Decyzje 2009r.

Wersja do druku

   

Zaczone pliki:

Decyzja Nr 2/2008 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia.
(decyzja_nr_2_08.doc - 102.912 KB) Data publikacji: 2009-02-13 11:00:55 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: okrela rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na „Przebudowie odcinka drogi gminnej Kostera – Borzykowa w miejscowoci Kostera gmina Gnojno” realizowanego na dziace ewidencyjnej numer 555/1, obrbu Kostera.

Decyzja umarzajca postpowanie
(Decyzja_umarzajaca_postepowanie_.PDF - 79.683 KB) Data publikacji: 2009-04-10 09:35:35 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: Decyzja umarzajca postpowanie wszczte na wniosek Gminy Gnojno w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 000810 T Gnojno - Piaski"

Decyzja Nr 1/2009 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia
(Decyzja_srodowiskowa_gnojno_piaski.pdf - 75.814 KB) Data publikacji: 2009-06-03 15:25:41 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: decyzja okrelajca rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na „Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 000810 T Gnojno – Piaski na terenie gminy Gnojno” realizowanego na dziakach drogowych o nr ewidencyjnych 637i 1112 obrb 5 Gnojno.

Statystyki biecej stronyWywietle: 2377

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2009-02-13 10:55:47
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2009-02-13 11:01:52
Ostatnia zmiana: Boena Wawszczyk, data: 2010-07-28 14:54:33
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony