Zarzdzenia z 2018 r.

Wersja do druku

Zaczone pliki:

Zarzdzenie nr 1/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 3 stycznia 2018 r.
(z-1-18.pdf - 234.275 KB) Data publikacji: 2018-01-03 15:22:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 2/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 stycznia 2018 r.
(z-2-18.pdf - 233.809 KB) Data publikacji: 2018-01-11 10:29:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych w gminie Gnojno w 2018 roku

Zarzdzenie nr 3/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 stycznia 2018 r.
(z-3-18.pdf - 243.193 KB) Data publikacji: 2018-01-11 10:30:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia zasad wynajmu koparko-adowarki Komatsu WB91R-5 i wysokoci opat za wiadczone usugi

Zarzdzenie nr 4/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 stycznia 2018 r.
(z-4-18.pdf - 913.24 KB) Data publikacji: 2018-02-13 15:09:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 5/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2018 r.
(z-5-18.pdf - 235.337 KB) Data publikacji: 2018-02-13 15:09:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia kredytu krtkoterminowego

Zarzdzenie nr 6/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2018 r.
(z-6-18.pdf - 253.124 KB) Data publikacji: 2018-02-13 15:10:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoci w postpowaniu rekrutacyjnym oraz postpowaniu uzupeniajcym w roku szkolnym 2018/2019 do oddziaw przedszkolnych, punktw przedszkolnych i klas pierwszych szk podstawowych, a take kryteriw branych pod uwag oraz dokumentw niezbdnych do potwierdzenia tych kryteriw

Zarzdzenie nr 7/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2018 r.
(z-7-18.pdf - 389.114 KB) Data publikacji: 2018-03-07 08:29:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego Urzdu Gminy w Gnojnie oraz planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2018 rok

Zarzdzenie nr 8/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 lutego 2018 r.
(z-8-18.pdf - 830.819 KB) Data publikacji: 2018-03-26 11:01:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie aktualizacji „Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Gminy w Gnojnie na okres zewntrznego zagroenia bezpieczestwa pastwa i na czas wojny”

Zarzdzenie nr 9/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 marca 2018 r.
(z-9-18.pdf - 754.426 KB) Data publikacji: 2018-03-26 11:02:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2017 rok

Zarzdzenie nr 10/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 marca 2018 r.
(z-10-18.pdf - 963.625 KB) Data publikacji: 2018-03-26 11:04:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2017 rok wraz z informacj o stanie mienia gminy oraz sprawozda z wykonania planw finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Zarzdzenie nr 11/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2018 r.
(z-11-18.pdf - 309.364 KB) Data publikacji: 2018-05-09 14:22:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 12/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2018 r.
(z-12-18.pdf - 280.766 KB) Data publikacji: 2018-05-09 14:22:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracownikw Urzdu Gminy w Gnojnie”

Zarzdzenie nr 13/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r.
(z-13-18.pdf - 303.103 KB) Data publikacji: 2018-05-09 14:23:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2018 rok

Zarzdzenie nr 14/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 kwietnia 2018 r.
(z-14-18.pdf - 1031.663 KB) Data publikacji: 2018-05-09 14:24:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania Radzie Gminy Gnojno sprawozdania finansowego za 2017 rok

Zarzdzenie nr 15/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2018 r.
(z-15-18.pdf - 1405.184 KB) Data publikacji: 2018-05-09 14:25:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Gminy w Gnojnie”

Zarzdzenie nr 16/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 kwietnia 2018 r.
(z-16-18.pdf - 320.369 KB) Data publikacji: 2018-05-09 14:27:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 17/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 kwietnia 2018 r.
(z-17-18.pdf - 304.061 KB) Data publikacji: 2018-05-09 14:28:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2018 rok

Zarzdzenie nr 18/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 kwietnia 2018 r.
(z-18-18.pdf - 403.826 KB) Data publikacji: 2018-05-09 14:32:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie regulaminu udzielania poyczek dla organizacji pozarzdowych oraz podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie majcych swoj siedzib i prowadzcych dziaalno na terenie Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 19/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 maja 2018 r.
(z-19-18.pdf - 314.707 KB) Data publikacji: 2018-05-15 15:59:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 20/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 maja 2018 r.
(z-20-18.pdf - 254.223 KB) Data publikacji: 2018-05-15 16:00:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ogoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej w Balicach

Zarzdzenie nr 21/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 maja 2018 r.
(z-21-18.pdf - 253.938 KB) Data publikacji: 2018-05-15 16:00:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ogoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej w Jarzbkach

Zarzdzenie nr 22/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 maja 2018 r.
(z-22-18.pdf - 235.155 KB) Data publikacji: 2018-06-11 10:25:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia wsplnego inspektora ochrony danych

Zarzdzenie nr 23/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2018 r.
(z-23-18.pdf - 304.079 KB) Data publikacji: 2018-06-11 10:26:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2018 rok

Zarzdzenie nr 24/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 maja 2018 r.
(z-24-18.pdf - 289.377 KB) Data publikacji: 2018-06-11 10:27:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 25/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 czerwca 2018 r.
(z-25-18.pdf - 233.25 KB) Data publikacji: 2018-06-11 10:29:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej w Balicach

Zarzdzenie nr 26/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 czerwca 2018 r.
(z-26-18.pdf - 234.094 KB) Data publikacji: 2018-06-11 10:34:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej w Jarzbkach

Zarzdzenie nr 27/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 czerwca 2018 r.
(z-27-18.pdf - 228.903 KB) Data publikacji: 2018-06-25 12:54:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej w Balicach

Zarzdzenie nr 28/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 czerwca 2018 r.
(z-28-18.pdf - 228.937 KB) Data publikacji: 2018-06-25 12:55:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej w Jarzbkach

Zarzdzenie nr 29/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2018 r.
(z-29-18.pdf - 230.451 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:19:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoy Podstawowej w Balicach

Zarzdzenie nr 29/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2018 r.
(z-30-18.pdf - 230.019 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:20:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoy Podstawowej w Jarzbkach

Zarzdzenie nr 31/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2018 r.
(z-31-18.pdf - 310.016 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:21:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 32/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 czerwca 2018 r.
(z-32-18.pdf - 243.435 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:22:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dziaach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w ktrych wystpiy szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarzdzenie nr 33/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 lipca 2018 r.
(z-33-18.pdf - 301.646 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:23:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 34/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 lipca 2018 r.
(z-34-18.pdf - 235.384 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:23:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia upowanienia Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie do prowadzenia postpowa w sprawach o przyznanie wiadczenia „Dobry start”

Zarzdzenie nr 35/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 lipca 2018 r.
(z-35-18.pdf - 234.217 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:24:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia upowanienia do prowadzenia postpowa w sprawach o przyznanie wiadczenia „Dobry start”

Zarzdzenie nr 36/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 lipca 2018 r.
(z-36-18.pdf - 317.306 KB) Data publikacji: 2018-08-20 14:56:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 37/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 lipca 2018 r.
(z-37-18.pdf - 312.7 KB) Data publikacji: 2018-08-20 14:57:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 38/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 sierpnia 2018 r.
(z-38-18.pdf - 311.347 KB) Data publikacji: 2018-08-20 14:58:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 39/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 sierpnia 2018 r.
(z-39-18.pdf - 1250.344 KB) Data publikacji: 2018-08-20 14:59:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedoenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno oraz informacji o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiwzi, o ktrych mowa w art. 226 ust. 3, za I procze 2018 roku

Zarzdzenie nr 40/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2018 r.
(z-40-18.pdf - 337.318 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:16:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2018 rok

Zarzdzenie nr 41/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 sierpnia 2018 r.
(z-41-18.pdf - 232.297 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:17:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 42/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 sierpnia 2018 r.
(z-42-18.pdf - 231.597 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:18:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wskazania pracownika na penomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Gnojnie w wyborach samorzdowych zarzdzonych na dzie 21 padziernika 2018 r.

Zarzdzenie nr 43/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 sierpnia 2018 r.
(z-43-18.pdf - 309.853 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:18:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 44/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 sierpnia 2018 r.
(z-44-18.pdf - 238.088 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:19:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania zespou do spraw organizacji wyborw samorzdowych w 2018 roku

Zarzdzenie nr 45/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 wrzenia 2018 r.
(z-45-18.pdf - 332.752 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:20:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 46/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 wrzenia 2018 r.
(z-46-18.pdf - 310.537 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:21:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2018 rok

Zarzdzenie nr 47/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 wrzenia 2018 r.
(z-47-18.pdf - 355.582 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:21:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 48/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 wrzenia 2018 r.
(z-48-18.pdf - 317.672 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:22:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2018 rok

Zarzdzenie nr 49/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 padziernika 2018 r.
(z-49-18.pdf - 237.139 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:24:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania operatorw informatycznej obsugi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gnojno w wyborach samorzdowych zarzdzonych na dzie 21 padziernika 2018 r.

Zarzdzenie nr 50/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 3 padziernika 2018 r.
(z-50-18.pdf - 238.321 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:25:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 51/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 padziernika 2018 r.
(z-51-18.pdf - 231.332 KB) Data publikacji: 2018-10-21 06:48:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia osb do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w gosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach samorzdowych zarzdzonych na dzie 21 padziernika 2018 r.

Zarzdzenie nr 52/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 padziernika 2018 r.
(z-52-18.pdf - 326.447 KB) Data publikacji: 2018-11-20 13:19:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 53/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 padziernika 2018 r.
(z-53-18.pdf - 318.295 KB) Data publikacji: 2018-11-20 13:20:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2018 rok

Zarzdzenie nr 54/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 padziernika 2018 r.
(z-54-18.pdf - 231.493 KB) Data publikacji: 2018-11-20 13:21:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 55/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 padziernika 2018 r.
(z-55-18.pdf - 307.15 KB) Data publikacji: 2018-11-20 13:22:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 56/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 listopada 2018 r.
(z-56-18.pdf - 324.951 KB) Data publikacji: 2018-11-20 13:23:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 57/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2018 r.
(z-57-18.pdf - 520.468 KB) Data publikacji: 2018-11-20 13:24:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2038

Zarzdzenie nr 58/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2018 r.
(z-58-18.pdf - 1055.979 KB) Data publikacji: 2018-11-20 13:25:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway budetowej Gminy Gnojno na 2019 rok

Zarzdzenie nr 59/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 listopada 2018 r.
(z-59-18.pdf - 233.46 KB) Data publikacji: 2018-11-20 13:26:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 60/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 listopada 2018 r.
(z-60-18.pdf - 336.487 KB) Data publikacji: 2018-11-30 15:21:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 61/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 listopada 2018 r.
(z-61-18.pdf - 325.023 KB) Data publikacji: 2018-11-30 15:22:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2018 rok

Zarzdzenie nr 62/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 listopada 2018 r.
(z-62-18.pdf - 231.773 KB) Data publikacji: 2018-11-30 15:22:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 63/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 listopada 2018 r.
(z-63-18.pdf - 230.167 KB) Data publikacji: 2018-11-30 15:23:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 64/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2018 r.
(z-64-18.pdf - 257.906 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:41:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 65/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 grudnia 2018 r.
(z-65-18.pdf - 322.113 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:42:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2018 roku

Zarzdzenie nr 66/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 grudnia 2018 r.
(z-66-18.pdf - 252.508 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:43:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci stawki opat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii konopnickiej w Gnojnie oraz zasad jej pobierania i rozliczania

Zarzdzenie nr 67/18 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 grudnia 2018 r.
(z-67-18.pdf - 232.148 KB) Data publikacji: 2019-02-21 09:44:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeduenia umowy najmu lokali uytkowych w SP ZOZ w Gnojnie

Statystyki biecej stronyWywietle: 1368

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2018-01-03 15:20:23
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2018-01-03 15:22:42
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2019-02-21 09:44:14
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony