Obwieszczenia 2017 r.

Wersja do druku

Obwieszczenia, postanowienia i zawiadomienia z 2017 r.

Zaczone pliki:

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 stycznia 2017 r.
(obw-02-01-17.pdf - 59.025 KB) Data publikacji: 2017-01-03 15:37:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o odstpieniu od obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla przedsiwzicia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 stycznia 2017 r.
(obw-09-01-17.pdf - 25.406 KB) Data publikacji: 2017-01-11 14:06:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizacj przedsiwzicia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 stycznia 2017 r.
(obw-27-01-17.pdf - 579.573 KB) Data publikacji: 2017-01-27 15:05:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 lutego 2017 r.
(obw-20-02-17.pdf - 1124.245 KB) Data publikacji: 2017-02-21 09:28:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 marca 2017 r.
(obw-20-03-17.pdf - 34.117 KB) Data publikacji: 2017-03-20 08:41:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o braku koniecznoci przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko dla Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 kwietnia 2017 r.
(obw-19-04-17.pdf - 33.395 KB) Data publikacji: 2017-04-19 11:01:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno

Informacja o przyjciu Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016-2023
(info-prgg-zal-24-04-2017.pdf - 14646.113 KB) Data publikacji: 2017-04-24 09:15:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Plik zawiera informacj oraz zaczniki.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 maja 2017 r.
(obw-09-05-2017.pdf - 1101.612 KB) Data publikacji: 2017-05-10 12:11:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudow oczyszczalni ciekw

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 czerwca 2017 r.
(obw-01-06-2017.pdf - 26.627 KB) Data publikacji: 2017-06-05 08:29:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno w Janowicach Poduszowskich

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 czerwca 2017 r.
(obw-01-06-2017-2.pdf - 25.363 KB) Data publikacji: 2017-06-05 08:31:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno w miejscowoci Zofiwka

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 czerwca 2017 r.
(obw-29-06-2017.pdf - 480.757 KB) Data publikacji: 2017-06-29 12:33:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno w Janowicach Poduszowskich

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 czerwca 2017 r.
(obw-29-06-2017-2.pdf - 464.697 KB) Data publikacji: 2017-06-29 12:35:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno w miejscowoci Zofiwka

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 sierpnia 2017 r.
(obw-02-08-2017.pdf - 24.963 KB) Data publikacji: 2017-08-07 15:10:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego - budowa drogi gminnej w miejscowoci Gnojno na dziakach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 667/5 i 675/33

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 sierpnia 2017 r.
(obw-29-08-2017.pdf - 433.485 KB) Data publikacji: 2017-08-29 08:31:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji celu publicznego - budowa drogi gminnej w miejscowoci Gnojno

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 padziernika 2017 r.
(obw-25-10-2017.pdf - 22.702 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:03:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego - budowa altany w miejscowoci Bugaj

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 padziernika 2017 r.
(obw-25-10-2017-2.pdf - 23.038 KB) Data publikacji: 2017-10-26 12:04:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego - budowa altany w miejscowoci Rzeszutki

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 padziernika 2017 r.
(obw-26-10-217.pdf - 25.123 KB) Data publikacji: 2017-11-02 13:18:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego - budowa altany w miejscowoci Skadla

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 listopada 2017 r.
(obw-21-11-2017.pdf - 24.259 KB) Data publikacji: 2017-11-21 12:07:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji celu publicznego - budowa altany w miejscowoci Bugaj

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 listopada 2017 r.
(obw-21-11-2017-2.pdf - 24.691 KB) Data publikacji: 2017-11-21 12:09:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji celu publicznego - budowa altany w miejscowoci Rzeszutki

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 listopada 2017 r.
(obw-27-11-2017.pdf - 24.467 KB) Data publikacji: 2017-11-30 10:11:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji celu publicznego - budowa altany rekreacyjnej w miejscowoci Skadla

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 grudnia 2017 r.
(obw-4-12-2017.pdf - 600.313 KB) Data publikacji: 2017-12-05 09:39:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego - ustalenie lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komrkowej P4

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 grudnia 2017 r.
(obw-11-12-2017.pdf - 40.26 KB) Data publikacji: 2017-12-18 14:53:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji zmieniajcej decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach - dotyczy budowy elektrowni sonecznej "Toporw"

Statystyki biecej stronyWywietle: 1767

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2017-01-03 15:32:20
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2017-01-03 15:38:52
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2017-12-18 14:53:30
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony