Zarzdzenia z 2009r.

Wersja do druku

 

Zaczone pliki:

Zarzdzenie nr 1/2009 z dnia 20 stycznia 2009r.
(Zarzadzenie_nr_1_09.doc - 81.92 KB) Data publikacji: 2009-01-22 12:36:13 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie okrelenia wzoru wniosku o przydzia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, powoania Komisji do spraw przyjmowania i rozpatrywania wnioskw o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, ustalenia kaucji zabezpieczajcej i okrelenia sposobu poddania tych spraw kontroli spoecznej.

Zarzdzenie nr 2/2009 z dnia 20 stycznia 2009r.
(Zarzadzenie_nr_2_09.doc - 67.584 KB) Data publikacji: 2009-01-22 12:39:12 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie okrelenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uytkowej lokali mieszkalnych i lokali socjalnych

Zarzdzenie nr 3/2009 z dnia 22 stycznia 2009r.
(Zarzadzenie_nr_3_09.doc - 82.944 KB) Data publikacji: 2009-02-16 09:48:50 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie: powoania Komisji do dokonania przegldu dokumentw zawierajcych informacje niejawne – w celu wybrakowania kwalifikujcych si do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajnoci

Zarzdzenie nr 4/2009 z dnia 5 lutego 2009r.
(Zarzadzenie_nr_4_09.doc - 75.264 KB) Data publikacji: 2009-02-16 09:49:55 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: W sprawie powoania Komisji do dokonania przegldu materiaw zawierajcych informacje niejawne stanowice tajemnic subow.

Zarzdzenie nr 5/2009 z dnia 16 lutego 2009r.
(Zarzadzenie_nr_5_09.doc - 144.384 KB) Data publikacji: 2009-02-16 11:18:14 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przyjcia Regulamin udzielania zamwie publicznych ktrych warto nie przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 14 000 euro

Zarzdzenie nr 6/2009 z dnia 16 lutego 2009r.
(Zarzadzenie_nr_6_09.PDF - 270.141 KB) Data publikacji: 2009-02-18 14:08:08 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zasad ustalania stawek czynszu za dzieraw gruntw rolnych stanowicych wasno Gminy Gnojno.

Zarzdzenie nr 7/2009 z dnia 24 lutego 2009r.
(Zarzadzenie_nr_7_09.PDF - 196.408 KB) Data publikacji: 2009-02-26 12:29:24 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Zarzdzeniu Nr 1/2009 Wojta Gminy Gnojno z dnia 20 stycznia 2009r. okrelajcego wzr wniosku o przydzia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, powoania Kimisji do spraw przyjmowania i rozpatrywania wnioskw o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, ustalenia kaucji zabezpieczajcej i okrelenia sposobu poddania tych spraw kontroli spoecznej

Zarzdzenie nr 8/2009 z dnia 25 lutego 2009r.
(Zarzadzenie_nr_8_09.pdf - 3990.371 KB) Data publikacji: 2009-03-11 12:47:02 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ukadu wykonawczego budetu Gminy.

Zarzdzenie nr 9/2009 z dnia 25 lutego 2009r.
(Zarzadzenie_nr_9_09.pdf - 1038.721 KB) Data publikacji: 2009-03-11 12:50:25 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie plan finansowy zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostce samorzdu terytorialnego odrbnymi ustawami na 2009 rok.

Zarzdzenie nr 10/2009 z dnia 05 marca 2009r.
(Zarzadzenie_nr_10_09.PDF - 170.145 KB) Data publikacji: 2009-03-11 12:52:00 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 11/2009 z dnia 05 marca 2009r.
(Zarzadzenie_nr_11_09.PDF - 192.425 KB) Data publikacji: 2009-03-11 12:54:28 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zwrotu kosztw poniesionych na zakup okularw korygujcych wzrok przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym.

Zarzdzenie nr 12/2009 z dnia 11 marca 2009r.
(Zarzadzenie_nr_12_09.PDF - 181.613 KB) Data publikacji: 2009-03-11 12:57:37 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 13/2009 z dnia 11 marca 2009r.
(Zarzadzenie_nr_13_09.PDF - 124.829 KB) Data publikacji: 2009-03-16 08:03:25 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania koordynatora Programu Integracji Spoecznej

Zarzdzenie nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009r.
(Zarzadzenie_nr_14_09.pdf - 564.557 KB) Data publikacji: 2009-03-16 08:18:58 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Konkursowej do oceny ofert skadanych przez usugodawcw w ramach Programu Integracji Spoecznej zwizanych z realizacj zada Gminy Gnojno.

Zarzdzenie nr 15/2009 z dnia 15 marca 2009r.
(Zarzadzenie_nr_15_09.PDF - 261.51 KB) Data publikacji: 2009-03-24 12:49:42 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 16/2009 z dnia 16 marca 2009r.
(Zarzadzenie_nr_16_09.pdf - 6732.694 KB) Data publikacji: 2009-03-24 12:56:19 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przedoenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2008 rok

Zarzdzenie nr 17/2009 z dnia 24 marca 2009r.
(Zarzadzenie_nr_17_09.PDF - 214.333 KB) Data publikacji: 2009-03-25 08:09:27 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu prywatnego wykorzystywanego do celw subowych przez pracownikw samorzdowych Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 18/2009 z dnia 24 marca 2009r.
(Zarzadzenie_nr_18_09.PDF - 233.905 KB) Data publikacji: 2009-03-25 08:12:19 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organw gmin i zwizkw midzygminnych

Zarzdzenie nr 19/2009 z dnia 24 marca 2009 r.
(Zarzadzenie_nr_19_09.PDF - 62.609 KB) Data publikacji: 2009-04-08 13:05:46 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy 2009 roku.

Zarzdzenie nr 20/2009 z dnia 24 marca 2009r.
(Zarzadzenie_nr_20_09.PDF - 50.509 KB) Data publikacji: 2009-04-08 13:08:47 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania komisji Konkursowej do rozstrzygnicia konkursu Wojewody witokrzyskiego pn " Klska -powd-czy huragan-stra poarna ci pomaga"

Zarzdzenie nr 21/2009 z dnia 1 kwietnia 2009r.
(Zarzadzenie_nr_21_09.PDF - 71.044 KB) Data publikacji: 2009-04-08 13:09:53 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku.

Zarzdzenie nr 22/2009 z dnia 1 kwietnia 2009r.
(Zarzadzenie_nr_22_09.PDF - 46.6 KB) Data publikacji: 2009-04-08 13:10:46 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przeznaczenia rodkw w budecie gminy

Zarzdzenie nr 23/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 roku.
(Zarzadzenie_nr_23_2009_.PDF - 64.1 KB) Data publikacji: 2009-04-30 09:49:52 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 24/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku.
(Zarzadzenie_nr_24_2009.PDF - 66.093 KB) Data publikacji: 2009-04-30 09:52:41 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku.

Zarzdzenie nr 25/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_25_09.pdf - 186.448 KB) Data publikacji: 2009-05-11 13:51:49 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 26/2009 z dnia 05 maja 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_26_09.pdf - 87.779 KB) Data publikacji: 2009-05-11 13:57:42 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania komisji odbioru kocowego inwestycji pn. ”Rozbudowa i modernizacja wodocigu gminnego dla gminy Gnojno – Etap I- Budowa sieci wodocigowej wraz z przyczami dla miejscowoci Wola Zofiowska, Jarzbki”

Zarzdzenie nr 27/2009 z dnia 11 maja 2009r.
(Zarzadzenie_nr_27_09.pdf - 75.71 KB) Data publikacji: 2009-05-12 12:44:39 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 28/2009 z dnia 12 maja 2009 roku.
(Zarzadzenie_nr_28_09.PDF - 254.667 KB) Data publikacji: 2009-06-19 10:53:28 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 29/2009 z dnia 14 maja 2009 roku.
(Zarzadzenie_nr_29_09.PDF - 167.297 KB) Data publikacji: 2009-06-19 10:56:43 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprwie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organw gmin i zwizkw midzygminnych

Zarzdzenie nr 30/2009 z dnia 14 maja 2009 roku
(zarzadzenie_nr_30_09.pdf - 3004.93 KB) Data publikacji: 2009-06-19 11:19:34 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw na terenie Gminy Gnojno w zarzdzonych na dzie 7 czerwca 2009 r. wyborach do parlamentu Europejskiego

Zarzdzenie nr 31/2009 z dnia 18 maja 2009 roku.
(Zarzadzenie_nr_31_09.PDF - 269.097 KB) Data publikacji: 2009-06-19 11:20:58 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy w 2009 roku.

Zarzdzenie nr 32/2009 z dnia 19 maja 2009 roku.
(Zarzadzenie_nr_32_09.PDF - 239.333 KB) Data publikacji: 2009-06-19 11:22:02 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy w 2009 roku.

Zarzdzenie nr 33/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku.
(Zarzadzenie_nr_33_09.PDF - 230.321 KB) Data publikacji: 2009-06-19 11:23:15 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy w 2009 roku.

Zarzdzenie nr 34/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_34_09.PDF - 278.795 KB) Data publikacji: 2009-06-19 11:24:06 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy w 2009 roku.

Zarzdzenie nr 35/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku.
(Zarzadzenie_nr_35_09.PDF - 202.07 KB) Data publikacji: 2009-06-19 11:25:07 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 36/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku.
(Zarzadzenie_nr_36_09.PDF - 215.733 KB) Data publikacji: 2009-06-19 11:26:37 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 37/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_37_09.pdf - 1103.807 KB) Data publikacji: 2009-07-06 12:35:30 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku.

Zarzdzenie nr 38/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_38_09.pdf - 10784.393 KB) Data publikacji: 2009-07-06 12:44:10 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania pracownikw samorzdowych zatrudnionych w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 39/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_39_09.pdf - 199.239 KB) Data publikacji: 2009-07-30 08:21:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia maksymalnego miesicznego wynagrodzenia kierownikw i zastpcw kierownikw jednostek organizacyjnych Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 40/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_40_09.pdf - 2124.203 KB) Data publikacji: 2009-07-30 08:25:21 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku.

Zarzdzenie nr 41/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_41_09.pdf - 254.072 KB) Data publikacji: 2009-07-30 08:27:40 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 42/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_42_09.pdf - 196.933 KB) Data publikacji: 2009-07-30 08:37:05 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania komisji odbioru kocowego inwestycji pn."Rozbudowa owietlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojno"

Zarzdzenie nr 43/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_43_2009.pdf - 194.727 KB) Data publikacji: 2009-07-30 09:00:58 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 44/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_44_09.pdf - 196.072 KB) Data publikacji: 2009-08-07 08:41:36 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powierzenia obowizkw kierownika Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Zarzdzenie nr 45/2009 z dnia 03 sierpnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_45_09.pdf - 192.033 KB) Data publikacji: 2009-08-07 08:46:28 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenia nr 46/2009 z dnia 03 sierpnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_46_09.pdf - 221.732 KB) Data publikacji: 2009-08-07 08:49:26 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Gminnej Komisji ds. szacowania skutkw gradobicia w 2009 roku w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 47/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_47_09.pdf - 121.251 KB) Data publikacji: 2009-08-18 13:22:26 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie dnia wolnego od pracy za dzie 15 sierpnia 2009r.

Zarzdzenie nr 48/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_48_09.pdf - 895.633 KB) Data publikacji: 2009-08-18 13:24:07 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku.

Wyjanienie do Zarzdzenia nr 48/09 z dnia 14 sierpnia 2009 roku.
(Wyjasnienie_Zarzadzenia_nr_48_09.pdf - 221.398 KB) Data publikacji: 2009-09-10 09:17:47 Redaktor: Boena Wawszczyk
Zarzdzenie nr 49/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_49_09.pdf - 7281.23 KB) Data publikacji: 2009-10-05 12:12:39 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przedoenia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno za I procze 2009 roku.

Zarzdzenie nr 49A z dnia 25 sierpnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_49a_09.pdf - 184.986 KB) Data publikacji: 2009-10-05 12:20:34 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie sprzeday drewna pozyskanego z wycinki drzew w Raczycach i Jarzbkach, stanowicego wasno Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 50/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_50_09.pdf - 201.495 KB) Data publikacji: 2009-10-05 12:21:51 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 51/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_51_09.pdf - 754.166 KB) Data publikacji: 2009-10-05 12:24:26 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zasad ustalania stawek czynszu za dzieraw gruntw rolnych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 52/2009 z dnia 14 wrzenia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_52_09.pdf - 246.775 KB) Data publikacji: 2009-10-05 12:26:50 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 53/2009 z dnia 21 wrzenia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_53_09.pdf - 153.764 KB) Data publikacji: 2009-10-05 12:32:25 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie upowanienia Zastpcy Wjta Gminy Gnojno do przeprowadzenia procedur przetargowych na rzecz Zakadu Gospodarki Komunalnej

Zarzdzenie nr 54/2009 z dnia 21 wrzenia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_54_09.pdf - 206.824 KB) Data publikacji: 2009-10-05 12:37:16 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 55/2009 z dnia 22 wrzenia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_55_09.pdf - 147.715 KB) Data publikacji: 2009-10-05 12:38:30 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 56/2009 z dnia 30 wrzenia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_56_09.pdf - 180.865 KB) Data publikacji: 2009-10-05 12:40:37 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 57/2009 z dnia 30 wrzenia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_57_09.pdf - 119.753 KB) Data publikacji: 2009-10-21 10:44:18 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie organizacyjnego przygotowania dziaa reagowania kryzysowego oraz wdroenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

Zarzdzenie nr 58/2009 z dnia 5 padziernika 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_58_09.pdf - 85.279 KB) Data publikacji: 2009-10-27 10:54:09 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania komisji odbioru kocowego inwestycji pn."Remont drogi gminnej Wiktorw - Zofiwka z cznikiem do drogi gminnej w miejscowoci Kaleby"

Zarzdzenie nr 59/2009 z dnia 6 padziernika 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_59_09.pdf - 3081.822 KB) Data publikacji: 2009-10-27 10:57:53 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 60/2009 z dnia 7 padziernika 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_60_09.pdf - 837.146 KB) Data publikacji: 2009-10-27 11:03:24 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie upowanienia Zastpcy Wjta Gminy Gnojno do zawarcia umw o prac z palaczami w imieniu Zakadu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie

Zarzdzenie nr 61/2009 z dnia 16 padziernika 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_61_09.pdf - 4019.919 KB) Data publikacji: 2009-10-27 11:12:23 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wprowadzenia legitymacji subowej dla pracownikw Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 62/2009 z dnia 16 padziernika 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_62_09.pdf - 2471.464 KB) Data publikacji: 2009-10-30 13:21:58 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 63/2009 z dnia 21 padzeirnika 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_63_09.pdf - 93.009 KB) Data publikacji: 2009-10-30 13:25:56 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 64/2009 z dnia 23 padziernika 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_64_09.pdf - 80.478 KB) Data publikacji: 2009-10-30 13:27:52 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania komisji odbioru kocowego inwestycji pn."Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Gnojnie"

Zarzdzenie nr 65/2009 z dnia 26 padziernika 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_65_09.pdf - 156.103 KB) Data publikacji: 2009-10-30 13:31:50 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 66/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku
(Zarzadzenie nr 66_09.pdf - 79.889 KB) Data publikacji: 2009-11-18 14:58:00 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko "Kierownik Zakadu Gospodarki Komunalnej"

Zarzdzenie nr 67/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku
(Zarzdzenie_nr_67_09.pdf - 2018.595 KB) Data publikacji: 2009-11-18 15:00:06 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 68/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku
(zarzadzenie_nr_68_09.pdf - 36809.729 KB) Data publikacji: 2009-11-18 15:26:01 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przedoenia projektu budetu gminy na 2010 rok

Zarzdzenie nr 69/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku
(zarzadzenie_69_09.PDF - 97.562 KB) Data publikacji: 2009-11-18 15:27:05 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 70/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_70_09.PDF - 77.096 KB) Data publikacji: 2009-11-18 15:27:59 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 71/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_71_09.pdf - 167.176 KB) Data publikacji: 2009-12-18 10:25:27 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania komisji odbioru kocowego inwestycji, pn."Przebudowa drogi gminnej Kostera - Borzykowa".

Zarzdzenie nr 72/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_72_09.pdf - 175.061 KB) Data publikacji: 2009-12-18 10:27:40 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 73/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_73_09.pdf - 2159.598 KB) Data publikacji: 2009-12-18 10:32:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku.

Zarzdzenie nr 74/2009 z dnia 1 grudnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_74_09.pdf - 103.374 KB) Data publikacji: 2009-12-18 10:36:09 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie dnia wolnego od pracy za dzie 26 grudnia 2009 roku.

Zarzdzenie nr 75/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_75_09.pdf - 202.165 KB) Data publikacji: 2009-12-18 10:37:47 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania komisji przetargowej

Zarzdzenie nr 76/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_76_09.pdf - 3585.591 KB) Data publikacji: 2010-01-04 10:27:22 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 77/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_77_09.pdf - 213.511 KB) Data publikacji: 2010-01-04 10:28:23 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 78/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_78_09.pdf - 173.958 KB) Data publikacji: 2010-01-04 10:29:57 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania komisji odbioru kocowego inwestycji, pn "Utwardzenie terenu przyszkolnego przy Gimnazjum w Gnojnie"

Zarzdzenie nr 79/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_79_09.pdf - 224.156 KB) Data publikacji: 2010-01-04 10:31:39 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 80/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_80_09.pdf - 140.614 KB) Data publikacji: 2010-01-04 10:32:55 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie sprzeday samochodu marki uk

Zarzdzenie nr 81/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_81_09.pdf - 925.226 KB) Data publikacji: 2010-02-12 12:40:01 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009 roku

Zarzdzenie nr 82/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_82_09.pdf - 108.271 KB) Data publikacji: 2010-02-12 12:42:12 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przekazania w uytkowanie wodocigu gminnego w miejscowociach: Wola Zofiowska, Jarzbki oraz Skadla do Zakadu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie

Zarzdzenie nr 83/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku
(Zarzadzenie_nr_83_09.pdf - 59.373 KB) Data publikacji: 2010-02-12 12:47:15 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego powstaego w wyniku prowadzonej przez Gmin Gnojno inwestycji pod nazw "Ogrodzenie przy Gimnazjum w Gnojnie"

Statystyki biecej stronyWywietle: 2374

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2009-01-07 09:29:36
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2009-01-07 09:29:54
Ostatnia zmiana: Boena Wawszczyk, data: 2010-02-12 12:47:15
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony