Ogoszenia

Wersja do druku

Informacje i ogoszenia Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Informacja o wynikach naboru

Ogoszenie o naborze - kierownik w wietlicy rodowiskowej

Ogoszenie o naborze - wychowawca w wietlicy rodowiskowej

Ogoszenie o naborze - wiadczenie usug sprztajcych

Statystyki biecej stronyWywietle: 97

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2021-09-09 13:30:13
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2021-09-09 15:07:12
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-09-09 15:07:12
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony