Zarzdzenia z 2019 r.

Wersja do druku

Zaczone pliki:

Zarzdzenie nr 1/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 stycznia 2019 r.
(z-01-19.pdf - 230.76 KB) Data publikacji: 2019-01-22 16:02:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych w gminie Gnojno w 2019 roku

Zarzdzenie nr 2/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 stycznia 2019 r.
(z-02-19.pdf - 309.912 KB) Data publikacji: 2019-01-22 16:03:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 3/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 stycznia 2019 r.
(z-03-19.pdf - 255.542 KB) Data publikacji: 2019-01-22 16:04:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zarzdzenia wyborw sotysw i rad soeckich na terenie Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 4/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2019 r.
(z-04-19.pdf - 249.702 KB) Data publikacji: 2019-01-31 13:45:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoci w postpowaniu rekrutacyjnym oraz postpowaniu uzupeniajcym w roku szkolnym 2019/2020 do oddziaw przedszkolnych, punktw przedszkolnych i klas pierwszych szk podstawowych, a take kryteriw branych pod uwag oraz dokumentw niezbdnych do potwierdzenia tych kryteriw

Zarzdzenie nr 5/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2019 r.
(z-05-19.pdf - 235.074 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:18:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 6/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2019 r.
(z-06-19.pdf - 390.524 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:19:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego Urzdu Gminy w Gnojnie oraz planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2019 rok

Zarzdzenie nr 7/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 lutego 2019 r.
(z-07-19.pdf - 245.927 KB) Data publikacji: 2019-03-14 13:45:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie czasowego powierzenia penienia obowizkw kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie i udzielenia upowanie, penomocnictwa oraz wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynnoci z zakresu prawa pracy

Zarzdzenie nr 8/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 lutego 2019 r.
(z-08-19.pdf - 225.331 KB) Data publikacji: 2019-03-14 13:46:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w skadzie osobowym Komisji Socjalnej

Zarzdzenie nr 9/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 marca 2019 r.
(z-09-19.pdf - 307.203 KB) Data publikacji: 2019-03-14 13:47:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 10/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 marca 2019 r.
(z-10-19.pdf - 236.966 KB) Data publikacji: 2019-03-15 10:39:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze wyborczych i plakatw wszystkich komitetw wyborczych w wyborach posw do Parlamentu Europejskiego, zarzdzonych na dzie 26 maja 2019 r.

Zarzdzenie nr 11/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 marca 2019 r.
(z-11-19.pdf - 737.852 KB) Data publikacji: 2019-03-29 15:27:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2018 rok

Zarzdzenie nr 12/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 marca 2019 r.
(z-12-19.pdf - 1934.896 KB) Data publikacji: 2019-03-29 15:28:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2018 rok wraz z informacj o stanie mienia gminy oraz sprawozda z wykonania planw finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Zarzdzenie nr 13/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2019 r.
(z-13-19.pdf - 287.694 KB) Data publikacji: 2019-04-15 08:19:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 14/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 kwietnia 2019 r.
(z-14-19.pdf - 233.231 KB) Data publikacji: 2019-04-17 09:47:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsugi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 26 maja 2019 r.

Zarzdzenie nr 15/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 kwietnia 2019 r.
(z-15-19.pdf - 232.839 KB) Data publikacji: 2019-04-17 09:48:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 16/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(z-16-19.pdf - 330.65 KB) Data publikacji: 2019-05-09 13:25:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2019 rok

Zarzdzenie nr 17/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 kwietnia 2019 r.
(z-17-19.pdf - 229.795 KB) Data publikacji: 2019-05-09 13:26:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia kredytu krtkoterminowego

Zarzdzenie nr 18/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 kwietnia 2019 r.
(z-18-19.pdf - 238.057 KB) Data publikacji: 2019-05-09 13:27:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania zespou do spraw organizacji wyborw do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku

Zarzdzenie nr 19/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
(z-19-19.pdf - 313.458 KB) Data publikacji: 2019-05-09 13:27:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 20/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 kwietnia 2019 r.
(z-20-19.pdf - 237.868 KB) Data publikacji: 2019-05-09 13:30:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania operatorw informatycznej obsugi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gnojno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 26 maja 2019 r.

Zarzdzenie nr 21/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 maja 2019 r.
(z-21-19.pdf - 1341.328 KB) Data publikacji: 2019-05-09 13:31:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania Radzie Gminy Gnojno sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zarzdzenie nr 22/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 maja 2019 r.
(z-22-19.pdf - 315.648 KB) Data publikacji: 2019-05-09 13:32:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 23/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 maja 2019 r.
(z-23-19.pdf - 233.798 KB) Data publikacji: 2019-05-23 12:25:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 24/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 maja 2019 r.
(z-24-19.pdf - 232.951 KB) Data publikacji: 2019-05-23 12:26:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia osb do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w gosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 26 maja 2019 r.

Zarzdzenie nr 25/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 maja 2019 r.
(z-25-19.pdf - 306.654 KB) Data publikacji: 2019-05-23 12:27:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 26/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 maja 2019 r.
(z-26-19.pdf - 330.356 KB) Data publikacji: 2019-05-23 12:27:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zbycia samochodu osobowego Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym TBUU219

Zarzdzenie nr 27/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 maja 2019 r.
(z-27-19.pdf - 307.173 KB) Data publikacji: 2019-05-27 13:58:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 28/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2019 r.
(z-28-19.pdf - 236.601 KB) Data publikacji: 2019-05-27 14:17:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajcego si o awans na stopie nauczyciela mianowanego

Zarzdzenie nr 29/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 maja 2019 r.
(z-29-19.pdf - 671.662 KB) Data publikacji: 2019-05-31 13:34:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gnojno za rok 2018

Zarzdzenie nr 30/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 czerwca 2019 r.
(z-30-19.pdf - 305.03 KB) Data publikacji: 2019-06-07 12:26:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 31/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 czerwca 2019 r.
(z-31-19.pdf - 242.412 KB) Data publikacji: 2019-06-21 13:39:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dziaach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w ktrych wystpiy szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarzdzenie nr 32/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 czerwca 2019 r.
(z-32-19.pdf - 371.028 KB) Data publikacji: 2019-06-21 13:40:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 33/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 czerwca 2019 r.
(z-33-19.pdf - 233.429 KB) Data publikacji: 2019-06-21 13:41:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 34/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 czerwca 2019 r.
(z-34-19.pdf - 245.316 KB) Data publikacji: 2019-06-21 13:41:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagrd Wjta Gminy Gnojno dla uczniw za wysokie wyniki w nauce i wybitne osignicia sportowe

Zarzdzenie nr 35/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 czerwca 2019 r.
(z-35-19.pdf - 308.203 KB) Data publikacji: 2019-06-21 13:42:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 36/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 czerwca 2019 r.
(z-36-19.pdf - 233.246 KB) Data publikacji: 2019-06-25 14:13:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. obywatelskich w Urzdzie Stanu Cywilnego

Zarzdzenie nr 37/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 czerwca 2019 r.
(z-37-19.pdf - 261.957 KB) Data publikacji: 2019-06-25 14:22:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ogoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Zarzdzenie nr 38/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2019 r.
(z-38-19.pdf - 241.412 KB) Data publikacji: 2019-07-02 15:20:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 39/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2019 r.
(z-39-19.pdf - 229.787 KB) Data publikacji: 2019-07-08 10:22:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia upowanienia do prowadzenia postpowa w sprawach wiadczenia wychowawczego, a take do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarzdzenie nr 40/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2019 r.
(z-40-19.pdf - 225.798 KB) Data publikacji: 2019-07-08 10:22:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia upowanienia do prowadzenia postpowa w sprawach wiadczenia wychowawczego

Zarzdzenie nr 41/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 lipca 2019 r.
(z-41-19.pdf - 228.271 KB) Data publikacji: 2019-07-17 12:52:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania komisji do odbioru sprztu komputerowego i oprogramowania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Zarzdzenie nr 42/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 lipca 2019 r.
(z-42-19.pdf - 232.201 KB) Data publikacji: 2019-07-17 12:56:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania komisji do odbioru sprztu komputerowego i oprogramowania w Szkole Podstawowej w Raczycach

Zarzdzenie nr 43/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 lipca 2019 r.
(z-43-19.pdf - 365.259 KB) Data publikacji: 2019-07-17 12:56:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 44/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 lipca 2019 r.
(z-44-19.pdf - 255.406 KB) Data publikacji: 2019-07-17 12:57:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 45/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 lipca 2019 r.
(z-45-19.pdf - 233.382 KB) Data publikacji: 2019-07-18 09:00:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Zarzdzenie nr 46/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 lipca 2019 r.
(z-46-19.pdf - 342.073 KB) Data publikacji: 2019-08-26 14:52:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 47/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 lipca 2019 r.
(z-47-19.pdf - 229.585 KB) Data publikacji: 2019-08-26 14:53:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Zarzdzenie nr 48/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 sierpnia 2019 r.
(z-48-19.pdf - 3506.124 KB) Data publikacji: 2019-08-26 14:54:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedoenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno oraz informacji o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiwzi, o ktrych mowa w art. 226 ust. 3, za I procze 2019 roku

Zarzdzenie nr 49/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 sierpnia 2019 r.
(z-49-19.pdf - 303.661 KB) Data publikacji: 2019-08-26 14:55:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 50/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 sierpnia 2019 r.
(z-50-19.pdf - 242.976 KB) Data publikacji: 2019-08-26 14:56:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 51/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 sierpnia 2019 r.
(z-51-19.pdf - 834.729 KB) Data publikacji: 2019-08-26 14:57:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 52/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2019 r.
(z-52-19.pdf - 236.832 KB) Data publikacji: 2019-08-21 10:03:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze wyborczych i plakatw wszystkich komitetw wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 13 padziernika 2019 r.

Zarzdzenie nr 53/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2019 r.
(z-53-19.pdf - 235.678 KB) Data publikacji: 2019-08-26 15:02:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 13 padziernika 2019 r.

Zarzdzenie nr 54/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2019 r.
(z-54-19.pdf - 240.492 KB) Data publikacji: 2019-08-26 15:02:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: powoujce zesp do spraw organizacji wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 13 padziernika 2019 r.

Zarzdzenie nr 55/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2019 r.
(z-55-19.pdf - 312.662 KB) Data publikacji: 2019-08-26 15:04:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 56/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2019 r.
(z-56-19.pdf - 308.342 KB) Data publikacji: 2019-08-26 15:05:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2019 rok

Zarzdzenie nr 57/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2019 r.
(z-57-19.pdf - 226.631 KB) Data publikacji: 2019-08-27 13:10:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Zarzdzenie nr 58/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 sierpnia 2019 r.
(z-58-19.pdf - 372.097 KB) Data publikacji: 2019-08-27 13:10:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 59/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2019 r.
(z-59-19.pdf - 308.325 KB) Data publikacji: 2019-09-11 09:47:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 60/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 wrzenia 2019 r.
(z-60-19.pdf - 310.222 KB) Data publikacji: 2019-09-11 09:48:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 61/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 wrzenia 2019 r.
(z-61-19.pdf - 314.551 KB) Data publikacji: 2019-09-11 09:49:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 62/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 wrzenia 2019 r.
(z-62-19.pdf - 236.854 KB) Data publikacji: 2019-09-27 08:02:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzdnicze w Referacie Finansowym

Zarzdzenie nr 63/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 wrzenia 2019 r.
(z-63-19.pdf - 232.498 KB) Data publikacji: 2019-09-27 08:02:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia osb do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w gosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarzdzonych na dzie 13 padziernika 2019 r.

Zarzdzenie nr 64/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 wrzenia 2019 r.
(z-64-19.pdf - 275.469 KB) Data publikacji: 2019-09-27 08:03:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 65/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 wrzenia 2019 r.
(z-65-19.pdf - 335.381 KB) Data publikacji: 2019-09-27 08:06:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 66/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 wrzenia 2019 r.
(z-66-19.pdf - 237.75 KB) Data publikacji: 2019-09-27 08:07:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania operatorw informatycznej obsugi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gnojno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 26 maja 2019 r.

Zarzdzenie nr 67/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2019 r.
(z-67-19.pdf - 236.894 KB) Data publikacji: 2019-10-15 13:19:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzdnicze w Referacie Inwestycji i Infrastruktury

Zarzdzenie nr 68/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 padziernika 2019 r.
(z-68-19.pdf - 315.052 KB) Data publikacji: 2019-10-15 13:20:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 69/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 padziernika 2019 r.
(z-69-19.pdf - 305.694 KB) Data publikacji: 2019-10-15 13:20:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 70/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 padziernika 2019 r.
(z-70-19.pdf - 283.086 KB) Data publikacji: 2019-10-15 13:21:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia penomocnictwa Dyrektorowi Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie do projektu „Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno” posiadajcego numer identyfikacyjny RPSW.08.03.01-26-0003/19

Zarzdzenie nr 71/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 padziernika 2019 r.
(z-71-19.pdf - 341.61 KB) Data publikacji: 2019-11-22 14:43:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2019 rok

Zarzdzenie nr 72/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 padziernika 2019 r.
(z-72-19.pdf - 232.984 KB) Data publikacji: 2019-11-22 14:46:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 73/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 padziernika 2019 r.
(z-73-19.pdf - 327.624 KB) Data publikacji: 2019-11-22 14:47:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 74/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 padziernika 2019 r.
(z-74-19.pdf - 23.463 KB) Data publikacji: 2019-11-22 14:48:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 75/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 listopada 2019 r.
(z-75-19.pdf - 25.815 KB) Data publikacji: 2019-11-22 14:50:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 76/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 listopada 2019 r.
(z-76-19.pdf - 185.696 KB) Data publikacji: 2019-11-22 14:53:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia nowych zasad patnoci nalenoci z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Gnojno i jej jednostkach i zakadach budetowych od 1 listopada 2019 r.

Zarzdzenie nr 77/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2019 r.
(z-77-19.pdf - 682.349 KB) Data publikacji: 2019-11-22 14:55:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020 - 2039

Zarzdzenie nr 78/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2019 r.
(z-78-19.pdf - 2126.769 KB) Data publikacji: 2019-11-22 14:56:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway budetowej gminy Gnojno na 2020 rok

Zarzdzenie nr 79/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2019 r.
(z-79-19.pdf - 27.549 KB) Data publikacji: 2019-11-22 14:57:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 80/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2019 r.
(z-80-19.pdf - 19.867 KB) Data publikacji: 2019-11-22 14:58:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 81/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 listopada 2019 r.
(z-81-19.pdf - 373.457 KB) Data publikacji: 2019-11-22 15:00:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Zarzdzenie nr 82/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 listopada 2019 r.
(z-82-19.pdf - 234.653 KB) Data publikacji: 2019-11-22 15:00:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 83/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 listopada 2019 r.
(z-83-19.pdf - 305.81 KB) Data publikacji: 2019-11-22 15:01:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 84/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 listopada 2019 r.
(z-84-19.pdf - 234.268 KB) Data publikacji: 2019-11-22 15:02:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do spraw brakowania blankietw - drukw cisego zarachowania odpisw akt stanu cywilnego i zawiadcze o stanie cywilnym Urzdu Stanu Cywilnego w Gnojnie

Zarzdzenie nr 85/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 listopada 2019 r.
(z-85-19.pdf - 231.717 KB) Data publikacji: 2019-11-22 15:03:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 86/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2019 r.
(z-86-19.pdf - 240.271 KB) Data publikacji: 2019-12-11 14:23:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Gnojno w 2019 roku

Zarzdzenie nr 87/19 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 grudnia 2019 r.
(z-87-19.pdf - 359.429 KB) Data publikacji: 2019-12-11 14:24:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2019 roku

Statystyki biecej stronyWywietle: 1323

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2019-01-22 16:00:51
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2019-01-22 16:05:08
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2019-12-11 14:24:23
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony