Szkoa Podstawowa w Gnojnie

Wersja do druku

 

Dyrektor - mgr Anna Kaczmarek-Pniewska
Wicedyrektor - mgr Marzena Kubiec

Adres: Gnojno 148,  28-114 Gnojno
telefon: (41) 353 20 13
e-mail: szkolagnojno@wp.pl
forma organizacyjna - jednostka budetowa
podstawa prawna dziaania - Uchwaa Rady Gminy Gnojno nr XXVI/198/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przeksztacenia dotychczasowej szecioletniej Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Jarzbkach i Balicach w omioletni Szko Podstawow im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

REGON - 000640716
NIP - 6551968835

Obsug ekonomiczno-administracyjn i ewidencj ksigow prowadzi Gminny Zesp Obsugi Szk w Gnojnie

Sprawozdania finansowe

Statystyki biecej stronyWywietle: 11336

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 15:40:27
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:53:52
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2017-12-07 10:30:04
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony