Zarzdzenia z 2017 r.

Wersja do druku

Zaczone pliki:

Zarzdzenie nr 1/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 stycznia 2017 r.
(z-1-17.pdf - 235.199 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:23:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia upowanienia do prowadzenia postpowa w sprawach uregulowanych w ustawie z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciy i rodzin „Za yciem”

Zarzdzenie nr 2/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 stycznia 2017 r.
(z-2-17.pdf - 234.351 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:24:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych w gminie Gnojno w 2017 roku

Zarzdzenie nr 3/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 stycznia 2017 r.
(z-3-17.pdf - 315.837 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:25:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru robt budowlanych

Zarzdzenie nr 4/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 stycznia 2017 r.
(z-4-17.pdf - 245.35 KB) Data publikacji: 2017-01-27 12:03:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania komisji do przeprowadzenia procedury brakowania formularzy - drukw cisego zarachowania do dowodw osobistych, ktre zostay zniszczone lub uszkodzone w procesie wydawania dowodw osobistych w latach 2001-2015, znajdujcych si w dyspozycji tutejszego organu

Zarzdzenie nr 5/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2017 r.
(z-5-17.pdf - 233.707 KB) Data publikacji: 2017-02-20 12:41:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia kredytu krtkoterminowego

Zarzdzenie nr 6/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2017 r.
(z-6-17.pdf - 377.203 KB) Data publikacji: 2017-02-20 12:42:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego Urzdu Gminy w Gnojnie oraz planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 7/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 marca 2017 r.
(z-7-17.pdf - 306.695 KB) Data publikacji: 2017-03-24 14:15:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 8/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 marca 2017 r.
(z-8-17.pdf - 237.059 KB) Data publikacji: 2017-03-24 14:18:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 9/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 marca 2017 r.
(z-9-17.pdf - 270.666 KB) Data publikacji: 2017-03-24 14:18:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 10/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 marca 2017 r.
(z-10-17.pdf - 284.145 KB) Data publikacji: 2017-03-24 14:19:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 11/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 marca 2017 r.
(z-11-17.pdf - 712.366 KB) Data publikacji: 2017-04-05 15:23:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2016 rok

Zarzdzenie nr 12/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 marca 2017 r.
(z-12-17.pdf - 933.054 KB) Data publikacji: 2017-04-05 15:25:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2016 rok wraz z informacj o stanie mienia gminy oraz sprawozda z wykonania planw finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Zarzdzenie nr 13/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 marca 2017 r.
(z-13-17.pdf - 246.99 KB) Data publikacji: 2017-04-05 15:26:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoci w postpowaniu rekrutacyjnym i postpowaniu uzupeniajcym na rok szkolny 2017/2018 do oddziaw przedszkolnych, punktw przedszkolnych oraz klas I publicznych szk podstawowych, dla ktrych Gmina Gnojno jest organem prowadzcym

Zarzdzenie nr 14/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r.
(z-14-17.pdf - 275.262 KB) Data publikacji: 2017-04-05 15:27:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie na 2017 rok

Zarzdzenie nr 15/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 kwietnia 2017 r.
(z-15-17.pdf - 235.494 KB) Data publikacji: 2017-04-05 15:28:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 16/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 kwietnia 2017 r.
(z-16-17.pdf - 244.577 KB) Data publikacji: 2017-04-27 13:21:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dziaach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w ktrych wystpiy szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarzdzenie nr 17/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 kwietnia 2017 r.
(z-17-17.pdf - 285.39 KB) Data publikacji: 2017-04-27 13:22:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 18/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 kwietnia 2017 r.
(z-18-17.pdf - 303.211 KB) Data publikacji: 2017-04-27 13:22:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 19/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 kwietnia 2017 r.
(z-19-17.pdf - 994.677 KB) Data publikacji: 2017-04-27 13:23:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania Radzie Gminy Gnojno sprawozdania finansowego za 2016 rok

Zarzdzenie nr 20/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 kwietnia 2017 r.
(z-20-17.pdf - 233.715 KB) Data publikacji: 2017-05-25 08:20:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na najem lokali uytkowych w SP ZOZ w Gnojnie

Zarzdzenie nr 21/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 maja 2017 r.
(z-21-17.pdf - 275.974 KB) Data publikacji: 2017-06-06 09:09:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie na 2017 rok

Zarzdzenie nr 22/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 maja 2017 r.
(z-22-17.pdf - 244.574 KB) Data publikacji: 2017-06-06 09:10:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 23/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 czerwca 2017 r.
(z-23-17.pdf - 312.252 KB) Data publikacji: 2017-06-06 09:10:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 24/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 czerwca 2017 r.
(z-24-17.pdf - 238.109 KB) Data publikacji: 2017-06-23 14:51:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie rozszerzenia skadu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dziaach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w ktrych wystpiy szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarzdzenie nr 25/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 czerwca 2017 r.
(z-25-17.pdf - 280.71 KB) Data publikacji: 2017-06-23 14:51:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 26/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 czerwca 2017 r.
(z-26-17.pdf - 299.604 KB) Data publikacji: 2017-06-23 14:52:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 27/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2017 r.
(z-27-17.pdf - 315.085 KB) Data publikacji: 2017-07-04 13:23:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 28/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 czerwca 2017 r.
(z-28-17.pdf - 308.653 KB) Data publikacji: 2017-07-04 13:24:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 29/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 czerwca 2017 r.
(z-29-17.pdf - 236.712 KB) Data publikacji: 2017-07-04 13:27:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 30/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 lipca 2017 r.
(z-30-17.pdf - 254.787 KB) Data publikacji: 2017-08-08 12:34:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 31/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 lipca 2017 r.
(z-31-17.pdf - 234.54 KB) Data publikacji: 2017-08-08 12:35:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 32/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 lipca 2017 r.
(z-32-17.pdf - 237.408 KB) Data publikacji: 2017-08-08 12:36:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajcego si o awans na stopie nauczyciela mianowanego

Zarzdzenie nr 33/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 lipca 2017 r.
(z-33-17.pdf - 278.502 KB) Data publikacji: 2017-08-08 12:37:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 34/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 sierpnia 2017 r.
(z-34-17.pdf - 233.327 KB) Data publikacji: 2017-08-08 12:39:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 35/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 sierpnia 2017 r.
(z-35-17.pdf - 993.082 KB) Data publikacji: 2017-08-29 08:34:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedoenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno oraz informacji o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiwzi, o ktrych mowa w art. 226 ust. 3, za I procze 2017 roku

Zarzdzenie nr 36/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 sierpnia 2017 r.
(z-36-17.pdf - 315.442 KB) Data publikacji: 2017-08-29 08:35:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 37/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2017 r.
(z-37-17.pdf - 315.978 KB) Data publikacji: 2017-08-29 08:37:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 38/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 sierpnia 2017 r.
(z-38-17.pdf - 310.667 KB) Data publikacji: 2017-08-29 08:38:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 39/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(z-39-17.pdf - 330.689 KB) Data publikacji: 2017-09-06 14:12:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 40/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 sierpnia 2017 r.
(z-40-17.pdf - 252.883 KB) Data publikacji: 2017-09-06 14:13:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 41/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 wrzenia 2017 r.
(z-41-17.pdf - 236.207 KB) Data publikacji: 2017-09-19 14:02:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania przegldu gwarancyjnego budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz terenem wok budynku

Zarzdzenie nr 42/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 wrzenia 2017 r.
(z-42-17.pdf - 235.947 KB) Data publikacji: 2017-09-19 14:03:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 43/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 wrzenia 2017 r.
(z-43-17.pdf - 233.859 KB) Data publikacji: 2017-09-19 14:04:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 44/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 wrzenia 2017 r.
(z-44-17.pdf - 279.691 KB) Data publikacji: 2017-09-19 14:05:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 45/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 wrzenia 2017 r.
(z-45-17.pdf - 300.762 KB) Data publikacji: 2017-09-19 14:06:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 46/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 wrzenia 2017 r.
(z-46-17.pdf - 412.324 KB) Data publikacji: 2017-10-05 09:30:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej obowizujcej w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 47/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 wrzenia 2017 r.
(z-47-17.pdf - 235.773 KB) Data publikacji: 2017-10-05 09:31:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Rekrutacyjnej

Zarzdzenie nr 48/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 wrzenia 2017 r.
(z-48-17.pdf - 272.149 KB) Data publikacji: 2017-10-05 09:32:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 49/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 wrzenia 2017 r.
(z-49-17.pdf - 302.703 KB) Data publikacji: 2017-10-05 09:32:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 50/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 padziernika 2017 r.
(z-50-17.pdf - 241.773 KB) Data publikacji: 2017-10-05 09:33:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ogoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MP do wsplnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowoci Gnojno”

Zarzdzenie nr 51/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 padziernika 2017 r.
(z-51-17.pdf - 369.794 KB) Data publikacji: 2017-10-05 09:34:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 52/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 padziernika 2017 r.
(z-52-17.pdf - 236.153 KB) Data publikacji: 2017-10-09 14:05:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowoci

Zarzdzenie nr 53/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 padziernika 2017 r.
(z-53-17.pdf - 279.923 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:22:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie na 2017 rok

Zarzdzenie nr 54/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 padziernika 2017 r.
(z-54-17.pdf - 247.067 KB) Data publikacji: 2017-11-10 14:51:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci opat za korzystanie z niektrych obiektw uytecznoci publicznej

Zarzdzenie nr 55/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 padziernika 2017 r.
(z-55-17.pdf - 304.406 KB) Data publikacji: 2017-11-10 14:52:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 56/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 padziernika 2017 r.
(z-56-17.pdf - 313.473 KB) Data publikacji: 2017-11-10 14:53:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 57/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2017 r.
(z-57-17.pdf - 322.893 KB) Data publikacji: 2017-11-10 14:54:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 58/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2017 r.
(z-58-17.pdf - 519.501 KB) Data publikacji: 2017-11-15 15:27:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2036

Zarzdzenie nr 59/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2017 r.
(z-59-17.pdf - 870.28 KB) Data publikacji: 2017-11-15 15:27:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway budetowej gminy Gnojno na 2018 rok

Zarzdzenie nr 60/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2017 r.
(z-60-17.pdf - 301.712 KB) Data publikacji: 2017-11-21 12:12:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 61/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2017 r.
(z-61-17.pdf - 319.052 KB) Data publikacji: 2017-11-21 12:13:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 62/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2017 r.
(z-62-17.pdf - 307.181 KB) Data publikacji: 2017-11-21 12:13:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 63/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 listopada 2017 r.
(z-63-17.pdf - 312.244 KB) Data publikacji: 2017-11-28 14:27:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 64/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 listopada 2017 r.
(z-64-17.pdf - 312.393 KB) Data publikacji: 2017-11-28 14:27:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 65/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 listopada 2017 r.
(z-65-17.pdf - 240.085 KB) Data publikacji: 2017-11-28 14:28:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia imiennego skadu Komisji Stypendialnej

Zarzdzenie nr 66/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 listopada 2017 r.
(z-66-17.pdf - 308.624 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:21:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego

Zarzdzenie nr 67/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r.
(z-67-17.pdf - 309.486 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:23:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 68/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r.
(z-68-17.pdf - 329.317 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:23:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 69/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r.
(z-69-17.pdf - 241.642 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:24:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji dotyczcej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzul ,,zastrzeone” oraz zakresu i warunkw stosowania rodkw bezpieczestwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzdzie Gminy w Gnojnie”

Zarzdzenie nr 70/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2017 r.
(z-70-17.pdf - 278.519 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:25:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 71/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2017 r.
(z-71-17.pdf - 301.831 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:26:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 72/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 grudnia 2017 r.
(z-72-17.pdf - 307.363 KB) Data publikacji: 2017-12-21 13:33:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 73/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 grudnia 2017 r.
(z-73-17.pdf - 239.002 KB) Data publikacji: 2017-12-21 13:34:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowoci

Zarzdzenie nr 74/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2017 r.
(z-74-17.pdf - 320.446 KB) Data publikacji: 2017-12-21 13:35:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 75/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2017 r.
(z-75-17.pdf - 334.723 KB) Data publikacji: 2017-12-21 13:35:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 76/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 grudnia 2017 r.
(z-76-17.pdf - 239.238 KB) Data publikacji: 2017-12-21 13:36:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia pracownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie do prowadzenia postpowa i wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecnoci Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Zarzdzenie nr 77/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2017 r.
(z-77-17.pdf - 307.424 KB) Data publikacji: 2017-12-21 13:37:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 78/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 grudnia 2017 r.
(z-78-17.pdf - 267.061 KB) Data publikacji: 2017-12-21 13:38:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2017 roku

Zarzdzenie nr 79/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2017 r.
(z-79-17.pdf - 276.439 KB) Data publikacji: 2018-01-11 10:25:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomoci

Zarzdzenie nr 80/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2017 r.
(z-80-17.pdf - 294.582 KB) Data publikacji: 2018-01-11 10:26:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie na 2017 rok

Zarzdzenie nr 81/17 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2017 r.
(z-81-17.pdf - 235.519 KB) Data publikacji: 2018-01-11 10:26:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na najem pomieszcze uytkowych w SP ZOZ w Gnojnie

Statystyki biecej stronyWywietle: 1361

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2017-01-17 11:22:01
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2017-01-17 11:26:55
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2018-01-11 10:26:59
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony