2019

Wersja do druku

Uchway podjte przez Rad Gminy Gnojno w 2019 roku.

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr IV/26/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-26-19.pdf - 370.264 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:06:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr IV/27/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-27-19.pdf - 309.634 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:07:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ciekw na terenie Gminy Gnojno”

Uchwaa Nr IV/28/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-28-19.pdf - 306.457 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:08:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2019 rok

Uchwaa Nr IV/29/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-29-19.pdf - 267.428 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:08:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj w 2019 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze Mae - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 d. 980 m.”

Uchwaa Nr IV/30/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-30-19.pdf - 260.057 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:09:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik na realizacj przedsiwzicia zwizanego z budow fragmentu sieci wodocigowej

Uchwaa Nr IV/31/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-31-19.pdf - 251.499 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:10:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie odwoania Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr IV/32/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-32-19.pdf - 254.205 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:10:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr IV/33/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-33-19.pdf - 252.448 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:11:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany skadu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr IV/34/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-34-19.pdf - 253.965 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:12:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany skadu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr IV/35/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-35-19.pdf - 252.611 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:12:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany skadu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr IV/36/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-36-19.pdf - 250.219 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:13:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany skadu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr IV/37/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-37-19.pdf - 262.547 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:13:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury Rady Gminy Gnojno na 2019 rok

Uchwaa Nr IV/38/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-38-19.pdf - 254.817 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:14:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wnioskw i Petycji Rady Gminy Gnojno na 2019 rok

Uchwaa Nr IV/39/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-39-19.pdf - 962.243 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:15:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2019 rok

Uchwaa Nr IV/40/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
(u-IV-40-19.pdf - 536.686 KB) Data publikacji: 2019-02-05 10:15:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2038

Uchwaa Nr V/41/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-41-19.pdf - 273.576 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:02:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia programu osonowego „Posiek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwaa Nr V/42/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-42-19.pdf - 279.954 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:03:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Gnojno w 2019 roku”

Uchwaa Nr V/43/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-43-19.pdf - 275.74 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:04:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentw i wynagrodzenia za inkaso

Uchwaa Nr V/44/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-44-19.pdf - 260.128 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:07:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Gnojno - Gminnego Zespou Obsugi Szk w Gnojnie

Uchwaa Nr V/45/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-45-19.pdf - 251.349 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:08:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenie zgody na odpatne nabycie na rzecz Gminy Gnojno nieruchomoci gruntowej

Uchwaa Nr V/46/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-46-19.pdf - 280.834 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:26:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia jednostki budetowej pod nazw „Zakad Gospodarki Komunalnej w Gnojnie”

Uchwaa Nr V/47/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-47-19.pdf - 262.619 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:26:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno

Uchwaa Nr V/48/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-48-19.pdf - 257.066 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:27:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw

Uchwaa Nr V/49/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-49-19.pdf - 259.913 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:35:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia kredytu konsolidacyjnego na spat wczeniej zacignitych kredytw

Uchwaa Nr V/50/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-50-19.pdf - 512.842 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:37:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2019 rok

Uchwaa Nr V/51/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(u-V-51-19.pdf - 467.675 KB) Data publikacji: 2019-04-26 13:38:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2038

Uchwaa Nr VI/52/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
(u-VI-52-19.pdf - 370.95 KB) Data publikacji: 2019-07-02 15:12:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2019 rok

Uchwaa Nr VI/53/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
(u-VI-53-19.pdf - 475.771 KB) Data publikacji: 2019-07-02 15:12:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2038

Uchwaa Nr VI/54/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
(u-VI-54-19.pdf - 290.432 KB) Data publikacji: 2019-07-02 15:13:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk podstawowych prowadzonych przez Gmin Gnojno oraz okrelenia granic obwodw publicznych szk podstawowych majcych siedzib na obszarze Gminy Gnojno

Uchwaa Nr VI/55/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
(u-VI-55-19.pdf - 251.347 KB) Data publikacji: 2019-07-02 15:13:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia Wjtowi Gminy Gnojno wotum zaufania

Uchwaa Nr VI/56/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
(u-VI-56-19.pdf - 261.69 KB) Data publikacji: 2019-07-02 15:14:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr VI/57/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
(u-VI-57-19.pdf - 261.421 KB) Data publikacji: 2019-07-02 15:14:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2018 rok

Uchwaa Nr VI/58/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
(u-VI-58-19.pdf - 256.452 KB) Data publikacji: 2019-07-02 15:15:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2018 rok

Uchwaa Nr VI/59/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
(u-VI-59-19.pdf - 258.968 KB) Data publikacji: 2019-07-02 15:15:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy Gnojno z tytuu wykonania budetu Gminy Gnojno za rok 2018

Uchwaa Nr VII/60/19 z dnia 9 wrzenia 2019 r.
(u-VII-60-19.pdf - 498.576 KB) Data publikacji: 2019-09-25 11:16:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2039

Uchwaa Nr VII/61/19 z dnia 9 wrzenia 2019 r.
(u-VII-61-19.pdf - 364.232 KB) Data publikacji: 2019-09-25 11:17:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2019 rok

Uchwaa Nr VII/62/19 z dnia 9 wrzenia 2019 r.
(u-VII-62-19.pdf - 260.904 KB) Data publikacji: 2019-09-25 11:17:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru metody ustalania opaty oraz okrelenia stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od wacicieli nieruchomoci na terenie gminy Gnojno

Uchwaa Nr VII/63/19 z dnia 9 wrzenia 2019 r.
(u-VII-63-19.pdf - 253.736 KB) Data publikacji: 2019-09-25 11:18:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojewdztwa witokrzyskiego

Uchwaa Nr VII/64/19 z dnia 9 wrzenia 2019 r.
(u-VII-64-19.pdf - 262.341 KB) Data publikacji: 2019-09-25 12:09:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zabezpieczenia rodkw finansowych jako wkadu wasnego na realizacj przewozw autobusowych o charakterze publicznym w ramach "Funduszu rozwoju przewozw autobusowych o charakterze uytecznoci publicznej"

Uchwaa Nr VII/65/19 z dnia 9 wrzenia 2019 r.
(u-VII-65-19.pdf - 253.485 KB) Data publikacji: 2019-09-25 12:11:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na zawarcie midzygminnego porozumienia z gmin Chmielnik oraz z gmin Busko-Zdrj dotyczcego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii czcej obszar gminy Gnojno z obszarem gminy Chmielnik i gminy Busko-Zdrj

Uchwaa Nr VII/66/19 z dnia 9 wrzenia 2019 r.
(u-VII-66-19.pdf - 262.112 KB) Data publikacji: 2019-09-25 12:11:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze uytecznoci publicznej na terenie gminy Gnojno w ramach „Funduszu rozwoju przewozw autobusowych o charakterze uytecznoci publicznej”

Uchwaa Nr VII/67/19 z dnia 9 wrzenia 2019 r.
(u-VII-67-19.pdf - 259.639 KB) Data publikacji: 2019-09-25 12:12:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

Uchwaa Nr VIII/68/19 z dnia 11 padziernika 2019 r.
(u-VIII-68-19.pdf - 440.701 KB) Data publikacji: 2019-10-15 13:24:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2039

Uchwaa Nr VIII/69/19 z dnia 11 padziernika 2019 r.
(u-VIII-69-19.pdf - 443.072 KB) Data publikacji: 2019-10-15 13:26:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2019 rok

Uchwaa Nr VIII/70/19 z dnia 11 padziernika 2019 r.
(u-VIII-70-19.pdf - 252.259 KB) Data publikacji: 2019-10-15 13:59:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr VIII/71/19 z dnia 11 padziernika 2019 r.
(u-VIII-71-19.pdf - 254.414 KB) Data publikacji: 2019-10-15 13:59:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie wyboru metody ustalania opaty oraz okrelenia stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od wacicieli nieruchomoci na terenie gminy Gnojno

Uchwaa Nr VIII/72/19 z dnia 11 padziernika 2019 r.
(u-VIII-72-19.pdf - 255 KB) Data publikacji: 2019-10-15 14:00:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie uchwalenia programu osonowego „Posiek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwaa Nr VIII/73/19 z dnia 11 padziernika 2019 r.
(u-VIII-73-19.pdf - 268.291 KB) Data publikacji: 2019-10-15 14:00:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XV/102/16

Uchwaa Nr VIII/74/19 z dnia 11 padziernika 2019 r.
(u-VIII-74-19.pdf - 268.359 KB) Data publikacji: 2019-10-15 14:01:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXIII/164/17

Uchwaa Nr IX/75/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-75-19.pdf - 425.523 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:11:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2019 rok

Uchwaa Nr IX/76/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-76-19.pdf - 467.466 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:12:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2039

Uchwaa Nr IX/77/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-77-19.pdf - 275.64 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:12:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powierzenia Powiatowi Staszowskiemu prowadzenia zadania publicznego polegajcego na zapewnieniu mieszkacom Gminy Gnojno usug wiadczonych przez rodowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwkach

Uchwaa Nr IX/78/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-78-19.pdf - 253.794 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:13:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr IX/79/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-79-19.pdf - 263.143 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:14:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr IX/80/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-80-19.pdf - 284.322 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:14:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr IX/81/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-81-19.pdf - 268.114 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:15:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/82/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-82-19.pdf - 267.76 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:16:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/83/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-83-19.pdf - 269.197 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:16:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/84/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-84-19.pdf - 268.452 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:17:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/85/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-85-19.pdf - 268.433 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:17:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/86/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-86-19.pdf - 268.194 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:18:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/87/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-87-19.pdf - 268.368 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:18:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/88/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-88-19.pdf - 268.662 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:19:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/89/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-89-19.pdf - 268.298 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:19:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/90/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-90-19.pdf - 268.106 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:20:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/91/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-91-19.pdf - 268.383 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:21:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/92/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-92-19.pdf - 271.212 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:21:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/93/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-93-19.pdf - 267.517 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:22:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/94/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-94-19.pdf - 267.072 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:22:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/95/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-95-19.pdf - 267.4 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:23:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/96/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-96-19.pdf - 268.072 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:23:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/97/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-97-19.pdf - 268.462 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:24:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/98/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-98-19.pdf - 267.486 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:24:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/99/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-99-19.pdf - 267.807 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:25:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/100/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-100-19.pdf - 267.447 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:25:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/101/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-101-19.pdf - 267.502 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:26:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/102/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-102-19.pdf - 267.344 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:26:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/103/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-103-19.pdf - 266.789 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:27:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/104/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-104-19.pdf - 267.393 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:27:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/105/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-105-19.pdf - 267.192 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:28:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/106/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-106-19.pdf - 267.768 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:28:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05

Uchwaa Nr IX/107/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
(u-107-19.pdf - 374.379 KB) Data publikacji: 2019-11-29 15:29:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr X/108/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
(u-X-108-19.pdf - 474.127 KB) Data publikacji: 2020-01-13 14:24:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2019 rok

Uchwaa Nr X/109/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
(u-X-109-19.pdf - 461.658 KB) Data publikacji: 2020-01-13 14:25:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2039

Uchwaa Nr X/110/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
(u-X-110-19.pdf - 270.441 KB) Data publikacji: 2020-01-13 14:26:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Uchwaa Nr X/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
(u-X-111-19.pdf - 277.057 KB) Data publikacji: 2020-01-13 14:26:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie szczegowych zasad ponoszenia odpatnoci za uczestnictwo w zajciach organizowanych w Dziennym Domu SENIOR+ i w Klubie SENIOR+, Janowice Poduszowskie 3, 28-114 Gnojno

Uchwaa Nr X/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
(u-X-112-19.pdf - 261.939 KB) Data publikacji: 2020-01-13 14:27:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez gmin Gnojno

Uchwaa Nr X/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
(u-X-113-19.pdf - 265.428 KB) Data publikacji: 2020-01-13 14:27:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy Gnojno nr V/42/19

Uchwaa Nr X/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
(u-X-114-19.pdf - 272.103 KB) Data publikacji: 2020-01-13 14:28:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wykazu niewygasajcych wydatkw z upywem roku budetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkw

Statystyki biecej stronyWywietle: 1597

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2019-02-05 10:01:11
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2019-02-05 10:16:27
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2020-01-13 14:28:26
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony