Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych podlegających Gminie Opatowiec
Wykaz osób pełniących funkcje dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych podlegających Gminie Opatowiec

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl