Protokoy z posiedze komisji staych Rady Gminy Gnojno

Wersja do druku

Tre protokow z posiedze odbytych w 2015 roku.

Zaczone pliki:

Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 stycznia 2015 r.
(p-k-rew-3-15.pdf - 18.095 KB) Data publikacji: 2015-01-07 13:01:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia byy remonty wietlicy w Raczycach i Domu Rolnika w Skadli.

Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Zywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 14 stycznia 2015 r.
(p-k-rol-3-15.pdf - 30.284 KB) Data publikacji: 2015-01-20 12:42:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: W trakcie posiedzenia czonkowie komisji dokonali przegldu stanu technicznego budynkw i drg gminnych.

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 9 stycznia 2015 r.
(p-k-plan-3-15.pdf - 32.133 KB) Data publikacji: 2015-01-30 12:55:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Posiedzenie powicone analizie projektu uchway budetowej na 2015 r.

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 26 stycznia 2015 r.
(p-k-plan-4-15.pdf - 39.085 KB) Data publikacji: 2015-01-30 12:56:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia byo wyraenie opinii o projekcie budetu na 2015 rok.

Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 lutego 2015 r.
(p-k-rew-4-15.pdf - 26.254 KB) Data publikacji: 2015-03-30 07:58:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Posiedzenie dotyczyo wyjanienia, czy uytkowanie i utrzymanie budynku w Janowicach Poduszowskich jest zgodne z umow najmu.

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 24 marca 2015 r.
(p-k-plan-5-15.pdf - 38.328 KB) Data publikacji: 2015-03-30 08:00:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: W trakcie posiedzenia dokonano analizy projektw uchwa skierowanych pod obrady na najbliszej sesji.

Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Zywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 30 marca 2015 r.
(p-k-rol-4-15.pdf - 26.441 KB) Data publikacji: 2015-04-17 14:35:48 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Zywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 27 kwietnia 2015 r.
(p-k-rol-5-15.pdf - 25.42 KB) Data publikacji: 2015-05-07 08:12:09 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 28 kwietnia 2015 r.
(p-k-plan-6-15.pdf - 37.439 KB) Data publikacji: 2015-05-07 08:15:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Posiedzenie powicone analizie i zaopiniowaniu projektw uchwa zwizanych z budetem i WPF.

Protok z posiedzenia Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury w dniu 29 kwietnia 2015 r.
(p-k-osw-3-15.pdf - 21.306 KB) Data publikacji: 2015-05-07 08:19:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Gwnym tematem posiedzenia byo zaopiniowanie projektw uchwa w sprawie Statutu GOPS oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 maja 2015 r.
(p-k-rew-5-15.pdf - 40.43 KB) Data publikacji: 2015-05-13 11:50:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Gwnym tematem posiedzenia bya analiza rocznego sprawozdania z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy Gnojno

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw z dnia 12.06.2015 r. Nr 7-15.
(V-15.1.pdf - 224.78 KB) Data publikacji: 2015-06-16 14:17:05 Redaktor: ukasz Chodr

Opis: W trakcie posiedzenia dokonano analizy sprawozdania z wykonania budetu gminy Gnojno za rok 2014 pod wzgldem merytorycznym.

Zacznik do protokou z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw z dnia 12.06.2015 r.
(Fundusz Solecki 2014.pdf - 178.953 KB) Data publikacji: 2015-06-18 13:28:57 Redaktor: ukasz Chodr
Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 16 czerwca 2015 r.
(p-k-plan-8-15.pdf - 35.468 KB) Data publikacji: 2015-06-24 08:40:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia bya analiza i zaopiniowanie projektw uchwa skierowanych na najblisz sesj rady gminy

Protok ze wsplnego posiedzenia staych komisji rady w dniu 23 czerwca 2015 r.
(p-k-st-1_15.pdf - 133.943 KB) Data publikacji: 2015-07-20 10:54:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Posiedzenie powicone omwieniu wynikw sprawdzianu szstoklasistw i egzaminu gimnazjalnego w 2015 r.

Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Zywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 23 lipca 2015 r.
(p-k-rol-7-15.pdf - 21.881 KB) Data publikacji: 2015-07-31 15:35:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Posiedzenie wyjazdowe powicone ocenie strat powstaych na terenie gminy w wyniku burzy i wichury.

Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 sierpnia 2015 r.
(p-k-rew-7-15.pdf - 71.078 KB) Data publikacji: 2015-08-07 08:20:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Posiedzenie dotyczyo realizacji inwestycji w Janowicach Raczyckich oraz gospodarowania rodkami finansowymi w GOPS.

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 4 sierpnia 2015 r.
(p-k-plan-10-15.pdf - 83.314 KB) Data publikacji: 2015-08-07 08:22:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: W trakcie posiedzenia dokonano analizy projektw uchwa skierowanych pod obrady na VII sesji.

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 22 wrzenia 2015 r.
(p-k-plan-11-15.pdf - 32.72 KB) Data publikacji: 2015-09-29 13:13:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia bya analiza sprawozdania z wykonania budetu Gminy Gnojno za I procze 2015 roku.

Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 wrzenia 2015 r.
(p-k-rew-8-15.pdf - 27.86 KB) Data publikacji: 2015-09-29 13:15:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: W trakcie posiedzenia dokonano przegldu gwarancyjnego inwestycji pn. „Budowa boiska do gry w pik non przy Szkole Podstawowej w Gnojnie”

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 24 wrzenia 2015 r.
(p-k-plan-12-15.pdf - 38.939 KB) Data publikacji: 2015-09-29 13:16:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia bya analiza i zaopiniowanie projektw uchwa skierowanych na najblisz sesj rady gminy

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 20 padziernika 2015 r.
(p-k-plan-13-15.pdf - 37.8 KB) Data publikacji: 2015-10-26 11:08:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia bya analiza i zaopiniowanie projektw uchwa, ktre maj by podjte na IX sesji Rady Gminy Gnojno.

Protok ze wsplnego posiedzenia staych komisji rady w dniu 10 listopada 2015 r.
(p_k_st_2_15.pdf - 35.445 KB) Data publikacji: 2015-11-25 09:24:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem spotkania byo wyraenie opinii o projektach uchwa podatkowych.

Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 listopada 2015 r.
(p-k-rew-10-15.pdf - 30.299 KB) Data publikacji: 2015-11-26 14:05:31 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Zywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 27 listopada 2015 r.
(p-k-rol-9-15.pdf - 23.755 KB) Data publikacji: 2015-12-01 08:51:13 Redaktor: Piotr Bbas
Protok ze wsplnego posiedzenia staych komisji rady w dniu 30 listopada 2015 r.
(p-k-st-3-15.pdf - 48.669 KB) Data publikacji: 2015-12-29 13:38:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Na posiedzeniu dokonano analizy wieloletniej prognozy finansowej i projektu budetu gminy na 2016 rok.

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 28 grudnia 2015 r.
(p-k-plan-17-15.pdf - 49.816 KB) Data publikacji: 2015-12-30 14:52:37 Redaktor: Piotr Bbas
Statystyki biecej stronyWywietle: 1302

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2015-01-07 12:52:30
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2015-01-07 12:56:40
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2015-12-30 14:52:37
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony