Raport o stanie Gminy Gnojno za 2018 rok

Wersja do druku

Poniej opublikowany zosta "Raport o stanie Gminy Gnojno za 2018 rok".

W myl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, mieszkaniec, ktry chciaby zabra gos w debacie nad raportem o stanie Gminy Gnojno zobowizany jest zoy do Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno pisemne zgoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osb.
Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorzdzie gminnym „Zgoszenie skada si najpniej w dniu poprzedzajcym dzie, na ktry zwoana zostaa sesja, podczas ktrej ma by przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkacy s dopuszczani do gosu wedug kolejnoci otrzymania przez przewodniczcego rady zgoszenia. Liczba mieszkacw mogcych zabra gos w debacie wynosi 15, chyba e rada postanowi o zwikszeniu tej liczby."

O terminie sesji, na ktrej zostanie rozpatrzony raport o stanie Gminy Gnojno mieszkacy zostan poinformowani w oddzielnym komunikacie.

Zaczone pliki:

Raport o stanie Gminy Gnojno za 2018 rok
(Raport-osg-2018.pdf - 418.613 KB) Data publikacji: 2019-05-31 13:14:26 Redaktor: Piotr Bbas
Statystyki biecej stronyWywietle: 643

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2019-05-31 10:47:18
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2019-05-31 13:32:59
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2019-05-31 13:32:59
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony