Obwieszczenia 2020 r.

Wersja do druku

Obwieszczenia, postanowienia i zawiadomienia z 2020 r.

Zaczone pliki:

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 30 stycznia 2020 r.
(obw-31-01-2020.pdf - 443.771 KB) Data publikacji: 2020-02-03 13:19:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastruktur techniczn na dziace ewid. nr 1003 obrb Gnojno"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 2 marca 2020 r.
(obw-02-03-2020.pdf - 532.448 KB) Data publikacji: 2020-03-04 12:10:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Toporw 3" o mocy do 1 MW wraz z infrastruktur techniczn" na dziace ewid. nr 313/2 obrb geodezyjny Wlka Bosowska

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 28 kwietnia 2020 r.
(obw-28-04-2020.pdf - 586.551 KB) Data publikacji: 2020-04-28 10:53:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastruktur techniczn na dziace o nr ewid. 25 obrb Poogi, g. Gnojno"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 22 maja 2020 r.
(obwieszczenie.pdf - 81.507 KB) Data publikacji: 2020-05-22 14:50:15 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. "Przebudowa drogi gminnej pooonej na dziakach o nr ew.153/2 i 160 od km 0+173 do km 1+733", obrb Grabki Mae, gmina Gnojno.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 15 czerwca 2020 r.
(obw-15-06-2020.pdf - 855.885 KB) Data publikacji: 2020-06-17 15:05:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsiwzicia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastruktur techniczn na dziace o nr ewid. 25 obrb Poogi, g. Gnojno"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 25 sierpnia 2020 r.
(obw-25-08-2020.pdf - 470.317 KB) Data publikacji: 2020-08-25 15:08:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego (opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej)

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 8 padziernika 2020 r.
(obw-08-10-2020.pdf - 175.878 KB) Data publikacji: 2020-10-08 18:44:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. "Budowa Elektrowni Sonecznej wraz z infrastruktur na dziace o nr ewid. 31 w miejscowoci Poogi, gmina Gnojno" o mocy do 1,0 MW

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 12 padziernika 2020 r.
(obw-12-10-2020.pdf - 67.261 KB) Data publikacji: 2020-10-13 14:28:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o zebraniu materiau dowodowego.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 22 padziernika 2020 r.
(obw-22-10-2020.pdf - 515.309 KB) Data publikacji: 2020-10-23 08:42:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji w sprawie warunkw zabudowy dla realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 3 listopada 2020 r.
(obw-03-11-2020.pdf - 334.037 KB) Data publikacji: 2020-11-04 11:45:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. "Budowa Elektrowni Sonecznej wraz z infrastruktur na dziakach nr ewid. 33/1, 33/2, 268 w miejscowoci Bugaj, gmina Gnojno" o mocy do 1,0 MW

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 17 listopada 2020 r.
(obw-17-11-2020.pdf - 158.553 KB) Data publikacji: 2020-11-19 14:09:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsiwzicia pn. "Przebudowa drogi gminnej pooonej na dziakach o nr ew. 153/2 i 160 od km 0+173 do km 1+733", obrb Grabki Mae, gm. Gnojno

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 23 listopada 2020 r.
(obw-23-11-2020.pdf - 99.964 KB) Data publikacji: 2020-11-24 15:08:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o odstpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko dla projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 27 listopada 2020 r.
(obw-27-11-2020-1.pdf - 94.073 KB) Data publikacji: 2020-11-27 12:38:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego w miejscowoci Ruda

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 27 listopada 2020 r.
(obw-27-11-2020-2.pdf - 92.539 KB) Data publikacji: 2020-11-27 12:40:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego w miejscowoci Kostera

Statystyki biecej stronyWywietle: 988

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2020-02-03 13:05:16
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2020-02-03 13:33:50
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2020-11-27 12:40:29
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony