Obwieszczenia 2022 r.

Wersja do druku

Obwieszczenia, postanowienia i zawiadomienia z 2022 r.

Zaczone pliki:

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 10 stycznia 2022 r.
(obw-10-01-2022.pdf - 75.37 KB) Data publikacji: 2022-01-10 14:59:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o zebraniu materiau dowodowego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na czci dziaki nr 113/1,114,115/2, 117 w obrbie Zofiwka, gmina Gnojno”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 10 lutego 2022 r.
(obw-10-02-2022.pdf - 113.317 KB) Data publikacji: 2022-02-11 10:52:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na czci dziaek nr ewid. 113/1, 114, 115/2, 117 obrb Zofiwka"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 10 lutego 2022 r.
(obw-10-02-2022-1.pdf - 124.488 KB) Data publikacji: 2022-02-11 10:53:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zawiadomienie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia pn. ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na czci dziaek nr ewid. 113/1, 114, 115/2, 117 obrb Zofiwka"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 11 lutego 2022 r.
(obw-11-02-2022.pdf - 85.149 KB) Data publikacji: 2022-02-14 11:16:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiwzicia mogcego potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko pod nazw: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na czci dziaki nr 24 w obrbie Grabki Mae, gmina Gnojno”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 22lutego 2022 r.
(obw-22-02-2022.pdf - 88.118 KB) Data publikacji: 2022-02-22 12:56:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na „Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie byego posterunku policji celem utworzenia oglnodostpnej wietlicy wiejskiej”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 1 marca 2022 r.
(obw-01-03-2022.pdf - 84.063 KB) Data publikacji: 2022-03-01 15:18:10 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu na wniosek postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiwzicia mogcego potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko pod nazw: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastruktur towarzyszc w obrbie Wola Zofiowska” zlokalizowanej na czci dziaki o nr ewid. 29/2 obrb Wola Zofiowska

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 3 marca 2022 r.
(obw-03-03-2022.pdf - 87.361 KB) Data publikacji: 2022-03-03 14:26:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz OSP Balice, Balice 13B, 28-114 Gnojno dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na „Rozbudowie budynku OSP Balice”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 29 marca 2022 r.
(obw-29-03-2022.pdf - 281.949 KB) Data publikacji: 2022-03-29 13:00:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o zebraniu materiau dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno - przebudowa budynku po byym Posterunku Policji w Gnojnie celem utworzenia oglnodostpnej wietlicy wiejskiej

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 5 kwietnia 2022 r.
(obw-05-04-2022.pdf - 86.839 KB) Data publikacji: 2022-04-06 11:15:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Balicach”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 5 kwietnia 2022 r.
(obw-05-04-2022-1.pdf - 87.135 KB) Data publikacji: 2022-04-06 11:17:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jarzbkach”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 6 kwietnia 2022 r.
(obw-06-04-2022.pdf - 75.202 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:11:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunkw zabudowy dla realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno - przebudowa budynku po byym Posterunku Policji w Gnojnie celem utworzenia oglnodostpnej wietlicy wiejskiej

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 6 kwietnia 2022 r.
(obw-06-04-2022-1.pdf - 82.929 KB) Data publikacji: 2022-04-06 15:12:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o zebraniu materiau dowodowego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na czci dziaki o nr ewid. 24 w miejscowoci Grabki Mae”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 15 kwietnia 2022 r.
(obw-15-04-2022.pdf - 82.354 KB) Data publikacji: 2022-04-15 11:56:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia pn ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej na czci dziaki ewid. nr 24 obrb Grabki Mae”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 kwietnia 2022 r.
(obw-21-04-2022.pdf - 86.586 KB) Data publikacji: 2022-04-21 14:57:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o zebraniu materiau dowodowego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastruktur towarzyszc na czci dziaki o nr ewid. 29/2 w miejscowoci Wola Zofiowska”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
(obw-28-04-2022.pdf - 86.516 KB) Data publikacji: 2022-04-29 14:48:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiwzicia mogcego znaczco oddziaywa na rodowisko pod nazw „Budowa zespou elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbdn infrastruktur techniczn w obrbie geodezyjnym Gnojno, gmina Gnojno, zlokalizowanych na dziakach ewidencyjnych o nr 728/2 i nr 760/2 z dopuszczeniem do wykorzystania w ramach realizacji inwestycji dziaki o nr ewidencyjnym 729 obrb Gnojno"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 maja 2022 r.
(obw_05_05_22e.pdf - 21.977 KB) Data publikacji: 2022-05-05 10:01:26 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: o zebraniu materiau dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na rozbudowie budynku OSP Balice na dziace ozn. nr ewid. 298 w miejscowoci Balice gm. Gnojno

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 maja 2022 r.
(obw_19_05_2022.pdf - 285.712 KB) Data publikacji: 2022-05-19 14:51:20 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: zawiadomienie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia pn. ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej wraz z infrastruktur techniczn na czci dziaki nr ewid. 29/2 obrb Wola Zofiowska"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 23 maja 2022 r.
(obw-23-05-2022-1.pdf - 81.384 KB) Data publikacji: 2022-05-23 10:59:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunkw zabudowy dla realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz OSP Balice dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na „Rozbudowie budynku OSP Balice”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 23 maja 2022 r.
(obw-23-05-2022-2.pdf - 88.275 KB) Data publikacji: 2022-05-23 11:00:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o zebraniu materiau dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na „Budowie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Balicach”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 23 maja 2022 r.
(obw-23-05-2022-3.pdf - 97.68 KB) Data publikacji: 2022-05-23 11:01:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o zebraniu materiau dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na „Budowie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jarzbkach”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 1 czerwca 2022 r.
(obw-01-06-2022-1.pdf - 88.117 KB) Data publikacji: 2022-06-01 13:47:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunkw zabudowy dla realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na „Budowie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Balicach”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 1 czerwca 2022 r.
(obw-01-06-2022-2.pdf - 88.538 KB) Data publikacji: 2022-06-01 13:48:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunkw zabudowy dla realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na „Budowie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jarzbkach”

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z 6 lipca 2022 r.
(obw-06-07-2022.pdf - 79.614 KB) Data publikacji: 2022-07-11 10:13:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiwzicia mogcego znaczco oddziaywa na rodowisko pod nazw „Budowa 1-2 instalacji fotowoltaicznych pn. RZESZUTKI, na terenie dziaek nr ew. 121/6 I 122/4 obrb Rzeszutki, o mocy do 2 MW wraz z niezbdn infrastruktur techniczn i instalacj towarzyszc, z uwzgldnieniem etapowania"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 lipca 2022 r.
(obw-19-07-2022.pdf - 79.192 KB) Data publikacji: 2022-07-19 14:21:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o zebraniu materiau dowodowego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. „Budowa zespou elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbdn infrastruktur techniczn w obrbie geodezyjnym Gnojno, gmina Gnojno, zlokalizowanych na dziakach ewidencyjnych o nr 728/2 i nr 760/2 z dopuszczeniem do wykorzystania w ramach realizacji inwestycji dziaki o nr ewidencyjnym 729 obrb Gnojno, gmina Gnojno, powiat buski, wojewdztwo witokrzyskie”

Statystyki biecej stronyWywietle: 224

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2022-01-10 14:57:31
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2022-01-10 15:00:33
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2022-07-19 14:21:26
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony