2014

Wersja do druku

Uchway podjte przez Rad Gminy Gnojno w 2014 roku

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr XXXV/234/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
(u-XXXV-234-14.pdf - 194.019 KB) Data publikacji: 2014-02-07 15:04:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu

Uchwaa Nr XXXV/235/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
(u-XXXV-235-14.pdf - 464.319 KB) Data publikacji: 2014-02-07 15:05:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych Gminy Gnojno na lata 2014-2020

Uchwaa Nr XXXV/236/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
(u-XXXV-236-14.pdf - 281.608 KB) Data publikacji: 2014-02-07 15:06:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osonowego w zakresie doywiania „Pomoc gminy w zakresie doywiania” na lata 2014-2020

Uchwaa Nr XXXV/237/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
(u-XXXV-237-14.pdf - 203.239 KB) Data publikacji: 2014-02-07 15:06:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie podwyszenia kryterium dochodowego uprawniajcego do przyznania nieodpatnie pomocy w zakresie doywiania w formie wiadczenia pieninego, na zakup posiku lub ywnoci oraz okrelenia zasad zwrotu wydatkw w zakresie doywiania w formie posiku albo wiadczenia rzeczowego w postaci produktw ywnociowych, dla osb objtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doywiania „Pomoc pastwa w zakresie doywiania” na lata 2014-2020

Uchwaa Nr XXXV/238/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
(u-XXXV-238-14.pdf - 203.577 KB) Data publikacji: 2014-02-07 15:07:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia zasad zwrotu wydatkw w zakresie doywiania w formie posiku albo wiadczenia rzeczowego w postaci produktw ywnociowych, dla osb objtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doywiania „Pomoc pastwa w zakresie doywiania” na lata 2014-2020

Uchwaa Nr XXXV/239/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
(u-XXXV-239-14.pdf - 191.816 KB) Data publikacji: 2014-02-07 15:08:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXV/240/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
(u-XXXV-240-14.pdf - 337.943 KB) Data publikacji: 2014-02-07 15:09:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2014 rok

Uchwaa Nr XXXV/241/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
(u-XXXV-241-14.pdf - 188.681 KB) Data publikacji: 2014-02-07 15:09:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr XXXVI/242/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-242-14.pdf - 667.035 KB) Data publikacji: 2014-04-04 13:54:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035

Uchwaa Nr XXXVI/243/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-243-14.pdf - 852.583 KB) Data publikacji: 2014-04-04 13:55:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2014 rok

Uchwaa Nr XXXVI/244/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-244-14.pdf - 286.53 KB) Data publikacji: 2014-04-04 13:56:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2014 rok

Uchwaa Nr XXXVI/245/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-245-14.pdf - 165.182 KB) Data publikacji: 2014-04-04 13:56:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na wyodrbnienie funduszu soeckiego

Uchwaa Nr XXXVI/246/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-246-14.pdf - 170.17 KB) Data publikacji: 2014-04-04 13:57:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcw lokali mieszkalnych stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXVI/247/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-247-14.pdf - 172.566 KB) Data publikacji: 2014-04-04 13:58:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzeday lokali mieszkalnych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXVI/248/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-248-14.pdf - 166.872 KB) Data publikacji: 2014-04-04 13:58:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowicego wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXVI/249/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-249-14.pdf - 171.693 KB) Data publikacji: 2014-04-04 13:59:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na odpatne nabycie na rzecz Gminy Gnojno nieruchomoci gruntowej

Uchwaa Nr XXXVI/250/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-250-14.pdf - 267.31 KB) Data publikacji: 2014-04-04 14:00:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Gnojno na rok 2014”

Uchwaa Nr XXXVI/251/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-251-14.pdf - 170.822 KB) Data publikacji: 2014-04-04 14:00:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie poparcia rezolucji rybakw stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzeday ywych ryb w naszym kraju

Uchwaa Nr XXXVI/252/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-252-14.pdf - 251.03 KB) Data publikacji: 2014-04-04 14:01:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia odrbnego obwodu gosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 25 maja 2014 r.

Uchwaa Nr XXXVI/253/14 z dnia 28 marca 2014 r.
(u-XXXVI-253-14.pdf - 174.998 KB) Data publikacji: 2014-04-04 14:02:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia woli przystpienia Gminy Gnojno do Lokalnej Grupy Dziaania funkcjonujcej obecnie pod nazw STOWARZYSZENIE „G5”

Uchwaa Nr XXXVII/254/14 z dnia 27 maja 2014 r.
(u-XXXVII-254-14.pdf - 674.098 KB) Data publikacji: 2014-06-11 08:54:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035

Uchwaa Nr XXXVII/255/14 z dnia 27 maja 2014 r.
(u-XXXVII-255-14.pdf - 766.482 KB) Data publikacji: 2014-06-11 08:54:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2014 rok

Uchwaa Nr XXXVII/256/14 z dnia 27 maja 2014 r.
(u-XXXVII-256-14.pdf - 250.388 KB) Data publikacji: 2014-06-11 08:55:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXVII/257/14 z dnia 27 maja 2014 r.
(u-XXXVII-257-14.pdf - 175.23 KB) Data publikacji: 2014-06-11 08:56:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXXVII/258/14 z dnia 27 maja 2014 r.
(u-XXXVII-258-14.pdf - 170.047 KB) Data publikacji: 2014-06-11 08:57:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie - za 2013 rok

Uchwaa Nr XXXVII/259/14 z dnia 27 maja 2014 r.
(u-XXXVII-259-14.pdf - 173.131 KB) Data publikacji: 2014-06-11 08:57:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uzupenienia sieci publicznych przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych prowadzonych przez Gmin Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego

Uchwaa Nr XXXVIII/260/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
(u-XXXVIII-260-14.pdf - 672.855 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:12:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035

Uchwaa Nr XXXVIII/261/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
(u-XXXVIII-261-14.pdf - 761.074 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:15:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2014 rok

Uchwaa Nr XXXVIII/262/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
(u-XXXVIII-262-14.pdf - 170.377 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:15:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przystpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej

Uchwaa Nr XXXVIII/263/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
(u-XXXVIII-263-14.pdf - 422.483 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:16:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na podpisanie porozumienia

Uchwaa Nr XXXVIII/264/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
(u-XXXVIII-264-14.pdf - 658.551 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:17:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoci Skadla na lata 2014-2021

Uchwaa Nr XXXVIII/265/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
(u-XXXVIII-265-14.pdf - 168.005 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:17:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2013 rok

Uchwaa Nr XXXVIII/266/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
(u-XXXVIII-266-14.pdf - 173.286 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:18:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie absolutorium dla Wjta Gminy z tytuu wykonania budetu za rok 2013

Uchwaa Nr XXXIX/267/14 z dnia 29 lipca 2014 r.
(u-XXXIX-267-14.pdf - 662.623 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:20:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035

Uchwaa Nr XXXIX/268/14 z dnia 29 lipca 2014 r.
(u-XXXIX-268-14.pdf - 686.551 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:21:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2014 rok

Uchwaa Nr XXXIX/269/14 z dnia 29 lipca 2014 r.
(u-XXXIX-269-14.pdf - 169.684 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:21:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwaa Nr XXXIX/270/14 z dnia 29 lipca 2014 r.
(u-XXXIX-270-14.pdf - 294.756 KB) Data publikacji: 2014-08-06 10:22:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia Punktw Przedszkolnych na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XL/271/14 z dnia 29 wrzenia 2014 r.
(u-XL-271-14.pdf - 664.6 KB) Data publikacji: 2014-10-03 09:51:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035

Uchwaa Nr XL/272/14 z dnia 29 wrzenia 2014 r.
(u-XL-272-14.pdf - 980.564 KB) Data publikacji: 2014-10-03 09:52:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2014 rok

Uchwaa Nr XL/273/14 z dnia 29 wrzenia 2014 r.
(u-XL-273-14.pdf - 169.747 KB) Data publikacji: 2014-10-03 09:54:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia odrbnego obwodu gosowania

Uchwaa Nr XL/274/14 z dnia 29 wrzenia 2014 r.
(u-XL-274-14.pdf - 178.193 KB) Data publikacji: 2014-10-03 09:56:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zabezpieczenia rodkw finansowych jako wkad wasny w realizacj zadania „Przebudowa drogi gminnej pooonej w miejscowoci Gnojno celem poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego”

Uchwaa Nr XL/275/14 z dnia 29 wrzenia 2014 r.
(u-XL-275-14.pdf - 173.83 KB) Data publikacji: 2014-10-03 09:56:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwaa Nr XL/276/14 z dnia 29 wrzenia 2014 r.
(u-XL-276-14.pdf - 171.582 KB) Data publikacji: 2014-10-03 09:57:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwaa Nr XL/277/14 z dnia 29 wrzenia 2014 r.
(u-XL-277-14.pdf - 173.935 KB) Data publikacji: 2014-10-03 09:58:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XL/278/14 z dnia 29 wrzenia 2014 r.
(u-XL-278-14.pdf - 195.591 KB) Data publikacji: 2014-10-03 09:58:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomoci gruntowej zabudowanej stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XL/279/14 z dnia 29 wrzenia 2014 r.
(u-XL-279-14.pdf - 288.315 KB) Data publikacji: 2014-10-03 09:59:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2014 rok

Uchwaa Nr XLI/280/14 z dnia 7 listopada 2014 r.
(u-XLI-280-14.pdf - 170.874 KB) Data publikacji: 2014-11-26 12:36:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr XLI/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r.
(u-XLI-281-14.pdf - 490.582 KB) Data publikacji: 2014-11-26 12:37:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035

Uchwaa Nr XLI/282/14 z dnia 7 listopada 2014 r.
(u-XLI-282-14.pdf - 304.867 KB) Data publikacji: 2014-11-26 12:38:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2014 rok

Uchwaa Nr XLI/283/14 z dnia 7 listopada 2014 r.
(u-XLI-283-14.pdf - 175.005 KB) Data publikacji: 2014-11-26 12:39:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na objcie w posiadanie samoistne przez Gmin Gnojno nieruchomoci w miejscowoci Kostera, dziaka nr 149

Uchwaa Nr XLI/284/14 z dnia 7 listopada 2014 r.
(u-XLI-284-14.pdf - 172.531 KB) Data publikacji: 2014-11-26 12:39:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenie zgody na odpatne nabycie na rzecz Gminy Gnojno nieruchomoci gruntowej

Uchwaa Nr XLI/285/14 z dnia 7 listopada 2014 r.
(u-XLI-285-14.pdf - 173.268 KB) Data publikacji: 2014-11-26 12:40:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenie zgody na odpatne nabycie na rzecz Gminy Gnojno nieruchomoci gruntowej

Uchwaa Nr I/1/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
(u-I-1-14.pdf - 169.516 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:50:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/2/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
(u-I-2-14.pdf - 169.668 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:50:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/3/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
(u-I-3-14.pdf - 169.197 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:51:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
(u-I-4-14.pdf - 169.968 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:52:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Planowania, Budetu i Finansw Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
(u-I-5-14.pdf - 172.914 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:52:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/6/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
(u-I-6-14.pdf - 170.449 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:53:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/7/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
(u-I-7-14.pdf - 173.853 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:54:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci miesicznego wynagrodzenia Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/8/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
(u-I-8-14.pdf - 167.559 KB) Data publikacji: 2014-12-05 13:54:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci diet dla sotysw

Uchwaa Nr II/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
(u-II-9-14.pdf - 400.303 KB) Data publikacji: 2014-12-30 13:09:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035

Uchwaa Nr II/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
(u-II-10-14.pdf - 333.937 KB) Data publikacji: 2014-12-30 13:10:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2014 rok

Uchwaa Nr II/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
(u-II-11-14.pdf - 185.606 KB) Data publikacji: 2014-12-30 13:11:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Rady Spoecznej Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr II/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
(u-II-12-14.pdf - 186.445 KB) Data publikacji: 2014-12-30 13:11:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na zakup przez Gmin Gnojno prawa posiadania samoistnego nieruchomoci w miejscowoci Kostera

Uchwaa Nr II/13/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
(u-II-13-14.pdf - 186.827 KB) Data publikacji: 2014-12-30 13:12:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu

Statystyki biecej stronyWywietle: 2011

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2014-02-07 15:00:09
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2014-02-07 15:01:14
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2014-12-30 13:12:23
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony