Wzory dokumentw

Wersja do druku

Wzr deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowizujcy od 1 maja 2021 r.:
- formularz w formacie docx,
- aktywny formularz pdf.

Nowe wzory deklaracji i informacji w podatkach lokalnych obowizujce od 1 lipca 2019 roku

Zgodnie ze zmianami przepisw w ustawach: o podatku rolnym, lenym, o podatkach i opatach lokalnych od 1 lipca 2019 r. obowizuj ujednolicone druki deklaracji wraz zacznikami dla osb prawnych  oraz informacji wraz zacznikami dla osb fizycznych dostpne na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#DT-1

Wniosek o  zwrot podatku akcyzowego:
1) wniosek;
2) zestawienie faktur;
3) owiadczenie.

Wzory wnioskw o udzielenie zezwole:
- wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych,
- wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami .

Wnioski dotyczce warunkw zabudowy:
- wniosek o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkw zabudowy : 1) wersja edytowalna - plik docx; 2) wersja do wypenienia rcznego - plik pdf,
- wniosek o zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
- wniosek o wydanie warunkw technicznych do projektu przycza (sie wodocigowa, kanalizacyjna).

Inne wnioski:
- wniosek - wydanie zawiadczenia o przeznaczeniu terenu: 1) wersja edytowalna - plik doc; 2) wersja do wypenienia rcznego - plik pdf,
-  wniosek o  ustalenie numeru porzdkowego: 1) wersja edytowalna - plik doc; 2) wersja do wypenienia rcznego - plik pdf

- azbest - wniosek o dofinansowanie kosztw utylizacji azbestu.

Dokumenty zwizane z naborem kandydatw:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajcej si o zatrudnienie,
- owiadczenie do celw rekrutacji.

Wykaz sprawozda przekazywanych marszakowi wojewdztwa


Zaczone pliki
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_lokalizacje_urzadzenia.pdfWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacj urzdzenia/obiektu (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_lokalizacje_urzadzenia.pdf - 280.563 KB)
Data publikacji: 2010-08-05 13:47:16 Redaktor: Boena Wawszczyk
Wniosek_dot_zezwolenia_na_roboty_w_pasie_drogowym.pdfWniosek dotyczcy zezwolenia na prowadzenie robt w pasie drogowym (Wniosek_dot_zezwolenia_na_roboty_w_pasie_drogowym.pdf - 948.819 KB)
Data publikacji: 2010-08-05 13:48:59 Redaktor: Boena Wawszczyk
Wniosek_o_umieszczenie_urzadzen_infrastruktury.pdfWniosek dotyczcy zajcia pasa drogowego i umieszczenia urzdze infrastruktury technicznej niezwizanej z potrzebami zarzdzania drogami (Wniosek_o_umieszczenie_urzadzen_infrastruktury.pdf - 930.046 KB)
Data publikacji: 2010-08-05 13:52:29 Redaktor: Boena Wawszczyk
wniosek_o_przydzial_lokalu_mieszkalnego.pdfWniosek o przydzia lokalu mieszkalnego (wniosek_o_przydzial_lokalu_mieszkalnego.pdf - 57.11 KB)
Data publikacji: 2010-08-31 13:42:48 Redaktor: Boena Wawszczyk
wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.pdfWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.pdf - 94.57 KB)
Data publikacji: 2011-10-21 09:37:19 Redaktor: Piotr Bbas

Statystyki biecej stronyWywietle: 7793

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2008-02-20 14:23:48
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2008-02-20 14:24:33
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2022-01-26 14:42:24
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony