Ogoszenia 2015 r.

Wersja do druku

Ogoszenia Wjta Gminy Gnojno podane do wiadomoci w 2015 r.

Zaczone pliki:

Ogoszenie o wyoeniu do publicznego wgldu projektu Zmiany studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojno
(Wylozenie _do_publicznego_wgladu_ projektu_zmiany_studium_gminy_Gnojno_.pdf - 149.383 KB) Data publikacji: 2015-04-24 08:33:58 Redaktor: Zbigniew Klepacz
Ogoszenie o ponownym wyoeniu do publicznego wgldu projektu Zmiany studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojno
(ponowne_wylozenie_zmiany_studium_06_2015.pdf - 42.17 KB) Data publikacji: 2015-06-24 10:38:35 Redaktor: Piotr Bbas
Statystyki biecej stronyWywietle: 7168

Wprowadzi(a) do systemu: Zbigniew Klepacz, data: 2015-04-24 08:15:40
Opublikowa(a): Zbigniew Klepacz, data publikacji: 2015-04-24 08:30:02
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2015-06-24 10:38:35
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony