Wersja do druku

Zamawiajcy:

Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Adres:
Gnojno 148
28-114 Gnojno

Kontakt:
tel. (41) 353 20 13, fax.
E-mail:szkolagnojno@wp.pl
Strona www:

Numer ID: 510

Data publikacji:
2018-09-04 10:14:40

Przedmiot: Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Tre przetargu:
Szczegowe dane dotyczce ww. zamwienia znajduj si w zamieszczonych poniej plikach.

Zaczone pliki
SIWZ_2018.pdfSIWZ (SIWZ_2018.pdf - 573.033 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 11:01:44 Redaktor: Boena Wawszczyk
UMOWA_gimnaza_2018.pdfZacznik nr 6 -wzr umowy (UMOWA_gimnaza_2018.pdf - 270.676 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 11:03:49 Redaktor: Boena Wawszczyk
ogloszenie_o_zam_18_opal.pdfOgoszenie o zamwieniu (ogloszenie_o_zam_18_opal.pdf - 366.42 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 11:05:07 Redaktor: Boena Wawszczyk
zalacznik_edytowalne_do_siwz_2018_19.pdfZaczniki od 1 do 5 do siwz (zalacznik_edytowalne_do_siwz_2018_19.pdf - 388.784 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 11:14:29 Redaktor: Boena Wawszczyk

Statystyki biecego przetarguWywietle: 243
Wprowadzi do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2018-09-04 10:14:40
Opublikowa: Boena Wawszczyk, data publikacji: 2018-09-04 11:16:28
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje przetargu