Wersja do druku

Zamawiajcy:

Szkoa Podstawowa w Raczycach

Adres:
Raczyce 64
28-114 Gnojno

Kontakt:
tel. 41 353 20 85, fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 516

Data publikacji:
2018-11-27 11:48:48

Przedmiot: Szkoa Podstawowa w Raczycach ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach”

Tre przetargu:
Szczegowe dane dotyczce ww. postpowania znajduj si w zamieszczonych poniej plikach.

Zaczone pliki
zalacznik_1_5_do_siwz_2018__2019.pdfZaaczniki od 1 do 5 do siwz (zalacznik_1_5_do_siwz_2018__2019.pdf - 339.565 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 12:26:12 Redaktor: Boena Wawszczyk
Zalacznik nr 1.1 2019.pdfZaacznik nr 1.1.- szczegowy opis przedmiotu zamwienia (Zalacznik nr 1.1 2019.pdf - 297.342 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 13:41:02 Redaktor: Boena Wawszczyk
Zalacznik nr 1.2 2019.pdfZacznikl nr 1.2A do 1.2E - formularze asortymentowo - cenowe (Zalacznik nr 1.2 2019.pdf - 364.804 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 13:41:45 Redaktor: Boena Wawszczyk
Ogloszenie_2019.pdfOgoszenie o zamwieniu (Ogloszenie_2019.pdf - 328.961 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 10:43:14 Redaktor: Boena Wawszczyk
zal_6_Umowa_2018.pdfZacznik nr 6 - wzr umowy (zal_6_Umowa_2018.pdf - 233.923 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 10:55:13 Redaktor: Boena Wawszczyk
SIWZ_racz_18_19.doc.pdfSIWZ (SIWZ_racz_18_19.doc.pdf - 569.218 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 10:59:16 Redaktor: Boena Wawszczyk

Statystyki biecego przetarguWywietle: 236
Wprowadzi do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2018-11-27 11:48:48
Opublikowa: Boena Wawszczyk, data publikacji: 2018-11-28 11:04:35
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje przetargu