Zarzdzenia z 2011 r.

Wersja do druku

 

Zaczone pliki:

Zarzdzenie nr 2/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 stycznia 2011r.
(Zarzadzenie_nr_2_11.pdf - 996.364 KB) Data publikacji: 2011-01-25 13:55:30 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zarzdzenia wyborw sotysw i rad soeckich na terenie Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 1/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 stycznia 2011r
(Zarzadzenie_nr_1_11.pdf - 150.358 KB) Data publikacji: 2011-02-17 13:26:19 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie upowanienia pracownika do zaatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarzdzenie nr 3/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 3 lutego 2011r.
(Zarzadzenie_nr_3_11.pdf - 198.876 KB) Data publikacji: 2011-02-17 13:28:45 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Zespou Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie

Zarzdzenie nr 4/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 lutego 2011r.
(Zarzadzenie_nr_4_11.pdf - 146.466 KB) Data publikacji: 2011-02-17 13:33:00 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie upowanienia pracownika do zaatwiania indywidualnych spraw z zakresu administarcji publicznej

Zarzdzenie nr 5/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 lutego 2011r.
(Zarzadzenie_nr_5_11.pdf - 241.817 KB) Data publikacji: 2011-02-17 14:10:43 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego powstaego w wyniku prowadzonej przez Gmin Gnojno inwestycji pod nazw: "Rozbudowa wodocigu gminnego dla Gminy Gnojno- etap III w miejscowociach Maciejowice, Wlka Bosowska, Ruda"

Zarzdzenie nr 6/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 lutego 2011r.
(Zarzadzenie_nr_6_11.pdf - 272.608 KB) Data publikacji: 2011-02-17 14:15:05 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przekazania rodka trwaego powstaego w wyniku prowadzonej przez Gmin Gnojno inwestycji pod nazw" Rozbudowa i przebudowa wodocigu gminnego dla Gminy Gnojno - etap II sie wodocigowa w miejscowociach Poogi i Ponia oraz budowa ujcia wody i przebudowa stacji wodocigowej w miejscowoci Gorzakiew"

Zarzdzenie nr 7/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 lutego 2011r.
(Zarzadzenie_nr_7_11.pdf - 376.877 KB) Data publikacji: 2011-02-23 11:53:48 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zarzdzenia ponownych wyborw sotysa i rady soeckiej w soectwie Zagrody

Zarzdzenie nr 8/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 lutego 2011r.
(Zarzadzenie_nr_8_11.pdf - 16888.842 KB) Data publikacji: 2011-03-15 10:52:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie opracowania planu finansowego Urzdu Gminy Gnojno oraz w sprawie planu finansowego zada z zakresu administarcji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2011r.

Zarzdzenie nr 10/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2011r.
(Zarzadzenie_nr_10_11.pdf - 4612.37 KB) Data publikacji: 2011-03-15 11:02:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 11/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2011r.
(Zarzadzenie_nr_11_11.pdf - 8307.425 KB) Data publikacji: 2011-03-15 11:09:00 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku

Zarzdzenie nr 12/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 marca 2011r
(Zarzadzenie_nr_12_11.pdf - 3013.449 KB) Data publikacji: 2011-03-15 14:29:30 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wykazu inkasentw wyszczeglnionych w zaczniku do Uchway Rady Gminy w Gnojnie Nr XXII/102/08

Zarzdzenie nr 13/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 marca 2011 r.
(Zarzadzenie_nr_13_11.pdf - 1616.854 KB) Data publikacji: 2011-03-22 08:34:30 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przeprowadzenia gminnej gry obronnej

Zarzdzenie nr 9/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 lutego 2011r.
(zarzadzenie_nr_9_11.pdf - 154.003 KB) Data publikacji: 2011-03-22 10:24:08 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatnikw podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 14/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 marca 2011 r.
(z-14-11.pdf - 1475.493 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:24:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowoci

Zarzdzenie nr 15/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 marca 2011 r.
(z-15-11.pdf - 263.121 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:25:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania rodkami Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 16/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 marca 2011 r.
(z-16-11.pdf - 61.576 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:26:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie do dokonywania przeniesie w planie finansowym

Zarzdzenie nr 17/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2011 r.
(z-17-11.pdf - 732.954 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:27:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2010 rok

Zarzdzenie nr 18/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2011 r.
(z-18-11.pdf - 4262.773 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:33:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2010 rok wraz z informacj o stanie mienia Gminy oraz planw finansowych instytucji kultury i SPZOZ

Zarzdzenie nr 19/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 marca 2011 r.
(z-19-11.pdf - 58.99 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:34:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wydzielenia z mienia komunalnego Gminy Gnojno lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny

Zarzdzenie nr 20/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 marca 2011 r.
(z-20-11.pdf - 447.046 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:39:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 21/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 marca 2011 r.
(z-21-11.pdf - 697.401 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:40:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku

Zarzdzenie nr 22/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 marca 2011 r.
(z-22-11.pdf - 316.373 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:54:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2011 r.

Zarzdzenie nr 23/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 marca 2011 r.
(z-23-11.pdf - 160.884 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:55:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 24/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 marca 2011 r.
(z-24-11.pdf - 88.813 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:57:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Zespou do Spraw Wdraania Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 25/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 kwietnia 2011 r.
(z-25-11.pdf - 91.748 KB) Data publikacji: 2011-07-05 14:58:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 26/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 kwietnia 2011 r.
(z-26-11.pdf - 344.093 KB) Data publikacji: 2011-07-05 15:20:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 27/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 kwietnia 2011 r.
(z-27-11.pdf - 312.609 KB) Data publikacji: 2011-07-05 15:21:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Gminy w Gnojnie w 2011 roku

Zarzdzenie nr 28/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 kwietnia 2011 r.
(z-28-11.pdf - 192.432 KB) Data publikacji: 2011-07-05 15:22:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2011 r.

Zarzdzenie nr 29/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 kwietnia 2011 r.
(z-29-11.pdf - 2090.354 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:10:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania Radzie Gminy Gnojno sprawozdania finansowego za 2010 rok

Zarzdzenie nr 30/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 kwietnia 2011 r.
(z-30-11.pdf - 78.093 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:12:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie cofnicia powierzenia penienia obowizkw dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Zarzdzenie nr 31/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 kwietnia 2011 r.
(z-31-11.pdf - 827.398 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:17:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespou Obsugi Szk w Gnojnie

Zarzdzenie nr 32/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2011 r.
(z-32-11.pdf - 492.93 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:18:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 33/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2011 r.
(z-33-11.pdf - 516.771 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:20:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku oraz zmian w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie nr 34/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 maja 2011 r.
(z-34-11.pdf - 79.036 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:20:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia kredytu krtkoterminowego

Zarzdzenie nr 35/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011 r.
(z-35-11.pdf - 637.545 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:22:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku

Zarzdzenie nr 36/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 maja 2011 r.
(z-36-11.pdf - 200.063 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:23:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 37/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 maja 2011 r.
(z-37-11.pdf - 167.623 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:24:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku

Zarzdzenie nr 38/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 czerwca 2011 r.
(z-38-11.pdf - 96.751 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:26:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania komisji odbioru kocowego inwestycji pn. "Rozbudowa owietlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojno"

Zarzdzenie nr 39/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 czerwca 2011 r.
(z-39-11.pdf - 918.927 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:27:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazw "Instalacja systemw energii odnawialnej na budynkach uytecznoci publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i piczowskiego"

Zarzdzenie nr 40/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 czerwca 2011 r.
(z-40-11.pdf - 217.698 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:35:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 41/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 czerwca 2011 r.
(z-41-11.pdf - 225.009 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:36:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku

Zarzdzenie nr 42/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 czerwca 2011 r.
(z-42-11.pdf - 76.293 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:38:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie delegowania reprezentanta Gminy Gnojno na Walne Zebranie oraz udzielenia rekomendacji do Rady Lokalnej Grupy Dziaania "Biae ugi"

Zarzdzenie nr 43/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 czerwca 2011 r.
(z-43-11.pdf - 74.011 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:39:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojne w 2011 roku oraz zmian w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie nr 44/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2011 r.
(z-44-11.pdf - 79.637 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:40:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018

Zarzdzenie nr 45/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2011 r.
(z-45-11.pdf - 56.499 KB) Data publikacji: 2011-07-13 15:41:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyjanienia przyczyn i ustalenia osb winnych niezaatwienia sprawy w terminie

Zarzdzenie nr 46/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 czerwca 2011 r.
(z-46-11.pdf - 499.054 KB) Data publikacji: 2011-07-26 14:23:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniakomisjid/sprzekazanialokalusocjalnego

Zarzdzenie nr 47/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 czerwca 2011 r.
(z-47-11.pdf - 78.771 KB) Data publikacji: 2011-07-26 14:23:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 48/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 czerwca 2011 r.
(z-48-11.pdf - 501.04 KB) Data publikacji: 2011-07-26 14:25:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwplaniefinansowymUrzduGminywGnojnie

Zarzdzenie nr 49/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 lipca 2011 r.
(z-49-11.pdf - 693.281 KB) Data publikacji: 2011-07-26 14:26:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawieprzyjciaRegulaminuudzielaniazamwiepublicznych,ktrychwartonie przekraczawyraonejwzotychrwnowartocikwoty14000euro

Zarzdzenie nr 50/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 lipca 2011 r.
(z-50-11.pdf - 59.583 KB) Data publikacji: 2011-07-26 14:28:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajcego si o awans na stopie nauczyciela mianowanego

Zarzdzenie nr 51/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 lipca 2011 r.
(z-51-11.pdf - 58.763 KB) Data publikacji: 2011-07-26 14:29:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajcego si o awans na stopie nauczyciela mianowanego

Zarzdzenie nr 52/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 lipca 2011 r.
(z-52-11.pdf - 504.745 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:05:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 53/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 lipca 2011 r.
(z-53-11.pdf - 57.595 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:06:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 54/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 lipca 2011 r.
(z-54-11.pdf - 663.814 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:09:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 55/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 lipca 2011 r.
(z-55-11.pdf - 346.193 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:11:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutkw klsk ywioowych na terenie gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 56/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 lipca 2011 r.
(z-56-11.pdf - 502.477 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:12:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 57/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2011 r.
(z-57-11.pdf - 518.437 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:13:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 58/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2011 r.
(z-58-11.pdf - 515.778 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:14:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz zmian w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie nr 59/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 lipca 2011 r.
(z-59-11.pdf - 498.199 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:15:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie odwoania Pani Lucyny Laskowskiej z funkcji dyrektora Gimnazjum w Gnojnie

Zarzdzenie nr 60/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 lipca 2011 r.
(z-60-11.pdf - 653.297 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:16:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci stawki za wynajem autobusu szkolnego

Zarzdzenie nr 61/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 lipca 2011 r.
(z-61-11.pdf - 504.798 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:17:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 62/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 sierpnia 2011 r.
(z-62-11.pdf - 514.807 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:18:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ogoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gnojnie

Zarzdzenie nr 63/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 sierpnia 2011 r.
(z-63-11.pdf - 503.489 KB) Data publikacji: 2011-08-10 15:19:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 64/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 sierpnia 2011 r.
(z-64-11.pdf - 499.658 KB) Data publikacji: 2011-08-12 16:30:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gnojnie

Zarzdzenie nr 65/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 sierpnia 2011 r.
(z-65-11.pdf - 519.895 KB) Data publikacji: 2011-08-25 15:02:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 66/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 sierpnia 2011 r.
(z-66-11.pdf - 510.054 KB) Data publikacji: 2011-08-25 15:04:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku oraz zmian w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie nr 67/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 sierpnia 2011 r.
(z-67-11.pdf - 1454.68 KB) Data publikacji: 2011-08-25 15:06:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedoenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno oraz o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiwzi, o ktrych mowa w art. 226 ust. 3, za I procze 2011 roku

Zarzdzenie nr 68/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 sierpnia 2011 r.
(z-68-11.pdf - 108.254 KB) Data publikacji: 2011-08-25 15:08:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 69/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 sierpnia 2011 r.
(z-69-11.pdf - 510.183 KB) Data publikacji: 2011-08-25 15:10:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeprowadzenia gminnej gry obronnej

Zarzdzenie nr 70/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 sierpnia 2011 r.
(z-70-11.pdf - 498.825 KB) Data publikacji: 2011-08-25 15:11:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu wyaniajcego kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gnojnie

Zarzdzenie nr 71/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 sierpnia 2011 r.
(z-71-11.pdf - 498.444 KB) Data publikacji: 2011-08-25 15:14:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze wyborczych i plakatw komitetw wyborczych

Zarzdzenie nr 72/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 sierpnia 2011 r.
(z-72-11.pdf - 1777.479 KB) Data publikacji: 2012-03-01 11:26:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 73/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011 r.
(z-73-11.pdf - 510.768 KB) Data publikacji: 2012-03-01 11:31:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwplaniefinansowymUrzduGminywGnojniew2011rokuorazzmianwplaniefinansowymzadazleconych

Zarzdzenie nr 74/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 sierpnia 2011 r.
(z-74-11.pdf - 526.862 KB) Data publikacji: 2012-03-01 11:32:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwbudeciegminyw2011roku

Zarzdzenie nr 75/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 sierpnia 2011 r.
(z-75-11.pdf - 518.815 KB) Data publikacji: 2012-03-01 11:33:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwplaniefinansowymUrzduGminywGnojniew2011rokuorazzmianwplaniefinansowymzadazleconych

Zarzdzenie nr 77/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 sierpnia 2011 r.
(z-77-11.pdf - 56.751 KB) Data publikacji: 2012-03-01 13:58:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Gnojnie

Zarzdzenie nr 78/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 wrzenia 2011 r.
(z-78-11.pdf - 59.681 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:12:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia penomocnictwa Pani Marzenie Kubiec - dyrektorowi Gimnazjum w Gnojnie

Zarzdzenie nr 79/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 wrzenia 2011 r.
(z-79-11.pdf - 539.186 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:13:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwplanachfinansowychjednostekorganizacyjnychgminy

Zarzdzenie nr 80/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 wrzenia 2011 r.
(z-80-11.pdf - 498.594 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:16:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiecofniciauprawniedodokonywaniaprzeniesiewplaniefinansowym

Zarzdzenie nr 81/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 wrzenia 2011 r.
(z-81-11.pdf - 499.337 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:17:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawieprzekazaniadyrektorowiGimnazjumwGnojnieuprawniedodokonywaniaprzeniesiewplaniefinansowym

Zarzdzenie nr 82/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 wrzenia 2011 r.
(z-82-11.pdf - 499.054 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:27:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawieustanowieniapelnomocnikadosprawwyborw- urzdnikawyborczego

Zarzdzenie nr 83/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 wrzenia 2011 r.
(z-83-11.pdf - 498.857 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:33:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiewyznaczeniaobwodowejkomisjiwyborczejdlacelwgosowaniakorespondencyjnego

Zarzdzenie nr 84/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 wrzenia 2011 r.
(z-84-11.pdf - 499.701 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:37:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawieokreleniawarunkwadaptacjipomieszczeniaprzeznaczonegoprzezSPZOZwGnojnienawynajemPrywatnemuGabinetowiFizjoterapii–AleksandraPawowska,Justyna GowaniaS.C.

Zarzdzenie nr 85/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 wrzenia 2011 r.
(z-85-11.pdf - 499.701 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:38:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawieustanowieniakoordynatoragminnegoobsugiinformatycznejwwyborachdoSejmuRzeczypospolitejPolskiejiSenatuRzeczypospolitejPolskiej

Zarzdzenie nr 86/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 wrzenia 2011 r.
(z-86-11.pdf - 499.012 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:39:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiewskazaniaosbwchodzcychzurzdudoobwodowychkomisjiwyborczychwwyborachdoSejmuRzeczypospolitejPolskiejiSenatuRzeczypospolitejPolskiej

Zarzdzenie nr 87/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 wrzenia 2011 r.
(z-87-11.pdf - 502.539 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:40:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaobwodowychkomisjiwyborczych

Zarzdzenie nr 88/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 wrzenia 2011 r.
(z-88-11.pdf - 498.743 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:41:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniazespouspisowegodoprzeprowadzeniainwentaryzacjizdawczoodbiorczejwGimnazjumwGnojnie

Zarzdzenie nr 89/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 wrzenia 2011 r.
(z-89-11.pdf - 499.452 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:41:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaKomisjiPrzetargowej

Zarzdzenie nr 90/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 wrzenia 2011 r.
(z-90-11.pdf - 499.511 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:42:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaKomisjiPrzetargowej

Zarzdzenie nr 91/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 wrzenia 2011 r.
(z-91-11.pdf - 656.731 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:44:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaKomisjiPrzetargowej

Zarzdzenie nr 92/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2011 r.
(z-92-11.pdf - 656.661 KB) Data publikacji: 2012-03-01 14:45:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaKomisjiPrzetargowej

Zarzdzenie nr 93/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2011 r.
(z-93-11.pdf - 1380.713 KB) Data publikacji: 2012-03-14 15:20:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku oraz zmian w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie nr 94/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2011 r.
(z-94-11.pdf - 1055.925 KB) Data publikacji: 2012-03-14 15:26:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budeccie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 95/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2011 r.
(z-95-11.pdf - 905.025 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:12:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku oraz zmian w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie nr 96/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2011 r.
(z-96-11.pdf - 292.011 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:13:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowoci

Zarzdzenie nr 97/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 padziernika 2011 r.
(z-97-11.pdf - 656.765 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:15:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaKomisjiPrzetargowej

Zarzdzenie nr 98/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 padziernika 2011 r.
(z-98-11.pdf - 656.618 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:16:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaKomisjiPrzetargowej

Zarzdzenie nr 99/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 padziernika 2011 r.
(z-99-11.pdf - 829.326 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:46:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 100/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 padziernika 2011 r.
(z-100-11.pdf - 782.971 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:51:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku oraz zmian w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie nr 101/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 padziernika 2011 r.
(z-101-11.pdf - 656.654 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:54:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaKomisjiPrzetargowej

Zarzdzenie nr 102/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 padziernika 2011 r.
(z-102-11.pdf - 506.798 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:55:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwplaniefinansowymUrzduGminywGnojnew2011roku

Zarzdzenie nr 103/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 padziernika 2011 r.
(z-103-11.pdf - 656.657 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:56:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaKomisjiPrzetargowej

Zarzdzenie nr 104/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 padziernika 2011 r.
(z-104-11.pdf - 523.196 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:57:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwbudeciegminyw2011roku

Zarzdzenie nr 105/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 padziernika 2011 r.
(z-105-11.pdf - 514.302 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:58:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwplaniefinansowymUrzduGminywGnojnew2011rokuorazzmian wplaniefinansowymzadazleconych

Zarzdzenie nr 106/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 padziernika 2011 r.
(z-106-11.pdf - 501.552 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:00:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwbudeciegminyw2011roku

Zarzdzenie nr 107/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 padziernika 2011 r.
(z-107-11.pdf - 523.756 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:01:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwbudeciegminyw2011roku

Zarzdzenie nr 108/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 padziernika 2011 r.
(z-108-11.pdf - 518.992 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:02:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwplaniefinansowymUrzduGminywGnojnew2011rokuorazzmian wplaniefinansowymzadazleconych

Zarzdzenie nr 109/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 3 listopada 2011 r.
(z-109-11.pdf - 498.754 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:04:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaKomisjids.ocenywykonaniapracnaskadowiskuodpadwkomunalnych wRaczycach

Zarzdzenie nr 110/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 listopada 2011 r.
(z-110-11.pdf - 656.731 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:05:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniaKomisjiPrzetargowej

Zarzdzenie nr 111/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2011 r.
(z-111-11.pdf - 498.938 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:18:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawieprzedstawieniaprojektuuchwaybudetowejgminyna2012rokorazprojektu uchwaywsprawiewieloletniejprognozyfinansowejnalata20122019

Zarzdzenie nr 112/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2011 r.
(z-112-11.pdf - 499.932 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:19:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawieprzedueniaumowynajmulokaliuytkowychwSPZOZwGnojniezPaniEugeni Paygnaprowadzeniepunktuaptecznego

Zarzdzenie nr 113/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2011 r.
(z-113-11.pdf - 56.028 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:20:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia stawek ywieniowych dla uczniw i pracownikw szk

Zarzdzenie nr 114/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 listopada 2011 r.
(z-114-11.pdf - 526.631 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:22:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwbudeciegminyw2011roku

Zarzdzenie nr 115/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 listopada 2011 r.
(z-115-11.pdf - 518.368 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:35:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwplaniefinansowymUrzduGminywGnojnew2011rokuorazzmian wplaniefinansowymzadazleconych

Zarzdzenie nr 116/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 listopada 2011 r.
(z-116-11.pdf - 657.686 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:36:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniakomisjidoodbiorukocowegoinwestycjipn.„Przebudowadrogi dojazdowejdogruntwrolnychwmiejscowociGnojno”

Zarzdzenie nr 117/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 listopada 2011 r.
(z-117-11.pdf - 139.011 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:39:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia imiennego skadu Komisji Stypendialnej

Zarzdzenie nr 118/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 listopada 2011 r.
(z-118-11.pdf - 508.25 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:40:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawieustaleniawysokocistawkiopatzakorzystaniezsaligimnastycznejprzyGimnazjum wGnojnieorazzasadjejpobieraniairozliczania

Zarzdzenie nr 119/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2011 r.
(z-119-11.pdf - 499.153 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:41:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniakomisjiodbiorukocowegoinwestycjipn.„Rozplantowanieiwykonanie warstwyizolacyjnejnaskadowiskuodpadwkomunalnychwRaczycach”

Zarzdzenie nr 120/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r.
(z-120-11.pdf - 88.883 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:10:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia autopoprawki projektu uchway w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019

Zarzdzenie nr 121/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r.
(z-121-11.pdf - 525.548 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:11:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwbudeciegminyw2011roku

Zarzdzenie nr 122/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r.
(z-122-11.pdf - 499.056 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:12:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiewniesieniaskargidoWojewdzkiegoSduAdministracyjnegowKielcachnarozstrzygnicienadzorczeWojewodywitokrzyskiegozdnia3listopada2011r. zn.PNK.I.4130.100.2011

Zarzdzenie nr 123/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r.
(z-123-11.pdf - 500.26 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:13:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiewyraeniazgodynazawarcieumowynajmupomieszczeSamodzielnego PublicznegoZakaduOpiekiZdrowotnejwGnojnienaokresdo3lat

Zarzdzenie nr 124/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r.
(z-124-11.pdf - 530.641 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:14:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwplaniefinansowymUrzduGminywGnojniew2011rokuorazzmian wplaniefinansowymzadazleconych

Zarzdzenie nr 125/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r.
(z-125-11.pdf - 498.082 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:15:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiezmianwskadzieosobowymKomisjiSocjalnej

Zarzdzenie nr 126/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r.
(z-126-11.pdf - 70.35 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:16:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy

Zarzdzenie nr 127/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 grudnia 2011 r.
(z-127-11.pdf - 499.268 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:18:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: wsprawiepowoaniazespoupowypadkowegowceluustaleniaokolicznociiprzyczynwypadku

Zarzdzenie nr 128/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 grudnia 2011 r.
(z-128-11.pdf - 64.408 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:19:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 129/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 grudnia 2011 r.
(z-129-11.pdf - 67.428 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:19:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 130/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 grudnia 2011 r.
(z-130-11.pdf - 65.217 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:21:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku

Zarzdzenie nr 131/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2011 r.
(z-131-11.pdf - 65.333 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:21:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 132/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 grudnia 2011 r.
(z-132-11.pdf - 59.916 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:30:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wskazania systemu wykonywania czynnoci kancelaryjnych w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 133/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 grudnia 2011 r.
(z-133-11.pdf - 57.629 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:32:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach na postanowienie Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Kielcach z dnia 21 listopada 2011 zn. SKO.PW-61/4023/62/2011

Zarzdzenie nr 134/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 grudnia 2011 r.
(z-134-11.pdf - 58.808 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:33:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 135/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 grudnia 2011 r.
(z-135-11.pdf - 72.267 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:34:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 136/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2011 r.
(z-136-11.pdf - 59.243 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:34:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 137/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2011 r.
(z-137-11.pdf - 68.925 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:35:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 138/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2011 r.
(z-138-11.pdf - 102.651 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:36:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku oraz zmian w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie nr 139/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2011 r.
(z-139-11.pdf - 89.292 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:37:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 140/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2011 r.
(z-140-11.pdf - 84.226 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:39:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 141/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2011 r.
(z-141-11.pdf - 83.593 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:39:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011-2019

Zarzdzenie nr 142/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2011 r.
(z-142-11.pdf - 74.882 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:40:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2011 roku oraz zmian w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie nr 143/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2011 r.
(z-143-11.pdf - 84.666 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:42:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011-2019

Zarzdzenie nr 144/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2011 r.
(z-144-11.pdf - 60.443 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:46:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2011 roku

Zarzdzenie nr 145/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2011 r.
(z-145-11.pdf - 58.82 KB) Data publikacji: 2012-03-15 10:47:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeduenia umowy najmu lokali uytkowych w SP ZOZ w Gnojnie z Pani Janin Matusiak na prowadzenie punktu aptecznego

Statystyki biecej stronyWywietle: 2580

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2011-01-25 13:40:32
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2011-01-25 13:56:16
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2012-03-15 10:47:16
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony