Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr pism przychodzących.
Rejestr poleceń wyjazdów służbowych.
Rejestr upoważnień.
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rejestr działalności gospodarczej.
Rejestr wydanych aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Rejestr uchwał Rady Gminy.

Rejestr uchwał Rady Miejskiej.
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy.

Rejestr zarządzeń Burmistrza.
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Rejestr mienia komunalnego.
Rejestr wydanych dowodów osobistych.

Ewidencja działalności gospodarczej.
Ewidencja skarg i wniosków.
Ewidencja ludności.
Ewidencja podatkowa.Załączone pliki
Rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2014.pdfRejestr działalności regulowanej (Rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2014.pdf - 38.11 KB)
Data publikacji: 2014-05-26 15:01:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2015 v2.pdfRejestr działałności regulowanej w 2015 roku (rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2015 v2.pdf - 109.503 KB)
Data publikacji: 2015-09-16 14:45:50 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: .
rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2016.pdfRejestr działałności regulowanej w 2016 roku (rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2016.pdf - 112.631 KB)
Data publikacji: 2016-02-12 13:45:28 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: .
rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2016_8_6_2016.pdfRejestr działalności regulowanej stan na 8.06.2016r. (rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2016_8_6_2016.pdf - 113.007 KB)
Data publikacji: 2016-06-08 08:41:34 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: .

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl