Decyzje rodowiskowe

Wersja do druku

Decyzje Wjta Gminy Gnojno wydane na podstawie ustawy o udostpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko
Zaczone pliki
dec-su-10022022.pdfDecyzja z dnia 10 lutego 2022 r. o rodowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko (dec-su-10022022.pdf - 301.073 KB)
Data publikacji: 2022-02-11 11:12:41 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: dla przedsiwzicia pod nazw: ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na czci dziaek nr ewid. 113/1, 114, 115/2, 117 obrb Zofiwka”

Statystyki biecej stronyWywietle: 109

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2022-02-11 11:10:49
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2022-02-11 11:14:18
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2022-02-11 11:16:40
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony