB) Data publikacji: 2014-04-14 09:59:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 26/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 marca 2014 r.
(z-26-14.pdf - 249.453 KB) Data publikacji: 2014-04-14 10:00:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 27/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 kwietnia 2014 r.
(z-27-14.pdf - 86.381 KB) Data publikacji: 2014-04-14 10:01:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarzdzonych na dzie 25 maja 2014 r.

Zarzdzenie Nr 28/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 kwietnia 2014 r.
(z-28-14.pdf - 94.772 KB) Data publikacji: 2014-04-14 10:01:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 29/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 kwietnia 2014 r.
(z-29-14.pdf - 111.914 KB) Data publikacji: 2014-04-23 15:11:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 30/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 kwietnia 2014 r.
(z-30-14.pdf - 84.671 KB) Data publikacji: 2014-04-23 15:12:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzdzie Gminy w Gnojnie i wyznaczenia dyuru urzdnika wyborczego

Zarzdzenie Nr 31/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 kwietnia 2014 r.
(z-31-14.pdf - 31.451 KB) Data publikacji: 2014-04-23 15:13:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Gnojno

Zarzdzenie Nr 32/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 kwietnia 2014 r.
(z-32-14.pdf - 84.358 KB) Data publikacji: 2014-04-23 15:14:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celw gosowania korespondencyjnego w wyborach posw do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 25 maja 2014 r.

Zarzdzenie Nr 33/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 kwietnia 2014 r.
(z-33-14.pdf - 86.892 KB) Data publikacji: 2014-04-30 15:08:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia Sekretarza Gminy do przyjmowania zgosze kandydatw na czonkw obwodowych komisji wyborczych

Zarzdzenie Nr 34/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 kwietnia 2014 r.
(z-34-14.pdf - 87.353 KB) Data publikacji: 2014-04-30 15:09:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia pracownikw urzdu gminy do prowadzenia czynnoci zwizanych z gosowaniem korespondencyjnym

Zarzdzenie Nr 35/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 kwietnia 2014 r.
(z-35-14.pdf - 162.945 KB) Data publikacji: 2014-04-30 15:10:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustanowienia operatorw informatycznej obsugi komisji obwodowych w wyborach posw do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 25 maja 2014 r.

Zarzdzenie Nr 38/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 kwietnia 2014 r.
(z-38-14.pdf - 89.59 KB) Data publikacji: 2014-04-30 15:11:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zarzdzenia wyboru sotysa soectwa Falki i uzupenienia skadu Rady Soeckiej

Zarzdzenie Nr 39/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 kwietnia 2014 r.
(z-39-14.pdf - 105.121 KB) Data publikacji: 2014-05-05 15:19:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 40/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 maja 2014 r.
(z-40-14.pdf - 169.501 KB) Data publikacji: 2014-05-05 15:20:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarzdzenie Nr 36/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 kwietnia 2014 r.
(z-36-14.pdf - 353.515 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:49:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 37/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 kwietnia 2014 r.
(z-37-14.pdf - 172.296 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:50:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 37/1/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 kwietnia 2014 r.
(z-37-1-14.pdf - 362.678 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:51:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 41/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 maja 2014 r.
(z-41-14.pdf - 348.456 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:53:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Regulaminu udzielania zamwie publicznych, ktrych warto nie przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 30 000 euro”

Zarzdzenie Nr 42/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 maja 2014 r.
(z-42-14.pdf - 217.782 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:53:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej obowizujcej w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 43/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 maja 2014 r.
(z-43-14.pdf - 102.543 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:54:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 44/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 maja 2014 r.
(z-44-14.pdf - 87.438 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:55:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutkw klsk ywioowych na terenie gminy Gnojno

Zarzdzenie Nr 45/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 maja 2014 r.
(z-45-14.pdf - 165.615 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:55:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wykazu inkasentw wyszczeglnionych w zaczniku do Uchway Nr XXII/102/08 Rady Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 46/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 maja 2014 r.
(z-46-14.pdf - 589.451 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:56:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania Radzie Gminy Gnojno sprawozdania finansowego za 2013 rok

Zarzdzenie Nr 47/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 maja 2014 r.
(z-47-14.pdf - 85.629 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:57:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie do postpowa w sprawach o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw, a take wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarzdzenie Nr 48/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 maja 2014 r.
(z-48-14.pdf - 94.497 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:58:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umw w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 49/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 maja 2014 r.
(z-49-14.pdf - 87.334 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:59:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany operatora informatycznej obsugi komisji obwodowych w wyborach posw do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 25 maja 2014 r.

Zarzdzenie Nr 50/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 maja 2014 r.
(z-50-14.pdf - 338.188 KB) Data publikacji: 2014-05-26 13:59:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 51/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 maja 2014 r.
(z-51-14.pdf - 345.489 KB) Data publikacji: 2014-05-26 14:00:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 53/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2014 r.
(z-53-14.pdf - 265.291 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:10:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 54/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2014 r.
(z-54-14.pdf - 85.896 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:10:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 55/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2014 r.
(z-55-14.pdf - 88.093 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:11:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowoci

Zarzdzenie Nr 56/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2014 r.
(z-56-14.pdf - 362.074 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:12:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 57/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2014 r.
(z-57-14.pdf - 105.748 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:13:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 58/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2014 r.
(z-58-14.pdf - 83.159 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:14:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia upowanienia do przyznawania Karty Duej Rodziny

Zarzdzenie Nr 59/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 czerwca 2014 r.
(z-59-14.pdf - 85.9 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:14:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 60/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 czerwca 2014 r.
(z-60-14.pdf - 86.2 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:15:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do przeprowadzenia przegldu gwarancyjnego inwestycji gminnych

Zarzdzenie Nr 61/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 czerwca 2014 r.
(z-61-14.pdf - 81.236 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:16:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego

Zarzdzenie Nr 62/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 czerwca 2014 r.
(z-62-14.pdf - 110.702 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:17:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 63/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2014 r.
(z-63-14.pdf - 85.539 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:17:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 64/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 czerwca 2014 r.
(z-64-14.pdf - 102.1 KB) Data publikacji: 2014-06-30 11:18:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 65/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 czerwca 2014 r.
(z-65-14.pdf - 338.72 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:14:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 66/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 czerwca 2014 r.
(z-66-14.pdf - 402.988 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:15:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 67/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 czerwca 2014 r.
(z-67-14.pdf - 100.979 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:16:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 68/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 lipca 2014 r.
(z-68-14.pdf - 87.726 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:17:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 69/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 lipca 2014 r.
(z-69-14.pdf - 105.176 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:17:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego

Zarzdzenie Nr 70/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 lipca 2014 r.
(z-70-14.pdf - 106.578 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:19:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 71/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2014 r.
(z-71-14.pdf - 103.866 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:20:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 72/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 lipca 2014 r.
(z-72-14.pdf - 103.71 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:21:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 73/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 lipca 2014 r.
(z-73-14.pdf - 105.164 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:21:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 74/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 lipca 2014 r.
(z-74-14.pdf - 410.133 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:22:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 75/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 lipca 2014 r.
(z-75-14.pdf - 262.061 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:23:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 76/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 lipca 2014 r.
(z-76-14.pdf - 170.002 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:24:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 77/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 sierpnia 2014 r.
(z-77-14.pdf - 91.587 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:25:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego

Zarzdzenie Nr 78/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 sierpnia 2014 r.
(z-78-14.pdf - 104.84 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:26:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 79/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 sierpnia 2014 r.
(z-79-14.pdf - 86.503 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:26:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajcego si o awans na stopie nauczyciela mianowanego

Zarzdzenie Nr 80/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 sierpnia 2014 r.
(z-80-14.pdf - 86.611 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:27:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 81/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 sierpnia 2014 r.
(z-81-14.pdf - 85.032 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:28:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia kredytu krtkoterminowego

Zarzdzenie Nr 82/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 sierpnia 2014 r.
(z-82-14.pdf - 85.558 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:29:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 83/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 sierpnia 2014 r.
(z-83-14.pdf - 102.734 KB) Data publikacji: 2014-08-21 08:30:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 84/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 sierpnia 2014 r.
(z-84-14.pdf - 381.503 KB) Data publikacji: 2014-09-05 14:30:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 85/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 sierpnia 2014 r.
(z-85-14.pdf - 373.167 KB) Data publikacji: 2014-09-05 14:31:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 86/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 sierpnia 2014 r.
(z-86-14.pdf - 105.221 KB) Data publikacji: 2014-09-05 14:32:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 87/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 sierpnia 2014 r.
(z-87-14.pdf - 270.186 KB) Data publikacji: 2014-09-05 14:32:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budetu Gminy Gnojno dla samorzdowych instytucji kultury

Zarzdzenie Nr 88/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 sierpnia 2014 r.
(z-88-14.pdf - 853.969 KB) Data publikacji: 2014-09-05 14:33:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedoenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno oraz o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiwzi, o ktrych mowa w art. 226 ust. 3, za I procze 2014 roku

Zarzdzenie Nr 89/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 sierpnia 2014 r.
(z-89-14.pdf - 111.542 KB) Data publikacji: 2014-09-05 14:34:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 90/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 wrzenia 2014 r.
(z-90-14.pdf - 111.745 KB) Data publikacji: 2014-09-05 14:35:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do odbioru kocowego robt

Zarzdzenie Nr 91/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 wrzenia 2014 r.
(z-91-14.pdf - 88.956 KB) Data publikacji: 2014-09-05 14:35:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania zespou do spraw organizacji wyborw do organw stanowicych jednostek samorzdu terytorialnego oraz wyborw wjta na terenie Gminy Gnojno

Zarzdzenie Nr 92/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 wrzenia 2014 r.
(z-92-14.pdf - 84.693 KB) Data publikacji: 2014-09-05 14:37:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Gnojno miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze wyborczych i plakatw wszystkich komitetw wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatw, sejmikw wojewdztw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r.

Zarzdzenie Nr 93/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 wrzenia 2014 r.
(z-93-14.pdf - 80.943 KB) Data publikacji: 2014-09-05 14:38:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego

Zarzdzenie Nr 94/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 wrzenia 2014 r.
(Z-94-14.pdf - 197.868 KB) Data publikacji: 2014-09-29 08:23:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 95/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 wrzenia 2014 r.
(z-95-14.pdf - 396.091 KB) Data publikacji: 2014-09-29 08:24:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 96/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 wrzenia 2014 r.
(z-96-14.pdf - 103.705 KB) Data publikacji: 2014-09-29 08:24:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 97/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 wrzenia 2014 r.
(z-97-14.pdf - 103.615 KB) Data publikacji: 2014-09-29 08:25:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 98/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 wrzenia 2014 r.
(z-98-14.pdf - 111.627 KB) Data publikacji: 2014-09-29 08:26:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 99/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 wrzenia 2014 r.
(z-99-14.pdf - 255.513 KB) Data publikacji: 2014-09-29 08:27:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 100/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 wrzenia 2014 r.
(z-100-14.pdf - 375.746 KB) Data publikacji: 2014-11-05 11:56:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 101/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2014 r.
(z-101-14.pdf - 158.52 KB) Data publikacji: 2014-11-05 11:57:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania koordynatora gminnego w Gminie Gnojno w wyborach do rad gmin, rad powiatw, sejmikw wojewdztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wjtw, burmistrzw i prezydentw miast, zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r.

Zarzdzenie Nr 102/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2014 r.
(z-102-14.pdf - 232.765 KB) Data publikacji: 2014-11-05 11:57:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 103/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2014 r.
(z-103-14.pdf - 216.94 KB) Data publikacji: 2014-11-05 11:58:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojne w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 104/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2014 r.
(z-104-14.pdf - 105.263 KB) Data publikacji: 2014-11-05 11:59:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 105/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 padziernika 2014 r.
(z-105-14.pdf - 106.357 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:21:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 106/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 padziernika 2014 r.
(z-106-14.pdf - 104.103 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:22:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 107/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 padziernika 2014 r.
(z-107-14.pdf - 163.817 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:23:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego

Zarzdzenie Nr 108/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 padziernika 2014 r.
(z-108-14.pdf - 161.89 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:23:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Gnojno lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowa- nych do potrzeb wyborcw niepenosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celw gosowania korespondencyjnego, w wyborach do samorzdu terytorialnego zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014r.

Zarzdzenie Nr 109/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 padziernika 2014 r.
(z-109-14.pdf - 249.425 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:24:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 110/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 padziernika 2014 r.
(z-110-14.pdf - 160.153 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:25:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wskazania osb wchodzcych z urzdu do obwodowych komisji wyborczych

Zarzdzenie Nr 111/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 padziernika 2014 r.
(z-111-14.pdf - 208.311 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:26:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 112/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 padziernika 2014 r.
(z-112-14.pdf - 181.483 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:26:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojne w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 113/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 padziernika 2014 r.
(z-113-14.pdf - 331.558 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:27:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 114/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 padziernika 2014 r.
(z-114-14.pdf - 377.887 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:30:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 115/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 padziernika 2014 r.
(z-115-14.pdf - 164.945 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:32:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia pracownikw Referatu Finansowego Urzdu Gminy w Gnojnie do podpisywa- nia pism i dokumentw oraz powiadczania za zgodno z oryginaem dokumentw, w sprawach do ktrych stosuje si Ordynacj podatkow

Zarzdzenie Nr 116/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 padziernika 2014 r.
(z-116-14.pdf - 163.477 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:33:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 117/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 padziernika 2014 r.
(z-117-14.pdf - 157.227 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:34:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego

Zarzdzenie Nr 118/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 padziernika 2014 r.
(z-118-14.pdf - 164.326 KB) Data publikacji: 2014-11-05 12:35:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego

Zarzdzenie Nr 119/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 padziernika 2014 r.
(z-119-14.pdf - 1649.644 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:57:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 120/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 padziernika 2014 r.
(z-120-14.pdf - 228.232 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:58:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracownikw Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 121/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 padziernika 2014 r.
(z-121-14.pdf - 178.025 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:59:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustanowienia operatorw systemw informatycznych OKW w wyborach samorzdowych zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r.

Zarzdzenie Nr 122/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 padziernika 2014 r.
(z-122-14.pdf - 157.257 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:59:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego

Zarzdzenie Nr 123/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 padziernika 2014 r.
(z-123-14.pdf - 227.88 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:00:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 124/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 padziernika 2014 r.
(z-124-14.pdf - 207.564 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:01:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojne w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 125/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 padziernika 2014 r.
(z-125-14.pdf - 168.714 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:01:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 126/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 padziernika 2014 r.
(z-126-14.pdf - 171.889 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:02:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 127/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 padziernika 2014 r.
(z-127-14.pdf - 171.679 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:03:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 128/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 padziernika 2014 r.
(z-128-14.pdf - 172.13 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:03:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojne w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 129/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 padziernika 2014 r.
(z-129-14.pdf - 159.174 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:04:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany w zarzdzeniu nr 118/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 listopada 2011 r.

Zarzdzenie Nr 130/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 3 listopada 2014 r.
(z-130-14.pdf - 165.241 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:09:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania zespow do przeprowadzenia korekty skadw kart do gosowania w wyborach samorzdowych zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r.

Zarzdzenie Nr 131/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 3 listopada 2014 r.
(z-131-14.pdf - 161.877 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:13:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia osb do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w gosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarzdzenie Nr 132/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 listopada 2014 r.
(z-132-14.pdf - 198.408 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:14:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 133/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 listopada 2014 r.
(z-133-14.pdf - 224.466 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:15:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finanso- wym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 134/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 listopada 2014 r.
(z-134-14.pdf - 157.399 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:18:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zapewnienia dojazdu do lokalu wyborczego w Raczycach

Zarzdzenie Nr 135/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 listopada 2014 r.
(z-135-14.pdf - 705.207 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:19:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015 - 2035

Zarzdzenie Nr 136/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 listopada 2014 r.
(z-136-14.pdf - 880.949 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:20:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway budetowej gminy na 2015 rok

Zarzdzenie Nr 137/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 listopada 2014 r.
(z-137-14.pdf - 197.549 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:21:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 138/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 listopada 2014 r.
(z-138-14.pdf - 210.708 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:22:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku oraz w planie finanso- wym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 139/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 listopada 2014 r.
(z-139-14.pdf - 205.109 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:22:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 140/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 listopada 2014 r.
(z-140-14.pdf - 165.29 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:23:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 141/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 listopada 2014 r.
(z-141-14.pdf - 212.232 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:24:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 142/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 grudnia 2014 r.
(z-142-14.pdf - 156.963 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:25:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego

Zarzdzenie Nr 143/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 grudnia 2014 r.
(z-143-14.pdf - 161.223 KB) Data publikacji: 2014-12-05 14:25:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 144/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 grudnia 2014 r.
(z-144-14.pdf - 376.833 KB) Data publikacji: 2014-12-09 10:02:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoecznych „Rocznego programu wsppracy Gminy Gnojno z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicz- nego na 2015 rok”

Zarzdzenie Nr 145/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 grudnia 2014 r.
(z-145-14.pdf - 188.424 KB) Data publikacji: 2015-12-17 09:01:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 146/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 grudnia 2014 r.
(z-146-14.pdf - 176.751 KB) Data publikacji: 2015-12-17 09:50:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 147/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2014 r.
(z-147-14.pdf - 178.016 KB) Data publikacji: 2015-12-17 09:51:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 148/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 grudnia 2014 r.
(z-148-14.pdf - 232.37 KB) Data publikacji: 2015-12-17 09:53:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 149/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2014 r.
(z-149-14.pdf - 189.855 KB) Data publikacji: 2015-12-17 09:54:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 150/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2014 r.
(z-150-14.pdf - 211.843 KB) Data publikacji: 2015-12-17 09:55:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 151/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 grudnia 2014 r.
(z-151-14.pdf - 170.729 KB) Data publikacji: 2015-12-17 09:57:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2014 roku

Zarzdzenie Nr 152/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 grudnia 2014 r.
(z-152-14.pdf - 207.435 KB) Data publikacji: 2015-12-17 09:58:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomoci

Zarzdzenie Nr 153/14 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 grudnia 2014 r.
(z-153-14.pdf - 159.694 KB) Data publikacji: 2015-12-17 09:59:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzdu Gminy w Gnojnie

Statystyki biecej stronyWywietle: 2035

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2014-03-11 11:25:03
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2014-03-11 11:38:33
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2015-12-17 09:59:29
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony