Archiwum przetargw

Opublikowany: 2020-08-20 10:03:46
Wygas: 2020-09-25

Wjt Gminy Gnojno ogasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno

Opublikowany: 2020-06-30 09:51:35
Wygas: 2020-07-29

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”.

Opublikowany: 2020-06-24 14:49:08
Wygas: 2020-07-03

Gmina Gnojno ogasza zapytanie ofertowe o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej kwoty 30.000 euro na wykonanie zadania pn. ”Udzielenie dugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokoci 350.000,00 z z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw”

Opublikowany: 2020-06-23 10:55:15
Wygas: 2020-07-14

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2020-06-19 14:03:16
Wygas: 2020-06-29

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2020-06-19 13:48:50
Wygas: 2020-06-29

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2020-06-16 11:44:30
Wygas: 2020-06-29

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2020-06-16 11:04:58
Wygas: 2020-06-29

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2020-06-02 14:43:58
Wygas: 2020-06-29

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2020-04-08 13:13:33
Wygas: 2020-05-08

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-04-01 10:56:35
Wygas: 2020-04-08

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-04-01 10:21:01
Wygas: 2020-04-08

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-03-26 12:54:17
Wygas: 2020-04-08

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-03-26 11:48:49
Wygas: 2020-04-08

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-03-16 11:53:10
Wygas: 2020-04-16

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. pn.„Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2020-03-17 11:23:48
Wygas: 2020-04-08

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-02-27 13:35:52
Wygas: 2020-03-27

Szkoa Podstawowa w Raczycach zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przedstawia plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych, jakie przewiduje przeprowadzi w 2020r. Plan do pobrania poniej.

Opublikowany: 2020-02-28 14:56:31
Wygas: 2020-03-16

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2020-02-26 10:56:45
Wygas: 2020-03-25

Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przedstawia plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych, jakie przewiduje przeprowadzi w 2020r. Plan do pobrania poniej.

Opublikowany: 2020-02-11 13:49:42
Wygas: 2020-03-11

Gmina Gnojno zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przedstawia plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych, jakie przewiduje przeprowadzi w 2020r. Plan do pobrania poniej.


znalezionych: 608 na 31 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>