Referendum oglnokrajowe 2015

Wersja do druku

1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarzdzeniu oglnokrajowego referendum wraz z kalendarzem czynnoci zwizanych z przeprowadzeniem referendum

2. Strona Pastwowej Komisji Wyborczej powicona referendum

3. Informacja o warunkach udziau w gosowaniu w obwodach gosowania utworzonych w kraju

4. Informacja o uprawnieniach osb niepenosprawnych, uprawnionych do udziau w referendum oglnokrajowym

5. Informacja dotyczca formy skadania wnioskw dotyczcych: dopisania do spisu wyborcw (spisu osb uprawnionych do udziau w referendum) w wybranym obwodzie gosowania, zgoszenia zamiaru gosowania korespondencyjnego, gosowania przez penomocnika oraz wydania zawiadczenia o prawie do gosowania.

6.  Wyjanienia pastwowej komisji wyborczej dotyczce udziau w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju

7. Informacja o miejscach na bezpatne umieszczanie obwieszcze i plakatw referendalnych

8. Obwieszczenie Wjta Gminy o numerach i granicach obwodw gosowania

9. Informacja Wjta Gminy Gnojno o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania skadw obwodowych komisji ds. referendum

10. Powoanie Obwodowych Komisji ds. Referendum

11. Informacja o skadach obwodowych komisji ds. referendum

12. Informacja o godzinach rozpoczcia pracy komisji w dniu referendum

13. Wyniki referendum w Gminie Gnojno

Kontakt w sprawie organizacji wyborw:
telefon: 41 353 20 38 w. 40
faks: 41 353 20 38
e-mail: gmina@gnojno.eu

Kontakt w sprawie spisu wyborcw:
telefon: 41 353 20 38 w. 32
e-mail: h.banas@gnojno.eu

Statystyki biecej stronyWywietle: 1069

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2015-07-01 12:35:47
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2015-07-01 12:39:41
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2018-05-30 13:41:33
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony