Archiwum przetargw

Opublikowany: 2018-12-07 14:42:08
Wygas: 2019-01-11

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa z montaem urzdze i instalacji fotowoltaicznych oraz paneli sonecznych na terenie Gminy Gnojno”.

Opublikowany: 2018-12-07 14:18:09
Wygas: 2019-01-06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach”

Opublikowany: 2018-12-06 14:34:47
Wygas: 2019-01-11

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej rwniej lub przekraczajcej kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Dostawa z montaem urzdze i instalacji fotowoltaicznych oraz paneli sonecznych na terenie Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2018-11-28 11:04:35
Wygas: 2018-12-06

Szkoa Podstawowa w Raczycach ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach”

Opublikowany: 2018-11-02 10:02:34
Wygas: 2018-11-28

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2018-10-12 14:04:14
Wygas: 2018-11-16

Wjt Gminy Gnojno ogasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonej w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno

Opublikowany: 2018-09-14 12:09:41
Wygas: 2018-10-12

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Opublikowany: 2018-09-07 14:04:15
Wygas: 2018-09-12

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Opublikowany: 2018-09-07 12:24:55
Wygas: 2018-09-28

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do wydzierawienia w trybie bezprzetargowym pooonej w miejscowoci Skadla

Opublikowany: 2018-09-04 11:16:28
Wygas: 2018-09-12

Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Opublikowany: 2018-07-19 09:05:52
Wygas: 2018-08-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.”Udzielenie dugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokoci 4.590.000,00 z z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu”

Opublikowany: 2018-06-28 10:19:16
Wygas: 2018-07-27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Gboka termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w Gminie Gnojno – budynek Orodka Zdrowia w Raczycach”

Opublikowany: 2018-06-12 12:10:35
Wygas: 2018-06-27

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Gboka termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w Gminie Gnojno – budynek Orodka Zdrowia w Raczycach”

Opublikowany: 2018-06-06 12:21:12
Wygas: 2018-07-18

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej rwniej lub przekraczajcej kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Udzielenie dugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokoci 4.590.000,00 z z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu”

Opublikowany: 2018-05-25 08:43:46
Wygas: 2018-06-29

Wjt Gminy Gnojno ogasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicych wasno Gminy Gnojno

Opublikowany: 2018-05-16 13:04:52
Wygas: 2018-06-16

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 806 i 803 w miejscowoci Raczyce od km 0+000 do km 0+828 ”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 488/4 i 490 w miejscowoci Glinka od km 0+000 do km 0+439”

Opublikowany: 2018-04-30 14:53:02
Wygas: 2018-05-16

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 806 i 803 w miejscowoci Raczyce od km 0+000 do km 0+828 ”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 488/4 i 490 w miejscowoci Glinka od km 0+000 do km 0+439”

Opublikowany: 2018-04-06 09:31:52
Wygas: 2018-04-27

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2018-03-27 13:41:36
Wygas: 2018-04-27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.”Gboka termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2018-03-12 12:21:28
Wygas: 2018-03-27

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Gboka termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w Gminie Gnojno”


znalezionych: 608 na 31 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - nastpna >>>