Archiwum przetargw

Opublikowany: 2019-09-17 11:37:24
Wygas: 2019-09-27

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2019-09-12 13:13:18
Wygas: 2019-09-20

Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2019/2020 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Opublikowany: 2019-09-10 13:09:39
Wygas: 2019-09-27

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2019-09-06 13:14:38
Wygas: 2019-10-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ”Udzielenie konsolidacyjnego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokoci 3.448.351,00 z z przeznaczeniem na cakowit spat zobowiza z tytuu wczeniej zacignitych kredytw”

Opublikowany: 2019-08-27 12:51:52
Wygas: 2019-09-27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Remont pitra i zakup wyposaenia budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich w celu utworzenia Klubu „SENIOR +””

Opublikowany: 2019-08-12 14:08:08
Wygas: 2019-08-27

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Remont pitra i zakup wyposaenia budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich w celu utworzenia Klubu „SENIOR +””

Opublikowany: 2019-08-01 12:12:53
Wygas: 2019-09-05

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Udzielenie konsolidacyjnego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokoci 3.448.351,00 z z przeznaczeniem na cakowit spat zobowiza z tytuu wczeniej zacignitych kredytw”

Opublikowany: 2019-07-26 12:02:24
Wygas: 2019-08-16

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do dzierawy pooonej w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2019-07-16 09:21:26
Wygas: 2019-08-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-07-05 10:58:55
Wygas: 2019-07-15

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-06-14 09:56:26
Wygas: 2019-07-13

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przystosowanie pitra budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich w celu utworzenia Klubu „SENIOR +” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2019-05-29 09:20:03
Wygas: 2019-06-13

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przystosowanie pitra budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich w celu utworzenia Klubu „SENIOR +” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2019-05-24 13:13:22
Wygas: 2019-06-24

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.„Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-05-21 09:45:44
Wygas: 2019-05-24

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-05-20 13:50:12
Wygas: 2019-05-24

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-05-20 13:17:28
Wygas: 2019-05-24

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-05-14 12:19:10
Wygas: 2019-05-24

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-05-10 12:44:10
Wygas: 2019-06-14

Wjt Gminy Gnojno ogasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno

Opublikowany: 2019-05-07 14:43:48
Wygas: 2019-06-07

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 200 w miejscowoci Grabki Mae od km 0+000 do km 0+250”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 745 w miejscowoci Gnojno od km 0+000 do km 0+220”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 836/2 w miejscowoci Raczyce od km 0+000 do km 0+679”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 673 i 629 w miejscowoci Gorzakiew od km 0+000 do km 0+460”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 158 w miejscowoci Grabki Mae od km 0+000 do km 0+285”

Opublikowany: 2019-04-26 10:18:15
Wygas: 2019-05-17

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Gnojno


znalezionych: 608 na 31 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>