Petycje 2020Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-01-18 09:35:11

Informacje na temat petycji kierowanych w 2020 r. do Wjta Gminy Gnojno

L.p.Data zoenia petycjiPodmiot wnoszcy petycj Przedmiot petycjiSkan petycjiPrzewidywany termin rozpatrzeniaInformacja o sposobie zaatwienia petycji
1

21.01.2020

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotwkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

Petycja w sprawie analizy moliwoci wdroenia w Urzdzie procedur zwizanych z penym zabezpieczeniem potrzeb Interesantw - dotyczy patnoci bezgotwkowych
1-2020Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie pniej ni w terminie 3 miesicy od dnia zoenia petycji

odpowied

224.09.2020

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszcego petycj (art. 8, ust. 1 ustawy o petycjach

Petycja przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowoci Poogi, gm. Gnojno

2-2020
pismo zostao zanonimizowane

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie pniej ni w terminie 3 miesicy od dnia zoenia petycjiodpowied
pismo zostao zanonimizowane
321.12.2020

Tomasz Piotrowicz

Proton

Petycja w sprawie opublikowania wniosku o udzielenie informacji publicznej3-2020godnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie pniej ni w terminie 3 miesicy od dnia zoenia petycjiodpowiedzi

 Powrt