Raport o stanie Gminy Gnojno za 2019 rok

Wersja do druku

Do pobrania: "Raport o stanie Gminy Gnojno za 2019 rok"

Mieszkaniec, ktry chciaby zabra gos w debacie nad raportem o stanie Gminy Gnojno zobowizany jest zoy do Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno pisemne zgoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osb (art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym).

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorzdzie gminnym "Zgoszenie skada si najpniej w dniu poprzedzajcym dzie, na ktry zwoana zostaa sesja, podczas ktrej ma by przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkacy s dopuszczani do gosu wedug kolejnoci otrzymania przez przewodniczcego rady zgoszenia. Liczba mieszkacw mogcych zabra gos w debacie wynosi 15, chyba e rada postanowi o zwikszeniu tej liczby."

O terminie sesji, na ktrej zostanie rozpatrzony raport o stanie Gminy Gnojno mieszkacy zostan poinformowani w oddzielnym komunikacie.

Statystyki biecej stronyWywietle: 468

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2020-05-25 14:28:48
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2020-05-25 14:29:14
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2020-05-25 14:29:14
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony