Zarzdzenia z 2016 r.

Wersja do druku

Zaczone pliki:

Zarzdzenie nr 1/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 stycznia 2016 r.
(z-1-16.pdf - 229.323 KB) Data publikacji: 2016-01-11 10:10:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych w gminie w 2016 roku

Zarzdzenie nr 2/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 stycznia 2016 r.
(z-2-16z.pdf - 234.342 KB) Data publikacji: 2016-01-27 08:39:31 Redaktor: Piotr Bbas
Zarzdzenie nr 3/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 stycznia 2016 r.
(z-3-16.pdf - 233.604 KB) Data publikacji: 2016-01-26 10:39:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 4/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 stycznia 2016 r.
(z-4-16.pdf - 361.37 KB) Data publikacji: 2016-02-19 09:51:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego Urzdu Gminy w Gnojnie oraz planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 5/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 lutego 2016 r.
(z-5-16.pdf - 246.986 KB) Data publikacji: 2016-02-19 09:52:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoci w postpowaniu rekrutacyjnym i postpowaniu uzupeniajcym do oddziaw przedszkolnych, punktw przedszkolnych i szk podstawowych prowadzonych przez Gmin Gnojno na rok szkolny 2016/2017

Zarzdzenie nr 6/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 lutego 2016 r.
(z-6-16.pdf - 230.642 KB) Data publikacji: 2016-02-29 09:48:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 7/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 lutego 2016 r.
(z-7-16.pdf - 301.911 KB) Data publikacji: 2016-02-29 09:49:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 8/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 lutego 2016 r.
(z-8-16.pdf - 267.587 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:11:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 9/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 lutego 2016 r.
(z-9-16.pdf - 267.313 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:12:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 10/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 lutego 2016 r.
(z-10-16.pdf - 281.325 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:13:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 11/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 marca 2016 r.
(z-11-16.pdf - 223.936 KB) Data publikacji: 2016-03-14 14:52:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyznaczenia Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie do realizacji zada z zakresu wiadczenia wychowawczego

Zarzdzenie nr 12/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 marca 2016 r.
(z-12-16.pdf - 222.678 KB) Data publikacji: 2016-03-14 14:53:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia upowanienia do prowadzenia postpowa w sprawie wiadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji

Zarzdzenie nr 13/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 marca 2016 r.
(z-13-16.pdf - 221.677 KB) Data publikacji: 2016-03-14 14:54:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia upowanienia do prowadzenia postpowa w sprawie wiadczenia wychowawczego

Zarzdzenie nr 14/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 marca 2016 r.
(z-14-16.pdf - 226.124 KB) Data publikacji: 2016-03-18 12:08:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany w skadzie osobowym Zespou Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie

Zarzdzenie nr 15/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 marca 2016 r.
(z-15-16.pdf - 718.544 KB) Data publikacji: 2016-03-23 11:17:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2015 rok

Zarzdzenie nr 16/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 marca 2016 r.
(z-16-16.pdf - 1021.252 KB) Data publikacji: 2016-03-23 11:19:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2015 rok wraz z informacj o stanie mienia gminy oraz sprawozda z wykonania planw finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Zarzdzenie nr 17/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 marca 2016 r.
(z-17-16.pdf - 248.607 KB) Data publikacji: 2016-03-30 13:40:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie aktualizacji wykazu inkasentw

Zarzdzenie nr 18/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 marca 2016 r.
(z-18-16.pdf - 271.067 KB) Data publikacji: 2016-05-10 09:30:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 19/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 marca 2016 r.
(z-19-16.pdf - 286.831 KB) Data publikacji: 2016-05-10 09:32:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 20/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 kwietnia 2016 r.
(z-20-16.pdf - 245.567 KB) Data publikacji: 2016-05-10 09:33:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie na 2016 rok

Zarzdzenie nr 21/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 kwietnia 2016 r.
(z-21-16.pdf - 233.186 KB) Data publikacji: 2016-05-10 09:34:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 22/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(z-22-16.pdf - 281.89 KB) Data publikacji: 2016-05-10 09:35:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 23/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(z-23-16.pdf - 293.426 KB) Data publikacji: 2016-05-10 09:36:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 24/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2016 r.
(z-24-16.pdf - 248.048 KB) Data publikacji: 2016-05-10 09:37:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 25/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 maja 2016 r.
(z-25-16.pdf - 3400.079 KB) Data publikacji: 2016-05-10 09:39:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania Radzie Gminy Gnojno sprawozdania finansowego za 2015 rok

Zarzdzenie nr 26/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 maja 2016 r.
(z-26-16.pdf - 251.859 KB) Data publikacji: 2016-06-02 09:40:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Gnojnie

Zarzdzenie nr 27/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 maja 2016 r.
(z-27-16.pdf - 301.794 KB) Data publikacji: 2016-06-02 09:41:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 28/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 maja 2016 r.
(z-28-16.pdf - 301.102 KB) Data publikacji: 2016-06-02 09:59:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 29/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 maja 2016 r.
(z-29-16.pdf - 266.538 KB) Data publikacji: 2016-06-02 10:16:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 30/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 maja 2016 r.
(z-30-16.pdf - 316.162 KB) Data publikacji: 2016-06-02 10:17:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 31/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 czerwca 2016 r.
(z-31-16.pdf - 305.347 KB) Data publikacji: 2016-06-13 09:18:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 32/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 czerwca 2016 r.
(z-32-16.pdf - 231.4 KB) Data publikacji: 2016-07-07 14:34:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia pracownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie do zastpowania Kierownika w sprawach zwizanych z biec dziaalnoci Orodka

Zarzdzenie nr 33/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 czerwca 2016 r.
(z-33-16.pdf - 305.665 KB) Data publikacji: 2016-07-07 14:34:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 34/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 czerwca 2016 r.
(z-34-16.pdf - 277.678 KB) Data publikacji: 2016-07-07 14:35:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 35/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 czerwca 2016 r.
(z-35-16.pdf - 298.025 KB) Data publikacji: 2016-07-07 14:37:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 36/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 czerwca 2016 r.
(z-36-16.pdf - 233.858 KB) Data publikacji: 2016-07-07 14:38:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajcego si o awans na stopie nauczyciela mianowanego

Zarzdzenie nr 37/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 lipca 2016 r.
(z-37-16.pdf - 237.414 KB) Data publikacji: 2016-08-08 09:43:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Stanowisk Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczestwem narodowym w Gminie Gnojno

Zarzdzenie nr 38/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 lipca 2016 r.
(z-38-16.pdf - 240.837 KB) Data publikacji: 2016-08-08 09:44:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 39/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 lipca 2016 r.
(z-39-16.pdf - 270.003 KB) Data publikacji: 2016-08-08 09:45:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 40/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 lipca 2016 r.
(z-40-16.pdf - 294.116 KB) Data publikacji: 2016-08-08 09:46:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 41/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 sierpnia 2016 r.
(z-41-16.pdf - 236.059 KB) Data publikacji: 2016-08-08 09:47:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutkw klsk ywioowych na terenie gminy Gnojno

Zarzdzenie nr 42/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 sierpnia 2016 r.
(z-42-16.pdf - 305.901 KB) Data publikacji: 2016-08-08 09:48:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 43/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 sierpnia 2016 r.
(z-43-16.pdf - 308.846 KB) Data publikacji: 2016-08-08 09:49:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 44/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 sierpnia 2016 r.
(z-44-16.pdf - 307.597 KB) Data publikacji: 2016-08-09 09:09:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 45/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 sierpnia 2016 r.
(z-45-16.pdf - 301.55 KB) Data publikacji: 2016-08-31 09:36:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 46/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2016 r.
(z-46-16.pdf - 2971.17 KB) Data publikacji: 2016-08-31 09:39:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedoenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno oraz informacji o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiwzi, o ktrych mowa w art. 226 ust. 3, za I procze 2016 roku

Zarzdzenie nr 47/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2016 r.
(z-47-16.pdf - 283.506 KB) Data publikacji: 2016-08-31 09:40:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 48/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2016 r.
(z-48-16.pdf - 301.127 KB) Data publikacji: 2016-08-31 09:41:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 49/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 wrzenia 2016 r.
(z-49-16.pdf - 255.186 KB) Data publikacji: 2016-10-05 13:50:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych w Gminie Gnojno oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych w Gminie Gnojno

Zarzdzenie nr 50/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2016 r.
(z-50-16.pdf - 279.11 KB) Data publikacji: 2016-10-05 13:51:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 51/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2016 r.
(z-51-16.pdf - 303.703 KB) Data publikacji: 2016-10-05 13:52:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 52/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 padziernika 2016 r.
(z-52-16.pdf - 256.365 KB) Data publikacji: 2016-10-26 13:50:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 53/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 padziernika 2016 r.
(z-53-16.pdf - 314.323 KB) Data publikacji: 2016-10-26 13:52:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 54/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 padziernika 2016 r.
(z-54-16.pdf - 323.331 KB) Data publikacji: 2016-10-26 13:53:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 55/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 padziernika 2016 r.
(z-55-16.pdf - 291.211 KB) Data publikacji: 2016-10-26 13:54:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 56/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 padziernika 2016 r.
(z-56-16.pdf - 310.425 KB) Data publikacji: 2016-10-26 13:56:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 57/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 listopada 2016 r.
(z-57-16.pdf - 266.236 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:12:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 58/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2016 r.
(z-58-16.pdf - 446.678 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:14:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035

Zarzdzenie nr 59/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2016 r.
(z-59-16.pdf - 319.355 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:17:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie nr 60/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2016 r.
(z-60-16.pdf - 1006.614 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:18:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway budetowej gminy Gnojno na 2017 rok

Zarzdzenie nr 61/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2016 r.
(z-61-16.pdf - 279.417 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:18:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 62/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2016 r.
(z-62-16.pdf - 328.162 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:19:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 63/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 grudnia 2016 r.
(z-63-16.pdf - 239.689 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:20:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Zespou ds. Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojno na lata 2016-2023

Zarzdzenie nr 64/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 grudnia 2016 r.
(z-64-16.pdf - 235.252 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:21:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie nr 65/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2016 r.
(z-65-16.pdf - 251.926 KB) Data publikacji: 2016-12-15 09:40:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 66/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2016 r.
(z-66-16.pdf - 248.997 KB) Data publikacji: 2016-12-15 09:48:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie nr 67/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 grudnia 2016 r.
(z-67-16.pdf - 235.531 KB) Data publikacji: 2016-12-15 09:58:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania przegldu gwarancyjnego budynku wietlicy wiejskiej w Raczycach

Zarzdzenie nr 68/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 grudnia 2016 r.
(z-68-16.pdf - 295.496 KB) Data publikacji: 2016-12-28 14:36:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Zarzdzenie nr 69/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 grudnia 2016 r.
(z-69-16.pdf - 309.76 KB) Data publikacji: 2016-12-28 14:37:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 70/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 grudnia 2016 r.
(z-70-16.pdf - 854.185 KB) Data publikacji: 2016-12-28 14:39:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie scentralizowania i zasad rozlicze podatku VAT w Gminie Gnojno i jej jednostkach budetowych

Zarzdzenie nr 71/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2016 r.
(z-71-16.pdf - 251.846 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:16:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: uchylajce w czci zarzdzenie Nr 68/16

Zarzdzenie nr 72/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2016 r.
(z-72-16.pdf - 233.205 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:17:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia upowanienia do prowadzenia postpowa oraz do wydawania decyzji w sprawach uregulowanych w ustawie z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciy i rodzin „Za yciem”

Zarzdzenie nr 73/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2016 r.
(z-73-16.pdf - 344.259 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:19:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2016 rok

Zarzdzenie nr 74/16 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2016 r.
(z-74-16.pdf - 246.571 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:19:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2016 roku

Statystyki biecej stronyWywietle: 1407

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2016-01-11 10:08:33
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2016-01-11 10:11:02
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2017-01-17 11:19:55
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony