2017

Wersja do druku

Uchway podjte przez Rad Gminy Gnojno w 2017 roku

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr XIX/137/17 z dnia 18 stycznia 2017 r.
(u-XIX-137-17.pdf - 258.498 KB) Data publikacji: 2017-01-27 11:58:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla czonkw ochotniczych stray poarnych

Uchwaa Nr XIX/138/17 z dnia 18 stycznia 2017 r.
(u-XIX-138-17.pdf - 417.688 KB) Data publikacji: 2017-01-27 11:59:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035

Uchwaa Nr XIX/139/17 z dnia 18 stycznia 2017 r.
(u-XIX-139-17.pdf - 932.388 KB) Data publikacji: 2017-01-27 11:59:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2017 rok

Uchwaa Nr XIX/140/17 z dnia 18 stycznia 2017 r.
(u-XIX-140-17.pdf - 304.192 KB) Data publikacji: 2017-01-27 12:00:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2017 rok

Uchwaa Nr XX/141/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
(u-XX-141-17.pdf - 352.862 KB) Data publikacji: 2017-02-20 12:34:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035

Uchwaa Nr XX/142/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
(u-XX-142-17.pdf - 322.483 KB) Data publikacji: 2017-02-20 12:35:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2017 rok

Uchwaa Nr XX/143/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
(u-XX-143-17.pdf - 310.912 KB) Data publikacji: 2017-02-20 12:36:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie projektu dostosowania sieci szk podstawowych i gimnazjw do nowego ustroju szkolnego

Uchwaa Nr XX/144/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
(u-XX-144-17.pdf - 262.848 KB) Data publikacji: 2017-02-20 12:37:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zamiaru przeksztacenia Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarzbkach poprzez usamodzielnienie Szkoy Filialnej w Balicach

Uchwaa Nr XX/145/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
(u-XX-145-17.pdf - 264.749 KB) Data publikacji: 2017-02-20 12:38:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zamiaru przeksztacenia Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarzbkach poprzez usamodzielnienie Szkoy Filialnej w Jarzbkach

Uchwaa Nr XXI/146/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-146-17.pdf - 5914.509 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:09:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno”

Uchwaa Nr XXI/147/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-147-17.pdf - 11669.027 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:14:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016-2023”

Uchwaa Nr XXI/148/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-148-17.pdf - 563.878 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:15:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: popierajca stanowisko Zwizku Miast i Gmin Regionu witokrzyskiego w sprawie propozycji warunkw umowy dzierawy urzdze owietlenia drogowego na terenie gmin woj. witokrzyskiego, stanowicych wasno PGE Dystrybucja S.A.

Uchwaa Nr XXI/149/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-149-17.pdf - 386.047 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:16:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035

Uchwaa Nr XXI/150/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-150-17.pdf - 383.848 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:16:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2017 rok

Uchwaa Nr XXI/151/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-151-17.pdf - 310.28 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:17:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie dostosowania sieci szk podstawowych i gimnazjw do nowego ustroju szkolnego

Uchwaa Nr XXI/152/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-152-17.pdf - 266.573 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:18:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie sieci oddziaw przedszkolnych i punktw przedszkolnych w szkoach podstawowych prowadzonych przez Gmin Gnojno

Uchwaa Nr XXI/153/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-153-17.pdf - 385.371 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:19:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeksztacenia Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarzbkach poprzez usamodzielnienie Szkoy Filialnej w Balicach

Uchwaa Nr XXI/154/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-154-17.pdf - 384.219 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:19:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeksztacenia Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarzbkach poprzez usamodzielnienie Szkoy Filialnej w Jarzbkach

Uchwaa Nr XXI/155/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-155-17.pdf - 264.225 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:20:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia kryteriw rekrutacji do klas pierwszych szk podstawowych, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Gnojno

Uchwaa Nr XXI/156/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-156-17.pdf - 268.033 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:20:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia kryteriw obowizujcych na drugim etapie postpowania rekrutacyjnego do oddziaw przedszkolnych i punktw przedszkolnych w szkoach podstawowych prowadzonych przez Gmin Gnojno

Uchwaa Nr XXI/157/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-157-17.pdf - 280.397 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:21:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie szczegowych zasad przyznawania i odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegowe warunki czciowego lub cakowitego zwalniania od opat, jak rwnie tryb ich pobierania

Uchwaa Nr XXI/158/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-158-17.pdf - 280.822 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:22:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Gnojno na rok 2017”

Uchwaa Nr XXI/159/17 z dnia 28 marca 2017 r.
(u-XXI-159-17.pdf - 367.927 KB) Data publikacji: 2017-03-30 14:23:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr XXII/160/17 z dnia 22 maja 2017 r.
(u-XXII-160-17.pdf - 382.501 KB) Data publikacji: 2017-06-20 14:16:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035

Uchwaa Nr XXII/161/17 z dnia 22 maja 2017 r.
(u-XXII-161-17.pdf - 393.684 KB) Data publikacji: 2017-06-20 14:17:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2017 rok

Uchwaa Nr XXII/162/17 z dnia 22 maja 2017 r.
(u-XXII-162-17.pdf - 257.046 KB) Data publikacji: 2017-06-20 14:18:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojewdztwa witokrzyskiego

Uchwaa Nr XXII/163/17 z dnia 22 maja 2017 r.
(u-XXII-163-17.pdf - 261.597 KB) Data publikacji: 2017-06-20 14:19:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik na realizacj przedsiwzicia zwizanego z budow fragmentu sieci wodocigowej

Uchwaa Nr XXIII/164/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-164-17.pdf - 261.339 KB) Data publikacji: 2017-07-04 11:56:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIII/165/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-165-17.pdf - 260.146 KB) Data publikacji: 2017-07-04 11:57:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojewdztwa witokrzyskiego

Uchwaa Nr XXIII/166/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-166-17.pdf - 259.77 KB) Data publikacji: 2017-07-04 11:58:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla czonkw ochotniczych stray poarnych

Uchwaa Nr XXIII/167/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-167-17.pdf - 280.855 KB) Data publikacji: 2017-07-04 11:58:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2017 rok

Uchwaa Nr XXIII/168/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-168-17.pdf - 367.824 KB) Data publikacji: 2017-07-04 11:59:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr XXIII/169/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-169-17.pdf - 387.261 KB) Data publikacji: 2017-07-04 12:00:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035

Uchwaa Nr XXIII/170/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-170--17.pdf - 394.906 KB) Data publikacji: 2017-07-04 14:04:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2017 rok

Uchwaa Nr XXIII/171/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-171-17.pdf - 264.202 KB) Data publikacji: 2017-07-04 12:02:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu

Uchwaa Nr XXIII/172/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-172-17.pdf - 262.712 KB) Data publikacji: 2017-07-04 12:03:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXIII/173/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-173-17.pdf - 262.197 KB) Data publikacji: 2017-07-04 12:04:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2016 rok

Uchwaa Nr XXIII/174/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-174-17.pdf - 258.184 KB) Data publikacji: 2017-07-04 12:05:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2016 rok

Uchwaa Nr XXIII/175/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.
(u-XXIII-175-17.pdf - 260.241 KB) Data publikacji: 2017-07-04 12:45:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy Gnojno z tytuu wykonania budetu Gminy Gnojno za rok 2016

Uchwaa Nr XXIV/176/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(u-XXIV-176-17.pdf - 382.729 KB) Data publikacji: 2017-08-29 11:15:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2017 rok

Uchwaa Nr XXIV/177/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(u-XXIV-177-17.pdf - 350.578 KB) Data publikacji: 2017-08-29 11:16:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035

Uchwaa Nr XXIV/178/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(u-XXIV-178-17.pdf - 263.544 KB) Data publikacji: 2017-08-29 11:17:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uzupenienia sieci publicznych przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych prowadzonych przez Gmin Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego

Uchwaa Nr XXIV/179/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(u-XXIV-179-17.pdf - 299.767 KB) Data publikacji: 2017-08-29 11:18:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia Punktw Przedszkolnych na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIV/180/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(u-XXIV-180-17.pdf - 269.617 KB) Data publikacji: 2017-08-29 11:19:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa Nr XXI/158/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjcia „Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Gnojno na rok 2017”

Uchwaa Nr XXV/181/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-181-17.pdf - 396.536 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:08:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2017 rok

Uchwaa Nr XXV/182/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-182-17.pdf - 479.606 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:08:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035

Uchwaa Nr XXV/183/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-183-17.pdf - 270.235 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:09:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj w 2018 roku projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0023T Chmielnik - Zrecze Mae - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 d. 980 m.”

Uchwaa Nr XXV/184/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-184-17.pdf - 259.343 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:10:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego nieruchomoci gruntowej stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXV/185/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-185-17.pdf - 261.226 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:10:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na zamian gruntw pooonych w miejscowoci Skadla

Uchwaa Nr XXV/186/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-186-17.pdf - 261.85 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:12:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na zamian gruntw pooonych w miejscowoci Skadla

Uchwaa Nr XXV/187/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-187-17.pdf - 259.245 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:13:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze bezprzetargowej nieruchomoci stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXV/188/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-188-17.pdf - 259.454 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:17:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze bezprzetargowej nieruchomoci stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXV/189/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-189-17.pdf - 258.039 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:18:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenie zgody na odpatne nabycie na rzecz Gminy Gnojno nieruchomoci gruntowej

Uchwaa Nr XXV/190/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-190-17.pdf - 371.972 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:19:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr XXV/191/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-191-17.pdf - 270.46 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:19:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na przystpienie Gminy Gnojno do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowoci Gnojno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2014-2020, o priorytetowa 6 Rozwj miast, dziaanie 6.5 Rewitalizacja obszarw miejskich i wiejskich

Uchwaa Nr XXV/192/17 z dnia 10 padziernika 2017 r.
(u-XXV-192-17.pdf - 266.083 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:20:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa nr XXIV/178/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uzupenienia sieci publicznych przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych prowadzonych przez Gmin Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego

Uchwaa Nr XXVI/193/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
(u-XXVI-193-17.pdf - 440.431 KB) Data publikacji: 2017-12-05 09:47:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2017 rok

Uchwaa Nr XXVI/194/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
(u-XXVI-194-17.pdf - 482.484 KB) Data publikacji: 2017-12-05 09:48:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035

Uchwaa Nr XXVI/195/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
(u-XXVI-195-17.pdf - 258.66 KB) Data publikacji: 2017-12-05 09:49:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr XXVI/196/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
(u-XXVI-196-17.pdf - 12628.694 KB) Data publikacji: 2017-12-05 09:59:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016-2023”

Uchwaa Nr XXVI/197/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
(u-XXVI-197-17.pdf - 263.556 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:17:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa nr VII/47/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie okrelenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin nauczycieli

Uchwaa Nr XXVI/198/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
(u-XXVI-198-17.pdf - 261.889 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:18:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie stwierdzenia przeksztacenia dotychczasowej szecioletniej Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Jarzbkach i Balicach w omioletni Szko Podstawow im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXVI/199/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
(u-XXVI-199-17.pdf - 259.231 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:18:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie stwierdzenia przeksztacenia dotychczasowej szecioletniej Szkoy Podstawowej w Raczycach w omioletni Szko Podstawow w Raczycach

Uchwaa Nr XXVI/200/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
(u-XXVI-200-17.pdf - 256.252 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:19:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXVI/201/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
(u-XXVI-201-17.pdf - 411.248 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:19:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Uchwaa Nr XXVI/202/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
(u-XXVI-202-17.pdf - 276.851 KB) Data publikacji: 2017-12-05 10:20:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia szczegowych zasad ponoszenia odpatnoci za pobyt w orodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielajcych schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, ktre ostatnie stae miejsce zameldowania posiaday na terenie gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXVII/203/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
(u-XXVII-203-17.pdf - 389.014 KB) Data publikacji: 2018-01-15 10:53:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2017 rok

Uchwaa Nr XXVII/204/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
(u-XXVII-204-17.pdf - 478.519 KB) Data publikacji: 2018-01-15 10:53:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035

Uchwaa Nr XXVII/205/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
(u-XXVII-205-17.pdf - 281.548 KB) Data publikacji: 2018-01-15 10:54:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2017 rok

Uchwaa Nr XXVII/206/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
(u-XXVII-206-17.pdf - 264.281 KB) Data publikacji: 2018-01-15 10:54:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr XXVII/207/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
(u-XXVII-207-17.pdf - 320.643 KB) Data publikacji: 2018-01-15 10:55:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany statutu Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Statystyki biecej stronyWywietle: 1923

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2017-01-27 11:56:09
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2017-01-27 12:01:34
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2018-01-15 10:55:28
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony