Archiwum przetargw

Opublikowany: 2018-02-22 10:39:59
Wygas: 2018-03-22

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2018r

Opublikowany: 2018-01-18 12:36:25
Wygas: 2018-02-02

Ochotnicza Stra Poarna w Gnojnie ogasza zasad konkurencyjnoci na wykonanie zadania pn. „Budowa oraz przebudowa infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej w miejscowociach Gnojno, Balice i Gorzakiew”.

Opublikowany: 2017-12-29 09:14:03
Wygas: 2018-01-19

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Bugaj

Opublikowany: 2017-12-20 13:27:30
Wygas: 2018-01-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-12-12 10:54:33
Wygas: 2017-12-20

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-12-12 10:05:29
Wygas: 2017-12-20

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-12-11 14:30:00
Wygas: 2017-12-20

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-12-06 13:36:17
Wygas: 2018-01-06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2017-11-30 12:16:59
Wygas: 2017-12-20

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-11-28 12:20:20
Wygas: 2017-12-06

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2017-11-23 14:05:09
Wygas: 2017-12-23

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach"

Opublikowany: 2017-11-15 15:23:42
Wygas: 2017-12-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-11-15 13:12:35
Wygas: 2017-11-23

Szkoa Podstawowa w Raczycach ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach”

Opublikowany: 2017-11-09 13:32:51
Wygas: 2017-11-15

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-11-02 14:13:55
Wygas: 2017-11-10

Gmina Gnojno ogasza zasad konkurencyjnoci o wartoci szacunkowej poniej 30 000 euro na usugi edukacyjne w ramach projektu: "Szczliwe dzieci w Gminie Gnojno"

Opublikowany: 2017-10-31 13:06:29
Wygas: 2017-11-15

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-10-27 12:14:27
Wygas: 2017-11-17

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do zamiany pooonych w miejscowoci Skadla

Opublikowany: 2017-10-27 11:47:06
Wygas: 2017-11-17

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2017-10-17 14:33:16
Wygas: 2017-10-19

Wyjanienie zapytania ofertowego o wartoci szacunkowej poniej 30 000 euro na dostaw mebli i pozostaego wyposaenia w ramach projektu: "Szczliwe dzieci w Gminie Gnojno"

Opublikowany: 2017-10-11 11:48:43
Wygas: 2017-10-19

Gmina Gnojno ogasza zapytanie ofertowe o wartoci szacunkowej poniej 30 000 euro na dostaw mebli i pozostaego wyposaenia w ramach projektu: "Szczliwe dzieci w Gminie Gnojno"


znalezionych: 608 na 31 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - nastpna >>>