Przyjmowanie interesantów

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY OPATOWIEC

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

 przyjmuje interesantów codziennie

od godz. 9:00  do 13:00

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Kryca

 przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek od godz. 8:00 do 10:00


Sekretarz i Skarbnik Miasta i Gminy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl