Obwieszczenia 2016 r.

Wersja do druku

Obwieszczenia, postanowienia i zawiadomienia z 2016 r.

Zaczone pliki:

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2016 r.
(obw-24-05-2016.pdf - 761.313 KB) Data publikacji: 2016-06-02 09:37:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia dotyczcego budowy stacji paliw pynnych w Gnojnie.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 czerwca 2016 r.
(obw-07-06-2016.pdf - 501.105 KB) Data publikacji: 2016-06-08 12:19:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego - budowa wietlicy wiejskiej w Falkach.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 lipca 2016 r.
(obw-04-07-2016.pdf - 482.189 KB) Data publikacji: 2016-07-04 13:45:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa wietlicy wiejskiej w miejscowoci Falki.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 lipca 2016 r.
(obw-07-07-2016.pdf - 465.765 KB) Data publikacji: 2016-07-07 14:30:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu postanowienia o odstpieniu od obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 lipca 2016 r
(obwiesz_12_07_2016.pdf - 419.763 KB) Data publikacji: 2016-07-14 11:12:00 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2016 r.
(obw-30-08-2016.pdf - 780.581 KB) Data publikacji: 2016-09-01 10:12:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia dotyczcego budowy elektrowni sonecznej (fotowoltaicznej) o mocy 1MW w Wlce Bosowskiej.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 wrzenia 2016 r.
(obw-06-09-2016.pdf - 745.121 KB) Data publikacji: 2016-09-09 14:15:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia "Przebudowa drogi powiatowej nr 0027T Gnojno-Gorzakiew-Skadla od km 0+007 do km 3+200 d. 3193 m".

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 wrzenia 2016 r.
(obw-13-09-16.pdf - 521.961 KB) Data publikacji: 2016-09-15 12:41:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu postanowienia o odstpieniu od obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla przedsiwzicia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0027T Gnojno - Gorzakiew - Wola Bokrzycka - Skadla od km 0+007 do km 3+200 dugoci 3193m".

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 wrzenia 2016 r.
(obw-15-09-16.pdf - 458.901 KB) Data publikacji: 2016-09-15 12:43:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0027T Gnojno - Gorzakiew - Wola Bokrzycka - Skadla od km 0+007 do km 3+200 dugoci 3193m".

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 wrzenia 2016 r.
(obw-19-09-16.pdf - 18.958 KB) Data publikacji: 2016-09-19 11:09:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o przystpieniu do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 padziernika 2016 r.
(obw-10-10-2016.pdf - 488.045 KB) Data publikacji: 2016-10-10 11:35:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodocigowej rozdzielczej w miejscowoci Jarzbki

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 padziernika 2016 r.
(obw-26-10-2016.pdf - 659.409 KB) Data publikacji: 2016-10-26 13:46:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Postanowienie o odstpieniu od obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 listopada 2016 r.
(obw-04-11-2016.pdf - 455.213 KB) Data publikacji: 2016-11-03 14:00:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodocigowej rozdzielczej w miejscowoci Jarzbki

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 listopada 2016 r.
(obw-07-11-2016.pdf - 1901.612 KB) Data publikacji: 2016-11-08 08:26:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 listopada 2016 r.
(obw-07-11-2016-2.pdf - 625.949 KB) Data publikacji: 2016-11-08 14:50:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

Statystyki biecej stronyWywietle: 772

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2016-06-02 09:33:10
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2016-06-02 09:37:44
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2016-11-08 14:50:01
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony