Wersja do druku

Opublikowano: 2021-06-21 11:05:16

Ogoszenie o wyniku postpowania

Przedmiot przetargu:
Wjt Gminy Gnojno ogasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno

Wynik postepowania:

Znak:ROS.I.6840.12.2021                                                                                               Gnojno, dnia 21.06.2021r.

 

INFORMACJA

Zgodnie z 12 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie i trybu przeprowadzenia przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje si, e:

dnia 11 czerwca 2021 roku w Urzdzie Gminy Gnojno odby si I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Gnojno.

Przedmiotem przetargu byy nieruchomoci:

1. oznaczona numer ewidencyjnym 675/75 o powierzchni 0,1030 ha ujawniona w Ksidze wieczystej KW Nr KI1B/00030726/1, pooona w miejscowoci Gnojno gmina Gnojno. Cena wywoawcza nieruchomoci wyniosa 25.800,00 z (sownie: dwadziecia pi tysicy osiemset  z 00/100)

Jedna osoba dopuszczona do przetargu, osb  niedopuszczonych brak. Podczas licytacji najwysz cen tj. 26.060,00 z netto (sownie: dwadziecia sze tysicy szedziesit z 00/100) zaoferowali: maestwo: Damian wit i Agata wit oraz tym samym zostali ustaleni jako nabywcy w/w nieruchomoci.

2. oznaczona numer ewidencyjnym 675/76 o powierzchni 0,1505 ha ujawniona w Ksidze wieczystej KW Nr KI1B/00030726/1, pooona w miejscowoci Gnojno gmina Gnojno. Cena wywoawcza nieruchomoci wyniosa 37.800,00 z (sownie: trzydzieci siedem tysicy osiemset  z 00/100)

Brak osb dopuszczonych oraz osb niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym, poniewa nikt nie przystpi do przetargu.

3. oznaczona numer ewidencyjnym 675/77 o powierzchni 0,0850 ha ujawniona w Ksidze wieczystej KW Nr KI1B/00030726/1, pooona w miejscowoci Gnojno gmina Gnojno. Cena wywoawcza nieruchomoci wyniosa 21.300,00 z (sownie: dwadziecia jeden tysicy trzysta  z 00/100)

Brak osb dopuszczonych oraz osb niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym, poniewa nikt nie przystpi do przetargu.

4. oznaczona numer ewidencyjnym 675/78 o powierzchni 0,1034 ha ujawniona w Ksidze wieczystej KW Nr KI1B/00030726/1, pooona w miejscowoci Gnojno gmina Gnojno. Cena wywoawcza nieruchomoci wyniosa 25.900,00 z (sownie: dwadziecia pi tysicy dziewiset zotych z 00/100)

Brak osb dopuszczonych oraz osb niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym, poniewa nikt nie przystpi do przetargu.

 

                               Sekretarz Gminy

                               Piotr Bbas                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
Powrt

Statystyki biecego przetarguWywietle: 140
Wprowadzi do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2021-05-07 10:36:13
Opublikowa: Boena Wawszczyk, data publikacji: 2021-05-07 11:22:03
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje przetargu