Wersja do druku

Opublikowano: 2018-11-26 10:29:32

Ogoszenie o wyniku postpowania

Przedmiot przetargu:
Wjt Gminy Gnojno ogasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonej w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno

Wynik postepowania:

Znak:ROS.I.6840.12.2018                                                                                      Gnojno, dnia 26.11.2018r.

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z 12 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. W sprawie i trybu przeprowadzenia przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje si, e:

dnia 16 listopada 2018 roku w Urzdzie Gminy Gnojno odby si II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Gnojno.

Przedmiotem przetargu bya nieruchomo oznaczona numer ewidencyjnym 1191 o powierzchni 0,0800 ha ujawniona w Ksidze wieczystej KW Nr KI1B/00030726/1, pooona w miejscowoci Gnojno gmina Gnojno. Cena wywoawcza nieruchomoci wyniosa 9.144,00 z (sownie: dziewi tysicy sto czterdzieci cztery z 00/100)

Brak osb dopuszczonych oraz osb niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym, poniewa nikt nie przystpi do przetargu.

 

                      Sekretarz Gminy

                           Piotr Bbas
Powrt

Statystyki biecego przetarguWywietle: 308
Wprowadzi do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2018-10-12 10:35:14
Opublikowa: Boena Wawszczyk, data publikacji: 2018-10-12 14:04:14
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje przetargu