2008

Wersja do druku

 

Zaczone pliki:

Uchwaa nr XVII/81/08 z dnia 05 lutego 2008r.
(Uchwaa_nr_XVII_81_08.PDF - 86.484 KB) Data publikacji: 2008-05-28 12:06:24 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa nr XVII/82/08 z dnia 05 lutego 2008r.
(Uchwala_nr_XVII_82_08.pdf - 156.954 KB) Data publikacji: 2008-05-28 12:16:16 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stowek zorganizowanych w szkoach podstawowych i Gimnazjum, peowadzonych przez Gmine Gnojno, w tym wyskoci opat wnoszonych przez uczniw oraz nauczycieli i innych pracownikw szkoy za korzystanie z posikw w tych stowkach

Uchwaa nr XVII/83/08 z dnia 05 lutego 2008r.
(Uchwala_nr_XVII_83_08.pdf - 1172.012 KB) Data publikacji: 2008-05-28 12:25:45 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez gmin GNOJNO

Uchwaa nr XVII/84/08 z dnia 05 lutego 2008r.
(Uchwala_nr_XVII_84_08.PDF - 47.242 KB) Data publikacji: 2008-05-28 12:28:21 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie: uzupenienia skadu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska

Uchwaa nr XVIII/85/08 z dnia 07marca 2008r.
(Uchwala_nr_XVIII_85_08.pdf - 379.27 KB) Data publikacji: 2008-05-28 12:37:20 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany "Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojno"

Uchwaa nr XIX/86/08 z dnia 17 marca 2008r.
(Uchwala_n_XIX_86_08.pdf - 11821.523 KB) Data publikacji: 2008-05-28 12:48:58 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2008 rok

Uchwaa nr XX/87/08 z dnia 23 kwietnia 2008r.
(Uchwala_nr_XX_87_08.pdf - 627.444 KB) Data publikacji: 2008-05-29 09:21:24 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmiany uchway Nr XIX/86/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 17.03.2008r. w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2008 rok

Uchwaa nr XX/88/08 z dnia 23 kwietnia 2008r.
(Uchwala_nr_XX_88_08.pdf - 875.509 KB) Data publikacji: 2008-05-29 09:28:31 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2008 roku

Uchwaa nr XX/89/08 z dnia 23 kwietnia 2008r.
(Uchwala_nr_XX_89_08.PDF - 66 KB) Data publikacji: 2008-05-29 09:32:48 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla In BLanco" dla inwestycji pod nazw: " Przebudowa boisk do gry w pik rczn, koszykwki i siatkwki przy Szkole Podstawowej w Raczycach na boiska wielofunkcyjne"

Uchwaa nr XX/90/08z dnia 23 kwietnia 2008r.
(Uchwala-nr_XX_90_08.PDF - 48.865 KB) Data publikacji: 2008-05-29 09:36:19 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyraenia opinii projektu uchway Rady Powiatu w Busku Zdroju w zakresie przeksztacenia Zespou Opieki Zdrowotnej

Uchwaa nr XX/91/08 z dnia 23 kwietnia 2008r.
(Uchwala_nr_XX_91_08.PDF - 66.813 KB) Data publikacji: 2008-05-29 09:39:14 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia kwoty dopat do 1 m3 odpadw staych dla Zakadu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie

Uchwaa nr XX/92/08 z dnia 23 kwietnia 2008r.
(Uchwala_nr_XX_92_08.pdf - 1017.82 KB) Data publikacji: 2008-05-29 09:49:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przyjcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na 2008 rok

Uchwaa nr XX/93/08 z dnia 23 kwietnia 2008r.
(Uchwala_XX_93_08.pdf - 431.673 KB) Data publikacji: 2008-05-29 09:54:54 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2008

Uchwaa nr XX/94/08 z dnia 23 kwietnia 2008r.
(Uchwala_nr_XX_94_08.pdf - 153.83 KB) Data publikacji: 2008-05-29 10:02:05 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uchway nr XVIII/85/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 7 marca 2008r w sprawie przystpienia do sporzdzania zmiany "Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojno"

Uchwaa nr XXI/95/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
(Uchwala_nr_XXI_95_2008.doc - 23.04 KB) Data publikacji: 2008-07-08 13:47:49 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartoci jednego punktu dla pracownikw samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gnojno

Uchwaa nr XXI/96/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
(Uchwala-nr_XXI_96_08.PDF - 148.28 KB) Data publikacji: 2008-07-08 13:54:33 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie udzielenia penomocnictwa do wystpowania w imieniu Gminy Gnojno na Walnym Zebraniu Czonkw Zwizku Stowarzysze "Biae ugi"

Uchwaa nr XXI/97/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
(Uchwala_nr_XXI__97_08_II.xls - 50.688 KB) Data publikacji: 2008-07-08 14:17:49 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2008r.

Uchwaa nr XXI/98/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
(Uchwala_nr_XXI_98_08.doc - 66.048 KB) Data publikacji: 2008-07-09 08:55:56 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoci Gnojno na lata 2008-2015

Zacznik nr 1 do Uchway nr XXI/98/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
(Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXI_98_08.doc - 1391.616 KB) Data publikacji: 2008-07-09 08:58:53 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: Plan Odnowy Miejscowoci

Uchwaa nr XXI/99/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
(Uchwala_nr_XXI_99_08.PDF - 235.206 KB) Data publikacji: 2008-07-09 09:05:22 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: zmieniajca uchwa nr XXXII/160/2002 z dnia 21.03.2002r. w sprawie szczegowych zasad usytuowania miejsc sprzeday napojw alkoholowych (cznie z punktami sprzeday piwa) na terenie gminy Gnojno oraz wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych

Uchwaa nr XXI/100/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
(Uchwala_nr_XXI_100_08.pdf - 2074.693 KB) Data publikacji: 2008-07-09 09:09:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkw wpisanych do rejestru zabytkw

Uchwaa nr XXI/97/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
(Uchwala_nr_XXI_97_08.doc - 71.68 KB) Data publikacji: 2008-07-09 09:49:06 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2008 r.

Uchwaa nr XXII/101/08 z dnia 25 sierpnia 2008r.
(Uchwala_nr_XXII_101_08.doc - 53.76 KB) Data publikacji: 2008-09-02 12:06:41 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2008 r.

Uchwaa nr XXII/101/08 z dnia 25 sierpnia 2008r.
(Uchwala_nr_XXII_101_08_cd.xls - 99.328 KB) Data publikacji: 2008-09-02 12:07:19 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2008 r.

Uchwaa nr XXII/102/08 z dnia 25 sierpnia 2008r.
(Uchwala_nr_XXII_102_08.doc - 84.48 KB) Data publikacji: 2008-09-02 12:08:36 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie poboru podatku od nieruchomoci , rolnego, lenego i opaty od posiadania psw w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentw i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwaa nr XXII/103/08 z dnia 25 sierpnia 2008r.
(Uchwala_nr_XXII_103_08.doc - 33.28 KB) Data publikacji: 2008-09-02 12:09:54 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz spat wczeniej zacignitych kredytw.

Uchwaa nr XXII/104/08 z dnia 25 sierpnia 2008r.
(Uchwala_nr_XXII_104_08.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2008-09-02 12:11:22 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane zabytkw wpisanych do rejestru zabytkw.

Uchwaa nr XXIII/107/08 z dnia 14 padziernika 2008r.
(Uchwaa_nr_XXIII_107_08.doc - 26.112 KB) Data publikacji: 2008-10-22 10:12:04 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie opaty za dostarczan energi ciepln wytwarzan przez kotownie jednostek organizacyjnych gminy .

Uchwaa nr XXIII/108/08 z dnia 14 padziernika 2008r.
(Uchwala_nr_XXIII_108_08.doc - 31.232 KB) Data publikacji: 2008-10-22 10:17:01 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia kwoty dopat do jednego m³ odpadw staych dla Zakadu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie.

Uchwaa nr XXIII/105/08 z dnia 26 wrzenia 2008r.
(Uchwaa nr XXIII_105_08.PDF - 201.653 KB) Data publikacji: 2008-10-22 10:48:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wystpienia Gminy Gnojno ze Zwizku Midzygminnego "PONIDZIE"

Uchwaa nr XXIII/106/08 z dnia 26 wrzenia 2008r.
(Uchwala_nr_XIII_106_08.doc - 79.36 KB) Data publikacji: 2008-10-23 15:02:37 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2008 r.

Uchwaa nr XXIII/106/08 z dnia 26 wrzenia 2008r.
(Uchwala_nr_XXIII_106_2008.xls - 50.688 KB) Data publikacji: 2008-10-23 15:03:46 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2008 r.

Uchwaa nr XXIV/109/08 z dnia 29 padziernika 2008r.
(Uchwala_nr_XXIV_109_08.doc - 88.576 KB) Data publikacji: 2008-11-04 11:30:43 Redaktor: Boena Wawszczyk
Uchwaa nr XXIV/109/08 z dnia 29 padziernika 2008r.
(Zalaczniki_do _uchawly_nr_XXIV_109_08.xls - 92.672 KB) Data publikacji: 2008-11-04 11:32:02 Redaktor: Boena Wawszczyk
Uchwaa nr XXIV/110/08 z dnia 29 padziernika 2008r.
(Uchwala_nr_XXIV_110_08.doc - 36.864 KB) Data publikacji: 2008-11-04 13:31:43 Redaktor: Boena Wawszczyk
Uchwaa nr XXIV/111/08 z dnia 29 padziernika 2008r.
(Uchwala_nr_XXIV_111_08.doc - 94.72 KB) Data publikacji: 2008-11-04 13:33:01 Redaktor: Boena Wawszczyk
Uchwaa Nr XXV/112/08 z dnia 19 listopada 2008r.
(Uchwala_XXV_112_08.doc - 67.072 KB) Data publikacji: 2008-11-26 11:34:28 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przystpienia do realizacji zadania wspfinansowanego z budetu pastwa wramach „Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011”

Uchwaa Nr XXV/113/08 z dnia 19 listopada 2008r.
(Uchwala_nr_XXV_113_08.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2008-11-26 11:35:55 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w preliminarzu wydatkw w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na rok 2008.

Uchwaa Nr XXV/114/08 z dnia 19 listopada 2008r.
(Uchwala_nr_XXV_114_08.doc - 44.544 KB) Data publikacji: 2008-12-08 10:06:47 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2008 r.

Uchwaa Nr XXVI/115/08 z dnia 28 listopada 2008r.
(Uchwala_nr_XXVI_115_08.DOC - 27.648 KB) Data publikacji: 2008-12-08 10:08:52 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr XXVI/116/08 z dnia 28 listopada 2008r.
(Uchwala_nr_XXVI_116_08.doc - 73.216 KB) Data publikacji: 2008-12-08 10:12:28 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie okrelenia grnych stawek opat w zakresie odbierania odpadw komunalnych staych ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci .

Uchwaa Nr XXVI/117/08 z dnia 28 listopada 2008r.
(Uchwala_nr_XXVI_117_08.doc - 67.072 KB) Data publikacji: 2008-12-08 10:14:01 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmiany statutu Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie stanowicego zacznik do uchway Nr XVI/86/2004 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 wrzenia 2004r

Uchwaa Nr XXVI/118/08 z dnia 28 listopada 2008r.
(Uchwala_nr_XXVI_118_08.doc - 233.984 KB) Data publikacji: 2008-12-08 10:16:02 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uchwalenia Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych Gminy Gnojno na lata 2008-2013

Zacznik c.d. do Uchway nr XXVI/118/08 z dnia 28 listopada 2008r.
(Zalacznik_do_uchwaly_nr_XXVI_118_08.doc - 115.712 KB) Data publikacji: 2008-12-08 10:29:55 Redaktor: Boena Wawszczyk
Uchwaa nr XXIII/105/08 z dnia 26 wrzenia 2008r.
(Uchwala_nr_XXIII_105_2008.PDF - 154.598 KB) Data publikacji: 2009-03-18 12:07:49 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wystpienia Gminy Gnojno ze Zwizku Midzygminnego "PONIDZIE"

Statystyki biecej stronyWywietle: 2426

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2008-05-28 12:00:38
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2008-05-29 10:03:25
Ostatnia zmiana: Boena Wawszczyk, data: 2009-03-18 12:07:49
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony