Opinie RIO

Wersja do druku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Zaczone pliki:

Uchwaa nr 35/2020 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 lutego 2020 r.
(rio-35-2020.pdf - 73.989 KB) Data publikacji: 2022-03-03 14:33:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o prawidowoci planowanej kwoty dugu Gminy Gnojno

Uchwaa nr 36/2020 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 lutego 2020 r.
(rio-36-2020.pdf - 46.969 KB) Data publikacji: 2022-03-03 14:35:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie moliwoci sfinansowania deficytu budetu planowanego w uchwale budetowej Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa nr 79/2020 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 czerwca 2020 r.
(rio-79-2020.pdf - 50.405 KB) Data publikacji: 2022-03-03 14:37:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwaa nr 102/2020 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 wrzenia 2020 r.
(rio-102-2020.pdf - 166.98 KB) Data publikacji: 2022-03-03 14:39:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o moliwoci spaty poyczki przez Gmin Gnojno

Uchwaa nr 104/2020 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 wrzenia 2020 r.
(rio-104-2020.pdf - 116.054 KB) Data publikacji: 2022-03-03 14:42:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno za I procze 2020 roku

Uchwaa nr 148/2020 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2020 r.
(rio-148-2020.pdf - 94.099 KB) Data publikacji: 2022-03-03 14:44:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchway Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021 - 2040

Uchwaa nr 149/2020 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2020 r.
(rio-149-2020.pdf - 103.762 KB) Data publikacji: 2022-03-03 14:45:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchway budetowej Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa nr 150/2020 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2020 r.
(rio-150-2020.pdf - 47.619 KB) Data publikacji: 2022-03-03 14:47:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie moliwoci sfinansowania deficytu budetu planowanego w projekcie uchway budetowej Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa nr 38/2021 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2021 r.
(rio-38-2021.pdf - 80.617 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:29:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o prawidowoci planowanej kwoty dugu Gminy Gnojno

Uchwaa nr 39/2021 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2021 r.
(rio-39-2021.pdf - 59.549 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:30:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie moliwoci sfinansowania deficytu budetu planowanego w uchwale budetowej Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa nr 57/2021 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2021 r.
(rio-57-2021.pdf - 90.509 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:34:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2020 rok wraz z informacj o stanie mienia jednostek samorzdu terytorialnego i objanieniami

Uchwaa nr 73/2021 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 maja 2021 r.
(rio-73-2021.pdf - 113.304 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:35:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o moliwoci spaty kredytu przez Gmin Gnojno

Uchwaa nr 87/2021 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 czerwca 2021 r.
(rio-87-2021.pdf - 49.375 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:36:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwaa nr 112/2021 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 wrzenia 2021 r.
(rio-112-2021.pdf - 90.865 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:41:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno za I procze 2021 roku

Uchwaa nr 209/2021 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2021 r.
(rio-209-2021.pdf - 96.969 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:42:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchway budetowej Gminy Gnojno na 2022 rok

Uchwaa nr 210/2021 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2021 r.
(rio-210-2021.pdf - 47.645 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:43:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie moliwoci sfinansowania deficytu budetu planowanego w projekcie uchway budetowej Gminy Gnojno na 2022 rok

Uchwaa nr 211/2021 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2021 r.
(rio-211-2021.pdf - 77.525 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:45:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchway Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2022 - 2041

Uchwaa nr 22/2022 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 lutego 2022 r.
(rio-22-2022.pdf - 98.037 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:47:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie opinii o prawidowoci planowanej kwoty dugu Gminy Gnojno

Uchwaa nr 23/2022 VII Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 lutego 2022 r.
(rio-23-2022.pdf - 52.271 KB) Data publikacji: 2022-03-04 08:48:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie moliwoci sfinansowania deficytu budetu planowanego w uchwale budetowej Gminy Gnojno na 2022 rok

Statystyki biecej stronyWywietle: 96

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2022-03-01 11:46:45
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2022-03-01 11:47:02
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2022-03-04 08:48:29
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony