Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2019-03-25 08:10:59INFORMACJE DLA WYBORCÓW
2019-03-22 15:31:28INFORMACJE DLA WYBORCÓW
2019-03-18 15:23:52Wybory samorządowe 2018
2019-03-18 15:21:07Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
2019-02-22 15:23:19Obwieszczenie do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatowiec
2019-02-08 16:09:33Zarządzenia Burmistrza
2019-01-30 22:49:272018 rok
2019-01-30 22:23:05Transmisje na żywo z sesji
2019-01-30 09:03:52Plan postępowania o udzielenie zamówień
2019-01-21 11:57:22Transmisje na żywo z sesji
2019-01-21 11:45:19Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”
2019-01-21 11:43:11Obwieszczenie Wójta Gminy Opatowiec z dnia 12 lipca 2018 roku
2019-01-21 11:39:08Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
2019-01-21 11:37:42Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie "Przebudowy drogii w miejscowości Kobiela... ."
2019-01-21 11:35:36Obwieszenie o odstąpieniu do przeprowadzania strategii oddziaływania na środowisko
2019-01-21 09:39:35Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu
2019-01-21 09:25:16Skarbnik Gminy Opatowiec
2019-01-21 09:23:06Sekretarz Miasta i Gminy Opatowiec
2019-01-21 09:22:12Wójt Gminy Opatowiec
2019-01-21 09:21:14Burmistrz, Sekretarz oraz Skarbnik
2019-01-21 09:19:53Komisje Stałe
2019-01-21 09:19:08Radni Miejscy w Opatowcu
2019-01-21 09:18:25Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu
2019-01-21 09:16:39Rada Miejska Opatowiec
2019-01-21 09:15:55Przyjmowanie interesantów
2019-01-21 09:15:15Kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy
2019-01-21 09:14:25Procedury załatwiania spraw
2019-01-21 09:13:44Elektroniczna skrzynka podawcza
2019-01-21 09:11:47Regulaminy
2019-01-21 09:10:58Przyjmowanie interesantów
2019-01-21 09:10:00Rejestr Instytucji Kultury
2019-01-21 09:09:13Rejestry, ewidencje, archiwa
2019-01-21 09:08:03Spis telefonów
2019-01-21 09:07:19Godziny pracy Urzędu
2019-01-21 09:06:30Dane Podstawowe
2019-01-21 09:05:42Plan Pracy Rady Miejskiej
2019-01-21 09:04:50Komisje Rady Miejskiej
2019-01-21 09:04:07Radni Miejscy
2019-01-21 09:03:21Przewodniczący Rady Miejskiej
2019-01-21 09:02:41Kompetencje Rady Miejskiej