2015

Wersja do druku

Uchway podjte przez Rad Gminy Gnojno w 2015 roku

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr III/14/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
(u-III-14-15.pdf - 329.83 KB) Data publikacji: 2015-02-16 08:08:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015 - 2035

Uchwaa Nr III/15/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
(u-III-15-15.pdf - 834.047 KB) Data publikacji: 2015-02-16 08:09:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2015 rok

Uchwaa Nr III/16/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
(u-III-16-15.pdf - 193.183 KB) Data publikacji: 2015-02-16 08:10:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez waciciela nieruchomoci na terenie gminy Gnojno

Uchwaa Nr III/17/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
(u-III-17-15.pdf - 226.54 KB) Data publikacji: 2015-02-16 08:10:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2015 rok

Uchwaa Nr III/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
(u-III-18-15.pdf - 179.682 KB) Data publikacji: 2015-02-16 08:12:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie odwoania Skarbnika Gminy Gnojno

Uchwaa Nr III/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
(u-III-19-15.pdf - 177.734 KB) Data publikacji: 2015-02-16 08:13:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Skarbnika Gminy Gnojno

Uchwaa Nr III/20/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
(u-III-20-15.pdf - 186.761 KB) Data publikacji: 2015-02-16 08:13:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przystpienia Gminy Gnojno do Lokalnej Grupy Dziaania funkcjonujcego pod nazw STOWARZYSZENIE „G5”

Uchwaa Nr IV/21/15 z dnia 26 marca 2015 r.
(u-IV-21-15.pdf - 310.447 KB) Data publikacji: 2015-04-01 13:37:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035

Uchwaa Nr IV/22/15 z dnia 26 marca 2015 r.
(u-IV-22-15.pdf - 356.942 KB) Data publikacji: 2015-04-01 13:38:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2015 rok

Uchwaa Nr IV/23/15 z dnia 26 marca 2015 r.
(u-IV-23-15.pdf - 184.379 KB) Data publikacji: 2015-04-01 13:38:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu

Uchwaa Nr IV/24/15 z dnia 26 marca 2015 r.
(u-IV-24-15.pdf - 182.759 KB) Data publikacji: 2015-04-01 13:39:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany w skadzie Rady Spoecznej Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr IV/25/15 z dnia 26 marca 2015 r.
(u-IV-25-15.pdf - 186.432 KB) Data publikacji: 2015-04-01 13:40:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa nr XXXVIII/262/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej

Uchwaa Nr IV/26/15 z dnia 26 marca 2015 r.
(u-IV-26-15.pdf - 202.401 KB) Data publikacji: 2015-04-01 13:40:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwie- rzt na terenie Gminy Gnojno w 2015 roku”

Uchwaa Nr IV/27/15 z dnia 26 marca 2015 r.
(u-IV-27-15.pdf - 181.741 KB) Data publikacji: 2015-04-01 13:41:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia odrbnego obwodu gosowania

Uchwaa Nr IV/28/15 z dnia 26 marca 2015 r.
(u-IV-28-15.pdf - 201.628 KB) Data publikacji: 2015-04-01 13:41:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentw i wynagrodzenia za inkaso

Uchwaa Nr V/29/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
(u-V-29-15.pdf - 184.929 KB) Data publikacji: 2015-06-30 09:56:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego

Uchwaa Nr V/30/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
(u-V-30-15.pdf - 308.425 KB) Data publikacji: 2015-06-30 09:57:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035

Uchwaa Nr V/31/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
(u-V-31-15.pdf - 350.126 KB) Data publikacji: 2015-06-30 09:58:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2015 rok

Uchwaa Nr V/32/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
(u-V-32-15.pdf - 298.192 KB) Data publikacji: 2015-06-30 09:58:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Uchwaa Nr V/33/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
(u-V-33-15.pdf - 223.832 KB) Data publikacji: 2015-06-30 09:59:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Uchwaa Nr V/34/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
(u-V-34-15.pdf - 182.647 KB) Data publikacji: 2015-06-30 09:59:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wystpienia Gminy Gnojno z Lokalnej Grupy Dziaania „Biae ugi”

Uchwaa Nr VI/35/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
(u-VI-35-15.pdf - 200.261 KB) Data publikacji: 2015-06-30 10:03:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Prze- przeciwdziaania Narkomanii na 2015 rok

Uchwaa Nr VI/36/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
(u-VI-36-15.pdf - 306.467 KB) Data publikacji: 2015-06-30 10:04:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035

Uchwaa Nr VI/37/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
(u-VI-37-15.pdf - 332.999 KB) Data publikacji: 2015-06-30 10:04:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2015 rok

Uchwaa Nr VI/38/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
(u-VI-38-15.pdf - 186.076 KB) Data publikacji: 2015-06-30 10:05:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia odrbnego obwodu gosowania w referendum oglnokrajowym

Uchwaa Nr VI/39/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
(u-VI-39-15.pdf - 185.218 KB) Data publikacji: 2015-06-30 10:06:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr VI/40/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
(u-VI-40-15.pdf - 184.317 KB) Data publikacji: 2015-06-30 10:06:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2014 rok

Uchwaa Nr VI/41/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
(u-VI-41-15.pdf - 181.661 KB) Data publikacji: 2015-06-30 10:07:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2014 rok

Uchwaa Nr VI/42/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
(u-VI-42-15.pdf - 183.355 KB) Data publikacji: 2015-06-30 10:08:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie absolutorium dla Wjta Gminy z tytuu wykonania budetu za rok 2014

Uchwaa Nr VII/43/15 z dnia 9 sierpnia 2015 r.
(u-VII-43-15.pdf - 306.421 KB) Data publikacji: 2015-08-11 12:10:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035

Uchwaa Nr VII/44/15 z dnia 9 sierpnia 2015 r.
(u-VII-44-15.pdf - 326.54 KB) Data publikacji: 2015-08-11 12:11:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2015 rok

Uchwaa Nr VII/45/15 z dnia 9 sierpnia 2015 r.
(u-VII-45-15.pdf - 184.135 KB) Data publikacji: 2015-08-11 12:12:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na odpatne nabycie na rzecz Gminy Gnojno nieruchomoci gruntowych

Uchwaa Nr VII/46/15 z dnia 9 sierpnia 2015 r.
(u-VII-46-15.pdf - 183.908 KB) Data publikacji: 2015-08-11 12:12:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania zespou opiniujcego kandydatw na awnikw

Uchwaa Nr VIII/47/15 z dnia 28 wrzenia 2015 r.
(u-VIII-47-15.pdf - 382.088 KB) Data publikacji: 2015-09-29 13:00:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035

Uchwaa Nr VIII/48/15 z dnia 28 wrzenia 2015 r.
(u-VIII-48-15.pdf - 378.632 KB) Data publikacji: 2015-09-29 13:00:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2015 rok

Uchwaa Nr VIII/49/15 z dnia 28 wrzenia 2015 r.
(u-VIII-49-15.pdf - 262.557 KB) Data publikacji: 2015-09-29 13:01:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj w 2016 roku projektu pn. „Przebudowa drg powiatowych usprawniajcych komunikacj pomidzy drogami krajowymi i wojewdzkimi na terenie powiatu buskiego”

Uchwaa Nr VIII/50/15 z dnia 28 wrzenia 2015 r.
(u-VIII-50-15.pdf - 255.328 KB) Data publikacji: 2015-09-29 13:02:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia odrbnego obwodu gosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwaa Nr VIII/51/15 z dnia 28 wrzenia 2015 r.
(u-VIII-51-15.pdf - 258.975 KB) Data publikacji: 2015-09-29 13:04:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zasignicia od Komendanta Wojewdzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na awnikw

Uchwaa Nr IX/52/15 z dnia 23 padziernika 2015 r.
(u-IX-52-15.pdf - 384.938 KB) Data publikacji: 2015-11-03 13:26:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035

Uchwaa Nr IX/53/15 z dnia 23 padziernika 2015 r.
(u-IX-53-15.pdf - 379.015 KB) Data publikacji: 2015-11-03 13:27:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2015 rok

Uchwaa Nr IX/54/15 z dnia 23 padziernika 2015 r.
(u-IX-54-15.pdf - 254.517 KB) Data publikacji: 2015-11-03 13:28:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru awnikw do Sdu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencj 20162019

Uchwaa Nr IX/55/15 z dnia 23 padziernika 2015 r.
(u-IX-55-15.pdf - 261.738 KB) Data publikacji: 2015-11-03 13:28:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zabezpieczenia rodkw finansowych jako wkad wasny w realizacj zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 323008T pooonej w miejscowoci Gnojno”

Uchwaa Nr X/56/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.
(u-X-56-15.pdf - 358.742 KB) Data publikacji: 2015-12-21 09:30:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035

Uchwaa Nr X/57/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.
(u-X-57-15.pdf - 335.317 KB) Data publikacji: 2015-12-21 09:31:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2015 rok

Uchwaa Nr X/58/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.
(u-X-58-15.pdf - 251.782 KB) Data publikacji: 2015-12-21 09:33:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr X/59/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.
(u-X-59-15.pdf - 278.641 KB) Data publikacji: 2015-12-21 09:35:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr X/60/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.
(u-X-60-15.pdf - 483.497 KB) Data publikacji: 2015-12-21 09:38:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwaa Nr X/61/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.
(u-X-61-15.pdf - 312.111 KB) Data publikacji: 2015-12-21 09:40:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Gnojno na wiadczenie usug w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, a take grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci

Uchwaa Nr X/62/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.
(u-X-62-15.pdf - 260.659 KB) Data publikacji: 2015-12-21 09:42:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr X/63/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.
(u-X-63-15.pdf - 260.606 KB) Data publikacji: 2015-12-21 09:43:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zwolnie w podatku od nieruchomoci oraz w podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr X/64/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.
(u-X-64-15.pdf - 256.922 KB) Data publikacji: 2015-12-21 09:44:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2016 rok

Uchwaa Nr XI/65/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
(u-XI-65-15.pdf - 385.553 KB) Data publikacji: 2016-01-12 14:56:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035

Uchwaa Nr XI/66/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
(u-XI-66-15.pdf - 462.248 KB) Data publikacji: 2016-01-12 14:57:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2015 rok

Uchwaa Nr XI/67/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
(u-XI-67-15.pdf - 263.181 KB) Data publikacji: 2016-01-12 14:58:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego

Uchwaa Nr XI/68/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
(u-XI-68-15.pdf - 299.098 KB) Data publikacji: 2016-01-12 14:58:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2016 rok

Uchwaa Nr XI/69/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
(u-XI-69-15.pdf - 267.604 KB) Data publikacji: 2016-01-12 15:02:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Statystyki biecej stronyWywietle: 1904

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2015-02-16 08:06:34
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2015-02-16 08:14:01
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2016-01-12 15:02:18
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony