Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu
p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu - Grzegorz Kozioł

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl