Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie - Tomasz Paluch

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl