Protokoy z posiedze komisji staych Rady Gminy Gnojno

Wersja do druku

Tre protokow z posiedze odbytych w 2017 roku.

Zaczone pliki:

Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 4 stycznia 2017 r.
(p-k-rol-20-17.pdf - 25.748 KB) Data publikacji: 2017-01-18 15:12:37 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 lutego 2017 r.
(p-k-rew-21-17.pdf - 29.136 KB) Data publikacji: 2017-02-03 10:18:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia bya kontrola realizacji wydatkw w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych za rok 2016

Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 7 lutego 2017 r.
(p-k-rol-21-17.pdf - 22.683 KB) Data publikacji: 2017-02-15 14:56:32 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 marca 2017 r.
(p-k-rew-22-17.pdf - 32.314 KB) Data publikacji: 2017-03-24 14:11:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia bya kontrola zamwie publicznych o wartoci do 15.000 euro realizowanych przez Wjta Gminy Gnojno

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 24 marca 2017 r.
(p-k-plan-31-17.pdf - 49.232 KB) Data publikacji: 2017-03-29 13:17:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia bya analiza i zaopiniowanie projektw uchwa, ktre maj by podjte na XXI sesji Rady Gminy Gnojno w dniu 28 marca 2017 roku

Protok z posiedzenia Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury w dniu 27 marca 2017 r.
(p-k-osw-11-17.pdf - 27.123 KB) Data publikacji: 2017-03-29 13:20:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia byo zaopiniowanie projektw uchwa, ktre maj by podjte na najbliszej sesji rady gminy

Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 31 marca 2017 r.
(p-k-rol-22-17.pdf - 24.499 KB) Data publikacji: 2017-04-27 13:19:37 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 maja 2017 r.
(p-k-rew-23-17.pdf - 43.318 KB) Data publikacji: 2017-05-24 15:22:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Na posiedzeniu dokonano analizy rocznego sprawozdania z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz podjto uchwal w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wjtowi Gminy Gnojno za 2016 rok

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 12 czerwca 2017 r.
(p-k-plan-32-17.pdf - 40.149 KB) Data publikacji: 2017-06-22 13:44:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Posiedzenie powicone analizie i zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budetu gminy za 2016 rok

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 22 czerwca 2017 r.
(p-k-plan-33-17.pdf - 37.235 KB) Data publikacji: 2017-06-27 15:02:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Posiedzenie powicone analizie i zaopiniowaniu projektw uchwa, ktre maj by podjte na XXIII sesji Rady Gminy Gnojno w dniu 27 czerwca 2017 roku

Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 3 lipca 2017 r.
(p-k-rol-23-17.pdf - 24.977 KB) Data publikacji: 2017-07-31 11:17:45 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 lipca 2017 r.
(p-k-rew-24-17.pdf - 28.261 KB) Data publikacji: 2017-07-31 11:18:40 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 7 wrzenia 2017 r.
(p-k-rol-24-17.pdf - 24.582 KB) Data publikacji: 2017-09-19 14:00:25 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 27 wrzenia 2017 r.
(p-k-plan-34-17.pdf - 30.504 KB) Data publikacji: 2017-10-06 14:39:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia bya analiza sprawozdania z wykonania budetu Gminy Gnojno za I procze 2017 r.

Protok z posiedzenia Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury w dniu 25 sierpnia 2017 r.
(p-k-osw-12-17.pdf - 20.766 KB) Data publikacji: 2017-10-11 13:08:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Tematem posiedzenia Komisji bya ocena przygotowa placwek owiatowych do zbliajcego si nowego roku szkolnego 2017/2018

Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 6 padziernika 2017 r.
(p-k-plan-35-17.pdf - 41.686 KB) Data publikacji: 2017-10-11 13:10:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Posiedzenie powicone analizie i zaopiniowaniu projektw uchwa, ktre maj by podjte na XXV sesji Rady Gminy Gnojno

Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 13 padziernika 2017 r.
(p-k-rol-25-17.pdf - 19.574 KB) Data publikacji: 2017-11-09 13:50:00 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 13 listopada 2017 r.
(p-k-rol-26-17.pdf - 69.604 KB) Data publikacji: 2017-11-28 14:20:20 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 23 listopada 2017 r.
(p-k-plan-36-17.pdf - 94.605 KB) Data publikacji: 2017-11-28 14:23:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Posiedzenie powicone analizie i zaopiniowaniu projektw uchwa, ktre maj by podjte na XXVI sesji Rady Gminy Gnojno

Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 listopada 2017 r.
(p-k-rew-26-17.pdf - 85.126 KB) Data publikacji: 2017-12-08 12:04:44 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 1 grudnia 2017 r.
(p-k-plan-38-17.pdf - 87.406 KB) Data publikacji: 2017-12-08 12:06:47 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 8 grudnia 2017 r.
(p-k-rol-28-17.pdf - 64.973 KB) Data publikacji: 2017-12-21 13:30:04 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 21 grudnia 2017 r.
(p-k-rol-29-17.pdf - 66.022 KB) Data publikacji: 2018-01-02 10:15:19 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania, Budetu i Finansw w dniu 27 grudnia 2017 r.
(p-k-plan-39-17.pdf - 95.527 KB) Data publikacji: 2018-01-02 10:16:10 Redaktor: Piotr Bbas
Protok ze wsplnego posiedzenia staych komisji rady w dniu 24 listopada 2017 r.
(p-k-st-1-17.pdf - 123.179 KB) Data publikacji: 2018-01-31 14:05:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Temat: analiza projektu budetu na 2018 rok.

Statystyki biecej stronyWywietle: 964

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2017-01-18 15:09:41
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2017-01-18 15:16:19
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2018-01-31 14:05:11
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony