Rok 2018

Wersja do druku

Owiadczenia majtkowe radnych i korekty owiadcze zoone w roku 2018

Zaczone pliki:

Jadwiga Ewa Gubaa
(J-Gubala-2017.pdf - 154.474 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:07:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Marian Okraj
(M-Okraj-2017.pdf - 171.994 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:08:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Jerzy Kwiecie
(J-Kwiecien-2017.pdf - 163.268 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:09:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Stanisaw Wesoowski
(S-Wesolowski-2017.pdf - 163.786 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:10:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Beata Iwona Bo
(B-Bos-2017.pdf - 164.026 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:11:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Boena Segda
(B-Segda-2017.pdf - 172.474 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:12:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Tomasz Andrzej Pasternak
(T-Pasternak-2017.pdf - 171.786 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:12:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Kazimierz Janusz Zikowski
(K-Ziolkowski-2017.pdf - 174.042 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:13:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Artur Patrzaek
(A-Patrzalek-2017.pdf - 171.114 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:14:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Wincenty Ryszard Krawczyk
(W-Krawczyk-2017.pdf - 168.138 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:15:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Gustaw Treliski
(G-Trelinski-2017.pdf - 173.93 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:15:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Maria Woniak
(M-Wozniak-2017.pdf - 164.234 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:16:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Agata Segda
(A-Segda-2017.pdf - 165.034 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:16:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Krzysztof Samburski
(K-Samburski-2017.pdf - 175.066 KB) Data publikacji: 2018-05-15 11:17:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe za 2017 rok

Stanisaw Wciso - Przewodniczcy Rady Gminy Gnojno
(S-Wcislo-2017.pdf - 2848.378 KB) Data publikacji: 2018-06-06 10:04:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Kopia owiadczenia majtkowego przekazana przez Wojewod witokrzyskiego

Kazimierz Janusz Zikowski
(k-ziolkowski-2018-kk.pdf - 172.733 KB) Data publikacji: 2018-10-21 13:57:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Wincenty Ryszard Krawczyk
(w-krawczyk-2018-kk.pdf - 166.477 KB) Data publikacji: 2018-10-21 13:58:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Artur Patrzaek
(a-patrzalek-2018-kk.pdf - 166.845 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:00:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Marian Okraj
(m-okraj-2018-kk.pdf - 169.353 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:00:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Jerzy Kwiecie
(j-kwiecien-2018-kk.pdf - 156.221 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:01:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Beata Iwona Bo
(b-bos-2018-kk.pdf - 168.863 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:01:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Tomasz Andrzej Pasternak
(t-pasternak-2018-kk.pdf - 174.331 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:02:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Krzysztof Samburski
(k-samburski-2018-kk.pdf - 170.617 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:36:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Gustaw Treliski
(g-trelinski-2018-kk.pdf - 175.801 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:37:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Stanisaw Wesoowski
(s-wesolowski-2018-kk.pdf - 163.205 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:38:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Jadwiga Ewa Gubaa
(j-gubala-2018-kk.pdf - 156.205 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:38:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Maria Woniak
(m-wozniak-2018-kk.pdf - 166.029 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:39:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Boena Segda
(b-segda-2018-kk.pdf - 181.125 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:39:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Agata Segda
(a-segda-2018-kk.pdf - 164.069 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:40:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie zoone na dwa miesice przed kocem kadencji 2014-2018

Stanisaw Wciso - Przewodniczcy Rady Gminy Gnojno
(s-wcislo-2018-kk.pdf - 3863.667 KB) Data publikacji: 2018-10-21 14:47:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Kopia owiadczenia majtkowego zoonego Wojewodzie witokrzyskiemu na dwa miesice przed upywem kadencji 2014-2018

Andrzej Kuranda
(r01-12-2018.pdf - 176.159 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:16:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Andrzej Tadeusz Bartusiak
(r02-12-2018.pdf - 176.869 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:16:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Piotr Pawe Sotysiak
(r03-12-2018.pdf - 160.633 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:18:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Marian Okraj
(r04-12-2018.pdf - 164.023 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:19:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Jadwiga Ewa Gubaa
(r05-12-2018.pdf - 156.371 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:19:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Wincenty Ryszard Krawczyk
(r06-12-2018.pdf - 161.691 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:20:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Beata Iwona Bo
(r07-12-2018.pdf - 159.291 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:20:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Renata Krystyna Korcipa
(r08-12-2018.pdf - 171.437 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:21:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Krzysztof Samburski
(r09-12-2018.pdf - 167.685 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:22:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Jerzy Kwiecie
(r10-12-2018.pdf - 128.975 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:22:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Andrzej Bochnacki
(r11-12-2018.pdf - 168.253 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:23:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Aneta Katarzyna Jurkowska
(r12-12-2018.pdf - 163.585 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:23:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Damian Adam Hen
(r13-12-2018.pdf - 174.585 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:24:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Artur Patrzaek
(r14-12-2018.pdf - 159.873 KB) Data publikacji: 2019-01-10 12:24:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Owiadczenie majtkowe zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania

Stanisaw Wciso - Przewodniczcy Rady Gminy Gnojno
(prg-12-2018.pdf - 3734.655 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:26:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Kopia owiadczenia majtkowego zoonego Wojewodzie witokrzyskiemu w terminie 30 dni od dnia lubowania

Statystyki biecej stronyWywietle: 1149

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2018-05-15 11:06:07
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2018-05-15 11:18:11
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2019-03-07 10:26:23
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony